Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Hoạt động giám sát chuyên đề liên quan đến cải cách Tư pháp của HĐND tỉnh

Đăng ngày: 19/09/2019
​Giữa hai kỳ họp, hoạt động của HĐND tỉnh liên quan đến thực hiện chiến lược cải cách Tư pháp tập trung vào việc tổ chức các đoàn giám sát và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

​    Trước các kỳ họp thường lệ (tổ chức vào giữa năm và cuối năm), các tổ chức của HĐND tỉnh tổ chức các đoàn giám sát đối với các cơ quan Tư pháp bao gồm: Công an tỉnh, VKSND tỉnh, TAND tỉnh, sở Tư pháp, cơ quan Thi hành án các cấp; cơ quan bổ trợ Tư pháp (Trung tâm giám định pháp y), cụ thể như sau:
    tU PHAP PHOI HOP.JPG
              Một hội nghị tọa đàm giữa các cơ quan Tư pháp


   Định kỳ hàng năm, Thường trực, Ban Pháp chế và Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát hoạt động của các cơ quan Tư pháp bao gồm công tác xét xử, điều tra, truy tố và thi hành án phạt tù; giám sát theo chuyên đề về các nội dung: xử lý tin báo và tố giác tội phạm, áp dụng hình phạt án treo; thực hiện Luật Công chứng, giám sát công tác tuyên truyền phố biến giáo dục pháp luật, cải cách hành chính trong lĩnh vực hành chính Tư pháp; giám sát công tác tăng thẩm quyền của TAND cấp huyện; công tác Thi hành án hình sự. Đối tượng chịu sự giám sát bao gồm các cơ quan Tư pháp cấp tỉnh và cấp huyện. Thông qua hoạt động giám sát đã phát hiện và có những kiến nghị đối với các cơ quan Tư pháp xử lý một số vấn đề phát sinh nhằm nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử của cơ quan điều tra, TAND và VKSND hai cấp, góp thực hiện tốt công tác cải cách Tư pháp theo đúng tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị, cụ thể:
     + Đối việc thi hành phạt tù đối với các đối tượng còn tại ngoại: Qua kiến nghị đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác thi hành án phạt tù, hạn chế thấp nhất tình trạng đối tượng bị tuyên án không vào trại thụ hình.
     + Đối với công tác xử lý tin báo về tội phạm: Qua kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã giúp cho cơ quan điều tra của Công an tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong việc tiếp nhận và xử lý tin báo về tội phạm do các cá nhân, cơ quan, tổ chức chuyển đến.
     + Đối với việc tuyên xử án treo của TAND hai cấp đặc biệt là trong việc xử lý nghiêm các tội phạm liên quan đến việc đảm bảo an toàn giao thông: Trước tình hình tai nạn giao thông ngày càng có chiều hướng diễn biến phức tạp, đặc biệt với vị trí địa lý là một tỉnh có nhiều tuyến Quốc lộ đi qua, vì vậy vấn đề đấu tranh đối với loại tội phạm về an toàn giao thông được Đảng đoàn HĐND tỉnh quan tâm và chỉ đạo Thường trực, Ban Pháp chế HĐND tỉnh phải có những kiến nghị đối với các cơ quan Tư pháp xử lý nghiêm nhằm tác động tích cực đối với việc đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này.
   + Trong việc tạo các điều kiện đảm bảo để thực hiện tăng thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ án dân sự tại TAND cấp huyện về: Trụ sở làm việc; đào tạo, bố trí đội ngũ điều tra viên, kiểm sát viên, Thẩm phán; hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cơ quan Tư pháp; công tác phối hợp giữa TAND hai cấp tránh tình trạng TAND cấp huyện lúng túng, bị động khi thực hiện thẩm quyền mới.
   lUC LUONG cONG AN.JPG
                Cán bộ Tư pháp tham gia xây dựng Luật


   + Riêng hoạt động giám sát công tác tuyên truyền phố biến giáo dục pháp luật: HĐND tỉnh đã kiến nghị việc thực hiện chương trình phổ biến giáo dục pháp luật của Sở Tư pháp trong việc tham mưu phổ biến kịp thời những nội dung pháp luật liên quan đến cuộc sống của các tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức tự giác chấp hành chính sách, pháp luật và tạo bước chuyển biến mới trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.
    + Giám sát công tác thi hành án đã kiến nghị cơ quan Thi hành án các cấp tổ chức rà soát những vụ việc còn tồn đọng, có tính chất phức tạp, kéo dài, khó thi hành, củng cố hồ sơ từng vụ việc để xây dựng kế hoạch và báo cáo, đề xuất giải pháp sớm tổ chức thi hành án; tham mưu Ban chỉ đạo thi hành án dân sự kịp thời chỉ đạo giải quyết đối với các vụ việc khó khăn vướng mắc; Đối với một số đối tượng phải thi hành án có biểu hiện dây dưa, cần phối hợp với các ngành chức năng tập trung xử lý dứt điểm để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật; Xây dựng hồ sơ hoàn chỉnh và tổ chức cưỡng chế những vụ án có điều kiện thi hành mà cần thiết phải cưỡng chế.
     Đồng thời, quan giám sát công tác Thi hành án, Thường trực và Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có kiến nghị thực hiện công tác phối hợp giữa các cơ quan Tư pháp thông qua việc chỉ đạo các Thẩm phán tiếp tục thực hiện tốt việc chuyển giao bản án, quyết định kịp thời đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật; trả lời và giải thích kịp thời các bản án Tòa án tuyên chưa rõ hoặc khó thi hành do cơ quan thi hành án dân sự yêu cầu giải thích hoặc đề nghị giải quyết theo thẩm quyền.
     - Lãnh đạo hoạt động giám sát thông qua việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trong lĩnh vực Tư pháp: Đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến HĐND trong lĩnh vực Tư pháp chiếm một khối lượng tương đối lớn. Thông thường, việc xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo được thực hiện theo quy trình sau: Xem xét, kiến nghị xử lý và báo cáo kết quả về Đảng đoàn HĐND tỉnh. Đối với những trường hợp phức tạp, Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo Thường trực, Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát trực tiếp để có kiến nghị theo đúng quy định của pháp luật.   

Nguyễn Thị Oanh