Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 101-T12-2013


​Giới thiệu
 
​Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016 diễn ra trong 03 ngày từ 04/12 đến 06/12/ 2013 tại Hội trường Trụ sở khối nhà nước tỉnh, với sự tham dự của có 78/79 đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII. Đồng chí Trần Đình Thành - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tham dự và phát biểu chỉ đạo.
 
​Tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VIII đã ban hành Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 về điều chỉnh chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2013. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ký.
 
​Chất vấn và trả lời chất vấn là một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp, thông qua chất vấn là dịp để UBND tỉnh và cơ quan trả lời về việc hoàn thành nhiệm vụ của mình, là dịp để đại biểu và cử tri được theo dõi các vấn đề mình quan tâm phản ánh.
 
​Trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa VIII, Thường trực HĐND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch tiếp xúc cử tri (TXCT) và phối hợp với UBMTTQ Việt Nam các cấp tổ chức cho đại biểu TXCT để thu thập ý kiến, kiến nghị đối với những vấn đề thuộc nội dung, chương trình kỳ họp và ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Đợt TXCT lần này có tổng cộng 72/79 đại biểu HĐND tỉnh dự tiếp xúc cử tri
 
​Tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa VIII, chương trình kỳ họp dành ra thời gian 1,5 ngày để đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại Tổ về những nội dung được trình ra kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh. 
 
​Từ đầu nhiệm kỳ VIII (2011-2016) đến kỳ họp thứ 8 (tháng 7/2013), đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn tổng cộng 41 vấn đề có liên quan đến trách nhiệm của UBND và các cơ quan chuyên môn của tỉnh, qua chất vấn đã triển khai thực hiện có kết quả và trả lời thỏa đáng đối với 38 nội dung, tuy nhiên, còn lại 03 vấn đề cho đến nay mặc dù UBND tỉnh đã chỉ đạo, các cơ quan đã triển khai thực hiện nhưng chưa dứt điểm. Tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh, Chủ tọa kỳ họp đã báo cáo HĐND tỉnh về kết quả thực hiện các nội dung được chất vấn từ đầu nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân đã ban hành Nghị quyết yêu cầu UBND tỉnh, các sở ngành có liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả. Cụ thể:
 
​Theo quy định tại Khoản 5, điều 12 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quy định nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định biện pháp bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ và chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, bảo vệ chăm sóc bà mẹ, trẻ em, ngày 06/12/2013, tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết về Đề án “Sữa học đường” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 - 2020. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 16/12/2013.
 
​Dự kiến cuối năm 2013, nguồn vốn do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu thực hiện giá trị khối lượng đạt 100% kế hoạch, giải ngân đạt 99% kế hoạch; nguồn vốn do UBND cấp huyện trực tiếp giao chỉ tiêu ước thực hiện đạt 100% kế hoạch, giải ngân đạt 90%.
 
​Nhân sự kiện Việt Nam được Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc bầu là một trong 47 thành viên của Hội đồng Nhân quyền, nhiệm kỳ 2014-2016) và là quốc gia có số phiếu cao nhất (184/193) trong số 14 thành viên mới được bầu; thực hiện theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, vừa qua, ngày 29/11/2013, tỉnh Đồng Nai long trọng tổ chức Chương chào mừng sự kiện chính trị quan trọng này.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: