Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Giáo viên dân lập, tư thục được hỗ trợ dịch Covid-19

Đăng ngày: 20/11/2020
​Ngày 19/10/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 
 

​Theo đó, bổ sung đối tượng được hỗ trợ do đại dịch Covid-19 cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương do ảnh hưởng của dịch.

Doanh nghiệp, cơ sở giáo dục sẽ lập danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ hưởng không lương và đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở và cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận danh sách này.

Cũng theo quy định mới sửa đổi, người sử dụng lao động được vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động chỉ cần điều kiện có người lao động tham gia đóng BHXH phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ tháng 4/2020 đến hết 31/12/2020 thay vì phải có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên như quy định hiện hành.

Khi nộp Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ, người sử dụng lao động cung cấp bản gốc các giấy tờ để ngân hàng kiểm tra, đối chiếu, cụ thể là: Giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động; Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề; Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy ủy quyền (nếu có); Văn bản thỏa thuận ngừng việc giữa người sử dụng lao động với người lao động. 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Kiếm Long