Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Các kết quả nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh 6 tháng đầu năm 2019

Đăng ngày: 07/08/2019
​Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng được ban hành tại Chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND tỉnh, phát huy những thành tựu đã đạt được và tiếp tục gặt hái nhiều kết quả đáng khích lệ.
 

​Hưởng ứng phát động thi đua của UBND tỉnh, hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đều chủ động ban hành kế hoạch tổ chức phong trào thi đua, tổ chức đăng ký thi đua năm 2019. Các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức với nội dung thiết thực, hình thức thi đua đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa. Tiêu biểu như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, "Doanh nghiệp Đồng Nai hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"... Bên cạnh đó, các phong trào thi đua ở các cấp, các ngành được duy trì và ngày càng đi vào nề nếp, phát huy hiệu quả tích cực, cụ thể như: phong trào thi đua xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, hội nhập kinh tế; phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, quyết thắng”; phong trào thi đua “Ngày thứ bảy xanh - sạch - đẹp”, “xây dựng cơ quan, đơn vị có đời sống văn hóa tốt”, thực hiện “văn hóa - văn minh công sở”; phong trào thi đua tiết kiệm, chống lãng phí tại các cơ quan quản lý Nhà nước; phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh... Các phong trào đã thu hút được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo cán bộ, công nhân viên lao động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động; động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các cụm, khối thi đua của tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động cụm, khối năm 2018; tổ chức xây dụng Quy chế hoạt động năm 2019; đồng thời tích cực đẩy mạnh giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao và các hoạt động xã hội từ thiện.

 Các kết quả nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh 6 tháng đầu năm 2019.jpg
Quang cảnh Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh

Sáu tháng đầu năm 2019, bên cạnh tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua thưòng xuyên tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã tham mưu tiếp tục chỉ đạo tập trung triển khai 3 phong trào thi đua chuyên đề lớn do Trung ương phát động: 

- Phong trào "Toàn tỉnh chung sức xây dụng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020 được xác định là phong trào thi đua trọng tâm ừong thòi gian dài, cần đẩy mạnh. Đến nay toàn tỉnh có 133/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 100% tổng số xã xây dựng nông thôn mới, vượt chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020; 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, chiếm tỷ lệ 19,54% tổng số xã xây dựng nông thôn mới; có 11/11 đơn vị hành chính cấp huyện được Thủ tướng 

- Phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", tuyên truyền tập trung chủ yếu vào nội dung cả xã hội vì người nghèo, quan tâm người nghèo và ý thức tự lực, tự cường, vươn lên thoát nghèo của mỗi người dân và địa phương. Bên cạnh đó, các địa phương phải đặt mục tiêu giảm nghèo trong tổng thể chương trình phát triển kinh tế - xã hội; cần nhân rộng nhiều mô hình mơi, cách làm hay, hiệu quả trong công tác giảm nghèo.

- Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” tổ chức phát động thi đua trong đội ngũ công nhân lao động tích cực hưởng ứng tham gia, lồng ghép vào việc thực hiện phong trào thi đua thường xuyên, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, tạo sự chuyển biến trong nhận thức về vị trí, vai trò của doanh nghiệp và giới doanh nhân trong sự phát triển của tỉnh.

Kiếm Long