Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội thành phố Biên Hòa giai đoạn 2005-2018

Đăng ngày: 30/07/2019
​Thành phố Biên Hoà là đô thị lọai I, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật của tỉnh Đồng Nai. Phía Bắc giáp huyện Vĩnh Cửu, Tây giáp quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, Tây Nam giáp huyện Long Thành, Đông giáp huyện Trảng Bom, Tây Bắc giáp huyện Dĩ An, huyện Tân Uyên tỉnh Bình Dương.

​    Trong 15 năm, tổng vốn đầu tư phát triển xã hội là 243.199 tỷ đồng, giai đoạn 2005-2009 tốc độ đầu tư phát triển là 17,9%, giai đoạn 2009 - 2014 là 19,27%, giai đoạn 2014-2018 là 98,76%, cả giai đoạn 15 năm từ năm 2005-2018 tốc độ tăng trưởng bình quân là 11,22%/năm, riêng 6 tháng đầu năm 2019 tăng 3,76% so cùng kỳ năm 2018. Trong đó, nguồn vốn đầu tư trong nước chiếm tỷ trọng 69,04%.

tải xuống (1).jpg
Một góc thành phố Biên Hòa


    Thu ngân sách hàng năm đạt hoặc vượt dự toán cấp trên giao nhưng nhìn chung công tác thu ngân sách nhà nước ngày càng khó khăn. Giai đoạn 2005-2009 tổng thu ngân sách đạt 4.439 tỷ đồng, tăng bình quân 20,5%/năm, giai đoạn 2009-2014, tổng thu ngân sách đạt 21.265 tỷ đồng, tăng bình quân 23,4%/năm, giai đoạn 2014-2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn là 24.012 tỷ đồng, tăng bình quân 10%/năm, riêng 6 tháng đầu năm 2019 là 1.906.482 triệu đồ​ng, đạt 43% so với dự toán tỉnh giao. Thực hiện chi ngân sách bám sát dự toán, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm chi đúng chế độ, đúng quy định và thực hiện triệt để tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển khá, theo hướng hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh. Giai đoạn 2005 - 2018, ước giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá CĐ 1994) tăng trưởng bình quân 20,3%/năm, riêng 6 tháng đầu năm 2019 tăng 11,94% so cùng kỳ năm 2018. Các ngành công nghiệp tiềm năng, có lợi thế so sánh, như: Chế biến lâm sản, chế biến nông sản thực phẩm, cơ khí phục vụ xây dựng, cơ khí nông nghiệp, cơ khí tiêu dùng, thiết bị điện, điện tử, hàng nhựa, bao bì, hoá chất, giày da, maỵ mặc tiếp tục được phát triển khá và chiếm tỷ trọng cao. Vì vậy, kim ngạch xuât khẩu của thành phố vẫn tăng trưởng khá. Đối với công nghiệp khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng giảm, do thực hiện ngừng khai thác các mỏ đất, đá ở khu vực Hóa An, Bửu Hòa, Tân Hạnh, chỉ còn sản xuất ở 02 khu vực Phước Tân và Tam Phước.

Ngành thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển nhanh, nâng cao đáng kể chất lượng ngành dịch vụ, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trên địa bàn thành phố, đồng thời đẩy mạnh giao lưu hàng hóa với các vùng phụ cận trong và ngoài tỉnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa - dịch vụ giai đoạn 2005-2018 tăng bình quân 19,8%/năm, riêng 6 tháng đầu năm 2019 tăng 13,27% so cùng kỳ năm 2018.

Dịch vụ giáo dục - đào tạo, dịch vụ y tế và vãn hóa - thể dục thể thao phát triển tốt, chủ yếu theo hình thức xã hội hóa. Nhiều dự án giáo dục ngoài công lập đã hình thành và ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động, nhưng hầu hết là quy mô nhỏ. Nhiều dự án y tế ngoài công lập có quy mô khá lớn, hiện đại đã hình thành và đi vào hoạt động hiệu quả.

Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản: Nhìn chung, 15 năm qua thành phố đã nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu chung là “Tập trung phát triển không gian và kiến trúc cảnh quan đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật thành phố, đến nay, hệ thống hạ tầng của thành phô ngày càng được hoàn thiện và ngang tầm với đô thị loại 1”. Thực hiện hoàn thành nhiều công trình giao thông quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội theo Quy hoạch giao thông vận tải thành phố giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020, góp phần làm cho thành ph Biên Hòa hiện đại, khang trang hơn; hoàn thành nhiều công trình xây dựng trường lớp phục vụ cho nhu cầu an sinh, xã hội và khắc phục tình trạng học ca 3

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như:

Công nghiệp truyền thống của thành phố, cụ thể là ngành sản suất gốm còn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm đơn hàng nên giá trị sản xuất không tăng; công nghiệp hỗ trợ phát triển chưa mạnh, phụ tùng và nguyên liệu sản xuất còn phụ thuộc nhiêu vào nhập khâu; ngành dịch vụ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của thành phố.

Việc triển khai một số dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu tái định cư, trường học và nhất là các dự án trọng điểm còn chậm, đến nay nhiều dự án hạ tầng kỹ thuật trọng điểm của thành phố vẫn đang thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án và bồi thường giải tỏa,...; tình trạng vi phạm về quản lý quy hoạch và trật tự đô thị ở một số nơi còn diễn ra.

Tình trạng thiếu trường lớp, phải dồn ép học sinh trong 1 lớp vẫn còn. Chât lượng giáo dục toàn diện tuy có được quan tâm nâng lên, nhưng so với yêu cầu đổi mới phương pháp vẫn còn nhiều hạn chế.

Nguồn thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, dẫn đến thiếu nguồn kinh phí thực hiện các dự án lớn, dự án trọng điểm trên địa bàn.

 Lài