Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Thông tin KT-XH


​Tiêu chuẩn kiểu mẫu đối với  03 tiêu chí gồm Môi trường cảnh quan (môi trường xanh, sạch, trong lành, cảnh quan ngăn nắp, sáng đẹp), văn hóa ( gia đình hòa thuận, thực hiện nếp sống văn minh), an ninh trật tự và an toàn xã hội (nhận thức và chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khu dân cư, và phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh).
 
​Hàng năm tổ chức ít nhất 03 hội nghị xác định nhu cầu, nhiệmvụ khoa học và công nghệ tại cấp huyện; Xây dựng mối liên kết chặt chẽ với các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu có uy tín và năng lực triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ; Tổ chức tư vấn, hỗ trợ trực tiếp cho các huyện, thị xã, thành phố về ứng dụng khoa học và công nghệ trong nông nghiệp trên cơ sở đề xuất cụ thể từ các địa phương đạt tỉ lệ hỗ trợ trên 70% so với tổng số các đề xuất; Mỗi năm, tỉnh tổ chức đào tạo, tập huấn ít nhất 50 kỹ thuật viên nắm vững quy trình công nghệ và kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp; 
 
​Từ nay đến năm 2020 phải huy động ít nhất 25% trẻ em người dân tộc thiểu số độ tuổi nhà trẻ, 65% trẻ em người dân tộc thiểu số độ tuổi mẫu giáo ra lớp; trong đó 100% trẻ em dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục mầm non được tập trung tăng cường tiếng Việt phù hợp theo độ tuổi; 100% trẻ trong độ tuổi mẫu giáo có thể trao đổi, giao tiếp bằng tiếng Việt thành thạo trên cơ sở vẫn bảo tồn được  tiếng mẹ đẻ.
 
​Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “ Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ  độ lập tư thục khu vực công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” và Kế hoạch của Ban Điều hành và Đề án 404 tỉnh về triển khai thực hiện Đề án đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập ban điều hành triển khai thự hiện Đề án gồm Hội LHPN tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn lao động, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa. 
 
​Năm 2018 là năm thứ ba có ý nghĩa quyết định thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 của tỉnh Đồng Nai; đồng thời cũng là năm thứ ba đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016-2020.
 
​Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU của ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tổ vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh.
 
Căn cứ Hướng dẫn số 102/HD-CĐVC ngày 11/5/2018 của Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh về tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung và tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và Thông tư số 01/2016/TT-BNV hướng dẫn một số nội dung của Nghị định này. 
 
​Đối với cấp tỉnh đã sắp xếp, tổ chức lại 133 đơn vị còn 65 đơn vị, giảm 68 đơn vị. Đối với cấp huyện: sắp xếp tổ chức lại 100 đơn vị còn 68 đơn vị, giảm 32 đơn vị. 
 
​Đến nay, địa phương đã có 04 đơn vị hoàn thành thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ mãy, đã giảm 9 phòng chuyên môn, giảm 19 lãnh đạo cấp phòng, có 07 đơn vị đã trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đề án, dự kiến sẽ tiếp tục giảm 13 phòng chuyên môn và giảm tối thiểu 16 lãnh đạo cấp phòng; 07 đơn vị đang thẩm định đề án và 04 đơn vị đang tiếp tục thực hiện quy trình hoàn chỉnh Đề án.
 
​UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: