Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Ba đột phá chiến lược trong việc ứng dụng CNTT của tỉnh

Đăng ngày: 20/06/2019
​Trong các năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của đảng, chính quyền các cấp, đến nay, ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn tỉnh được thực hiện trong tất cả các lĩnh vực và có trọng tâm, trọng điểm.
 

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang ảnh hưởng trực tiếp đến mọi hoạt động, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thì việc ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước ngày càng quan trọng và cấp thiết hơn.
Hiện nay, toàn tỉnh tập trung thực hiện ba đột phá chiến lược trong ứng dụng công nghệ thông tin, bao gồm:
- Triển khai chương trình cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử: tỉnh đã ban hành Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh phiên bản 1.0, đồng thời, đang nghiên cứu, phối hợp thực hiện để nâng cấp Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai lên phiên bản 2.0. Hoàn thành vỉệc xây dựng Hệ thống dịch vụ công tập trung gắn với cổng thông tin điện tử tỉnh.
- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội: hoàn thành và đưa vào vận hành chính thức Trung tâm Tích hợp dữ liệu (Data Center) tỉnh giai đoạn 1 và lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng giai đoạn 2. Triển khai Mạng truyền số liệu chuyên dùng từ tỉnh đến 100% các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa, tất cả các phòng ban chuyên môn cấp huyện.
- Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: định kỳ hàng năm, tỉnh tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn về CNTT, đạo đức công vụ cho các cán bộ, công chức viên chức trong thực hiện nhiệm vụ công vụ tại các cơ quan, đơn vị. Đảm bảo 100% cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn kỹ năng cơ bản về tin học phục vụ cho công việc chuyên môn tại đơn vị. Ngoài ra, tỉnh tích cực cử các đơn vị tham dự các hội thảo liên quan về an toàn, an ninh thông tin, diễn tập ứng cứu sự cố máy tính, internet do Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) tổ chức để tạo điều kiện các cán bộ và các thành viên Đội ứng cứu học hỏi kinh nghiệm để ứng dụng tình hình thực tể của tỉnh.

Kiếm Long