Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Kết quả 10 năm xây dựng thành phố mới Nhơn Trạch

Đăng ngày: 25/02/2020
​Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 30/7/2009 về xây dựng thành phố Nhơn Trạch đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020​

​     Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 30/7/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “xây dựng thành phố Nhơn Trạch đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm xây dựng huyện Nhơn Trạch trở thành một trong các trung tâm công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ của tỉnh, của Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, đạt tiêu chí đô thị loai II. Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, thông qua việc quán triệt các quan điểm cơ bản về xây dựng phát triển thành phố mới Nhơn Trạch, về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đối với công tác phát triển thành phố mới Nhơn Trạch được nêu trong Nghị quyết, đã tạo sự thống nhất về tư tưởng trong hệ thống chính trị về sự cần thiết và vai trò quan trọng của thành phố mới Nhơn Trạch.

Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý luôn được các cấp ủy quan tâm và chủ động tổ chức thực hiện. Hệ thống các cơ quan tổ chức cán bộ của cấp ủy, chính quyền các cấp không ngừng được củng c, kiện toàn; từng bước thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị về công tác tổ chức cán bộ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị đề ra.

Về phát triển kinh tế: đã hoàn thành quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện đến năm 2020, trong đó, xác định rõ các ngành và nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực của địa phương trong định hướng phát triển công nghiệp của huyện. Đến nay trên địa bàn huyện có tổng số 09 Khu công nghiệp tập trung với tổng diện tích khoảng 3.342 ha (chiếm gần 30% tổng số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh) và một Cụm công nghiệp với diện tích 94 ha; hệ thống hạ tầng các khu, cụm công nghiệp được quan tâm đầu tư, nhất là các khu công nghiệp; các loại hình thương mại, dịch vụ tiếp tục có bước phát triển cả về số lượng và đa dạng hóa loại hình hoạt động; nông nghiệp phát triển tương đối ổn định, cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng, công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được tập trung chỉ đạo và thực hiện khá hiệu quả; hoạt động chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa trong nông nghiệp chuyển biến khá tích cực.

Trong công tác quy hoạch phát triển đô thị: Huyện Nhơn Trạch đã được quy hoạch đồng bộ về hạ tầng kết nối giữa khu vực trung tâm với các khu vực ngoại vi; hoàn thành, phê duyệt một số quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 các dự án trọng điểm của huyện, làm cơ sở kêu gọi đầu tư, phát triển đô thị theo quy hoạch; đã thực hiện hoàn thành công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho 12 xã, đạt 12/12 xã nông thôn mới và đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Nhơn Trạch là huyện Nông thôn mới năm 2016.

Về xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã và đang triển khai đầu tư, hoàn thành nhiều công trình, dự án lớn, như: dự án nâng cấp mở rộng đường 769, đường Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đoạn qua huyện Nhơn Trạch, nâng cấp đường 25B đoạn từ giao với QL51 đến trung tâm huyện, đã đưa vào khai thác một số cảng biển nhóm V trên địa bàn huyện; đồng thời, triển khai thi công một số dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện (đường 319 nối dài, đường ra Cảng Phước An...).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác xây dựng phát triển thành ph mới Nhơn Trạch cũng còn những mặt tồn tại, hạn chế: Còn 04/11 chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra, gồm: cơ cấu kinh tế; quy mô dân số; số giường bệnh và bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ hộ sử dụng nước máy. Hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng thành phố Nhơn Trạch và của Tổ Giúp việc chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tuy được quan tâm đầu tư nhưng chưa được kịp thời và đồng bộ, nhất là về hạ tầng giao thông, trong đó một số công trình trọng điểm ảnh hưng lớn, tác động lớn đến sự phát triển kinh tế của địa phương chưa được triển khai theo đúng tiến độ đề ra; nguồn vốn đầu tư từ ngân sách cho hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội còn hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu. Nhiều dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư triển khai còn chậm so tiến độ đề ra, nhất là dự án khu dân cư.

Thủ tục, quy định về thu hồi đất có nhiều thay đổi, quá trình thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và phê duyệt các hồ sơ còn chậm. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm phát triển chưa thật vững chắc. Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội một số mặt còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông giảm chưa nhiều. Công tác cải cách tư pháp có mặt chưa đáp ứng yêu cầu….


Lê Lài