Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 71-T1&2-2011

​Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa VII, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri tại địa bàn ứng cử để thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri về những vấn đề thuộc nội dung, chương trình kỳ họp và ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với Hội đồng nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương.
 
​Tại Phiên trả lời chất vấn và giải trình Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh, có tổng cộng  21 nội dung được lãnh đạo của 12 sở,  ngành gồm: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công thương, Lao động Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước, Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đồng Nai.
 
​Sau 04 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VII đã hoàn thành tốt đẹp những  nội dung chương trình đề ra.
 
​Chủ tịch Hồ Chí Minh-vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta, người đã hiến dâng tất cả tình cảm, trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và thời đại. 
 
​Cách đây 84 năm, vào năm Đinh Mão 1927, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với nỗi khát khao cháy bỏng là đem lại độc lập cho Tổ quốc, tự do cho đồng bào đã viết nên tác phẩm bất hủ- một tác phẩm như ngọn đuốc soi chặng đường dài cho cách mạng Việt Nam- tác phẩm Đường Kách mệnh. Trong suốt 84 năm, kể từ khi tác phẩm ra đời cho đến nay, những tư tưởng và lý luận mà Ðường Kách mệnh đề cập, luôn có ý nghĩa to lớn đối với Ðảng Cộng sản Việt Nam và con đường phát triển của cách mạng Việt Nam trong mọi tiến trình cách mạng.
 
​Giới thiệu.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: