Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 85-T6-2012


​Ngày 10-5, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị liên tịch để thông qua nội dung chương trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa VIII. Tham dự hội nghị có ông Trần Văn Tư, UVTV, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Huỳnh Thị Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Minh Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh, ông Phạm Ngọc Tuấn, UVTT HĐND tỉnh và ông Nguyễn Công Ngôn, PCT. UBMTTQVN tỉnh.
 
​Để nắm tình hình, kết quả hoạt động của HĐND hai cấp huyện và xã trên địa bàn Tân Phú, trong tháng 5 năm 2012, đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh do ông Phạm Ngọc Tuấn, Ủy viên Thường trực làm Trưởng đoàn đã có một ngày làm việc với Thường trực, các Ban HĐND hai cấp thuộc địa bàn. 
 
​Nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 160/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vừa qua, Ban VHXH HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát công tác triển khai thực hiện Nghị quyết đối với thị xã Long Khánh, Sở Tài chính, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.
 
​Ngày 09 tháng 5 năm 2012, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị Nhơn Trạch đã tiến hành giám sát công tác triển khai thực hiện dự án xây dựng cầu Phước Lý tại Km3+807,5 trên tỉnh lộ 25A (ĐT.679) địa bàn huyện Nhơn Trạch. Đoàn giám sát do ông Quách Hữu Đức - Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Nhơn Trạch  làm trưởng đoàn. Các đơn vị chịu sự giám sát gồm có: UBND huyện Nhơn Trạch với trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn, Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai với tư cách Chủ đầu tư và Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng 886 - Thành Nam với tư cách đơn vị thi công.
 
​Thực hiện văn bản 7441/UBND-CNN ngày 09/9/2008 của UBND tỉnh, UBND huyện Vĩnh Cửu đã tiến hành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2006-2010 thị trấn Vĩnh An theo quy định. Hàng năm, UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ thực hiện xét cấp giấy chứng nhận cho nhân dân. 
 
​Theo báo cáo của UBND thị xã Long Khánh với đoàn giám sát cho thấy, trong năm 2011 và quý I/2012 toàn thị xã Long Khánh đã tiếp được 939 lượt người, giảm 213 lượt người so với cùng kỳ năm 2010; tiếp nhận 51 đơn, trong đó có 46 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã, đã giải quyết 46/46 đơn, đạt tỷ lệ 100%. 
 
​Qua triển khai thực hiện Kế hoạch số 447/KH-HĐND ngày 09 tháng 11 năm 2011, Chương trình số 26/CTr-HĐND ngày 08 tháng 2 năm 2012 của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức các hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, thời gian từ ngày 21/2/2012 đến hết ngày 30/3/2012 trên địa bàn 11 huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Thường trực HĐND tỉnh vừa ban  hành Thông báo số 177/TB-HĐND ngày 18/5/2012 về kết quả Hội nghị như sau:
 
​Năng lực và hiệu quả hoạt động của HĐND được quyết định bởi năng lực, hiệu quả hoạt động của mỗi đại biểu HĐND. Để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của người đại biểu, bên cạnh trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của từng cá nhân đại biểu thì Thường trực HĐND có vai trò không nhỏ nhằm định hướng, tác động và hỗ trợ cho hoạt động đại biểu thông qua hai hoạt động chủ yếu: Thực hiện chức năng quyết định và chức năng giám sát.
 
​Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 03/01/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX) và Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 8/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2012 và Quyết định số 3289/QĐ-UBND ngày 8/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2012; trong 6 tháng đầu năm 2012, mặc dù giá một số mặt hàng thiết yếu như điện, gas, xăng dầu tăng làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, song với sự tập trung chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh và sự nỗ lực của các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn tiếp tục phát triển. 
 
​Đến nay, Đồng Nai có 31 khu công nghiệp (KCN) được thành lập với tổng diện tích đất 9.724,20 hécta, trong đó diện tích đất dành cho thuê là 6.370,99 hécta, đã cho thuê được 3.945,44 hécta, chiếm tỷ lệ 61,93% diện tích đất dành cho thuê. Tại 31 KCN có 36 quốc gia và vùng lãnh thổ hoạt động đầu tư với tổng số 1.177 dự án còn hiệu lực, trong đó có 858 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 14.426,8 triệu USD và 319 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư 33.167 tỷ đồng.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: