Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Thông tin KT-XH


​Nhìn chung, việc triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng phường, xã và Nhà Văn hóa ấp, khu phố có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và sự phối hợp của Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể thành phố.
 
​Theo dự báo, mùa mưa năm 2021 sẽ diễn ra sớm hơn, tổng lượng mưa đến nay đạt khoảng 5% so với lượng mưa trung bình nhiều năm
 
​Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất được quy định tại Điều 12 Nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2021 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 108 Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ
 
  ​     Ngân hàng nhà nước đã ban hành Thông tư 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 sửa đổi Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ để hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng dịch Covid-19.
 
       Chính phủ đã ban hành Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Theo đó, bổ sung quy định về các trường hợp không thu thuế xuất, nhập khẩu (XNK) như sau:​
 
  ​     Ngày 19/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021. Theo đó, các đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế năm 2021 như sau:
 
  ​Trong giai đoạn 2021-2025, với những lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, quy mô và cơ cấu nền kinh tế, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng xã hội và môi trường đầu tư kinh doanh, tỉnh Đồng Nai có những lợi thế nhằm đạt mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm 2021-2025 của tỉnh Đồng Nai.
 
​Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 22/4/2021, đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh.
 
​Theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ, hành vi sử dụng chất cấm, thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh trong chăn nuôi bị xử phạt như sau:​
 
​Phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái để đáp ứng nhu cầu của thị trường và phục vụ du lịch.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: