Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

“Không gian khởi nghiệp” được định hướng, tổ chức, xây dựng ở đâu ?

Đăng ngày: 28/12/2018
​Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 phê duyệt kế hoạch hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2023’ căn cứ Quyết định số 3000/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 phê duyệt Kế hoạch hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 5 tháng cuối năm 2018 và năm 2019. 

Hiện nay, vấn đề khởi nghiệp được các bạn thanh niên quan tâm, tổ chức đoàn- hội cũng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cho thanh niên và sinh viên những kiến thức cơ bản và các điều kiện cần để khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay các bạn trẻ đang rất cần một địa điểm làm việc chung (Co-working space), một không gian mà ở đó các bạn trẻ được cùng nhau nghiên cứu, học tập, sáng tạo và cùng nhau thực hiện các dự án khởi nghiệp.

Căn cứ theo Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 phê duyệt kế hoạch hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2023’ căn cứ Quyết định số 3000/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 phê duyệt Kế hoạch hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 5 tháng cuối năm 2018 và năm 2019.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tham mưu UBND tỉnh xây dựng khu tập trung thực hiện dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, bao gồm văn phòng, phòng họp, hội trường…Khu tập trung thực hiện dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ngoài không gian làm việc chung để hỗ trợ địa điểm làm việc cho tất cả đối tượng có dự án khởi nghiệp, ngoài ra còn bố trí không gian làm việc riêng cho từng starup. Vị trí khu vực này nằm trong khuôn viên Sở Khoa học và Công nghệ.

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, đã ban hành Kế hoạch số 1039/KH-SGDĐT ngày 03/5/2018 về việc triển khai thực hiện đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 trong các trường THPT và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng phát động phong trào học sinh, sinh viên tham gia hưởng ứng cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2018. Qua phát động, đã có dự án, đề tài tham gia cùng nhiều đơn vị trường học. 

Qua công tác tuyên truyền, chỉ đạo của Sở đã giúp nhậnthức vềkhởi nghiệp trong học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục đã được nâng cao, góp phần  khơi gợi, hun đúc việc yêu thích, tìm tòi và khám phá của học sinh, sinh viên trong vấn đềkhởi nghiệp. Riêng vấn đề xây dựng địa điểm làm việc chung, có thể thực hiện tại các Trung tâm văn hóa, học tập cộng đồng tại các địa phương có điều kiện.

Kim Chung​