Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Kết quả thi hành án dân sự năm 2018

Đăng ngày: 17/12/2018
​Trong năm 2018, toàn ngành thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đạt 04 chỉ tiêu do cấp trên đề ra; trong đó, đã giải quyết xong đạt tỷ lệ 76,07% tổng số việc và 38,85% số tiền thụ lý. Cụ thể:

- Về việc, tổng thụ lý là 30.640 việc, giảm 0,72% so với cùng kỳ. Đã giải quyết xong 17.421 việc, đạt tỷ lệ 76,07%. Số việc chuyển kỳ sau 12.764 việc, giảm 5%.

- Về tiền, tổng số tiền thụ lý là 4 tỷ 421 nghìn đồng, giảm 0,83% so với cùng kỳ. Đã giải quyết xong 804,284 triệu đồng, đạt tỷ lệ 38,85% và tăng 1,74% về tỷ lệ. Số tiền chuyển kỳ sau là 2,896 tỷ đồng, giảm 11,93%.

- Về thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước, số việc phải giải quyết là 18.967 việc tương ứng với số tiền 173,259 triệu đồng. Kết quả, đã giải quyết được 11.512 việc thu được số tiền là 45,24 triệu đồng, đạt tỷ lệ 83% về việc và 43,6% về tiền.

Phan Van Chau.JPG 
 Ông Phan Văn Châu - Cục Trưởng Cục THADS tỉnh trình bày báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2018 tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh
 

- Về tình hình giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, số việc phải giải quyết là 745 việc, tương ứng với số tiền 1,791 tỷ đồng. Kết quả, đã giải quyết được 135 việc đạt tỷ lệ 18,12% tương ứng với số tiền 413,172 triệu đạt tỷ lệ 23,06%.

- Về việc xét miễn, giảm thi hành án, các cơ quan THADS đã phối hợp với VKSND cùng cấp rà soát, lập hồ sơ và đề nghị TAND có thẩm quyền xem xét, miễn giảm đối với 323 việc, tương ứng với số tiền 2,08 triệu đồng. 

- Về kết quả tổ chức thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự đối với phạm nhân tại các Trại giam thuộc Bộ Công an: Tổng số việc, tiền phải thi hành là 1.876 việc tương ứng với số tiền 67,443 triệu đồng. Kết quả, thi hành xong 940 việc, thu được số tiền là 23,197 triệu đồng, đạt tỷ lệ 50% về việc và 34% về tiền.

- Về kết quả tổ chức cưỡng chế thi hành án, các cơ quan THADS đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 310 trường hợp, giảm 42,3% so với cùng kỳ.

Năm 2019, ngành thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thi hành án, tổ chức thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tuyết Anh