Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Chỉ thị của UBND tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019

Đăng ngày: 28/02/2019
​Năm 2019 là năm bản lề thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ X; nghị quyết HĐND tỉnh khóa VIII về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh 05 năm 2016-2021. Phát huy kết quả đạt được trong năm 2018 và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của tỉnh Đồng Nai năm 2019 phấn đấu hoàn thành các nội dung cụ thể sau:

48926267_584515451994880_6112035884398280704_n (1).jpg

Lãnh đạo tỉn đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai


Đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các phong trào thi đua trong cả nước do Thủ tướng Chính phủ phát động và giai đoạn 2016-2021 với chủ đề “ Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua “Doanh nghiệp Đồng Nai hội nhập và phát triển”.

52896741_2219203081741121_8270976757092319232_n.jpg

Nhân dân Đồng Nai vui đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 với tất cả niềm tin, hy vọng vào một năm mới ấm no, thịnh vượng


Phát động các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, những mặt còn tồn tại,yêu ském, trong đó tập rtung vào các vấn đề như nâng cao năng suất lao động,cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đột phá, tập trung tái cơ cấu kinh tế và các ngành, lĩnh vực; đào tạo nguồn nhân lực,nhất là nhân lực chất lượng cao; phát triển khoa học công nghệ; đẩy mạnh khởi nghiệp, phát triển du lịch; thực hiện tốt an sinh xã hội,phục lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân; đổi mới săp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiênụ quả, phòng chống tham nhũng lãng phí; chủ động tích cực hội nhập quốc tế, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

52927504_989142611279765_8266296355136208896_n.jpg
Quang cảnh một hoạt động của Khối Thi đua 3 trong những tháng đầu năm 2019. Ảnh: Bà Nguyễn Phương Lan- Giám đốc Sở Ngoại vụ, phát biểu tại cuộc họp của Khối.


Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, thực hiện nghiệm quy định bình xét, lựa chọn, đề nghị khem thưởng. Nâng cao vai trò người đứng đầu trong phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, các trường hợp dũng cảm cứu người, cứu tài sản.Thực hiện khen thưởng chuyên đề. Tránh khen thưởng tràn lan không có tác dụng. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát lĩnh vực thi đua khen thưởng,hướng dẫn khắc phục và thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng./.

Kim Chung​