Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 71-T1&2-2011

Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh-quyết định nhiều nội dung quan trọng

Đăng ngày: 15/05/2013
​Sau 04 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VII đã hoàn thành tốt đẹp những  nội dung chương trình đề ra.

​     ​Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2010 và giai đoạn 2006-2010; báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; nghe UBMTTQVN tỉnh thông báo về việc Ủy ban Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và giám sát hoạt động đại biểu; nghe Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai báo cáo công tác năm 2010; nghe Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2010; nghe các Ban  HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra. Kỳ họp cũng đã xem xét 03 báo cáo chuyên đề về kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2010; kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh năm 2010; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. 

     Với tinh thần thẳng thắn, phân tích sâu sắc những kết quả đạt được, những việc chưa làm được, rút ra những nguyên nhân, những kinh nghiệm, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và thống nhất khẳng định: Trong năm 2010, kinh tế của tỉnh tiếp tục đạt mức tăng trưởng 13,5% so với năm 2009, vượt mục tiêu Nghị HĐND tỉnh đề ra; cơ cấu kinh tế phát triển đúng định hướng; thị trường xuất khẩu bắt đầu phục hồi với mức tăng 20,5% giá trị kim ngạch xuất khẩu; đời sống các tầng lớp dân cư được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,23%; an sinh – xã hội được chăm lo tốt hơn; công tác cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, chống lãng phí được đẩy mạnh; công tác bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

     Tuy nhiên, Hội đồng nhân dân cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại yếu kém, đó là: Kinh tế tăng trưởng cao nhưng chưa thật sự bền vững do biến động bất thường của thiên nhiên và dịch bệnh gia súc làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; sức cạnh tranh của hàng hóa nội địa còn thấp; tốc độ tăng trưởng ngành nông lâm–thủy sụt giảm; nguồn vốn đầu tư và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của kinh tế - xã hội; các loại tội phạm diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên có chiều hướng gia tăng; nhiều vấn đề xã hội bức xúc chậm được giải quyết, nhất là lĩnh vực về đất đai.

     Kỳ họp đã xem xét và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và giai đoạn 2011-2015 với mục tiêu tổng quát là: Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước; nâng cao chất lượng, hiệu quả phát triển các lĩnh vực KT-XH và sức cạnh tranh; chủ động tích cực hội nhập quốc tế, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2015 Đồng Nai sẽ trở thành tỉnh cơ bản công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã xem xét, quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản năm 2011; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2009; Định mức phân bổ chi ngân sách địa phương và tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2011, giai đoạn 2011-2015; Ước thực hiện thu chi ngân sách địa phương năm 2010; Dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách tỉnh, mức bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh năm 2011. 

      Tại kỳ họp này, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã xem xét 20 Nghị quyết, trong đó có 13 Nghị quyết chuyên đề do Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh trình, trong đó có những vấn đề xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đời sống kinh tế, xã hội và công tác quản lý nhà nước; có những vấn đề xuất phát từ những chủ trương mới của Chính phủ, của các Bộ, ngành; có những vấn đề được đưa ra xem xét nhằm điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, phù hợp với công tác quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay. 

      Hoạt động của Hội đồng nhân nhân trong năm 2010 được các đại biểu thống nhất đánh giá là có nhiều đổi mới tích cực, hiệu quả, hiệu lực hơn so với các năm trước; trong đó hoạt động giám sát được chú trọng và đi sâu vào từng chuyên đề mà Nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành, từ đó có những kiến nghị cụ thể, xác đáng giúp đưa Nghị quyết của HĐND tỉnh và pháp luật nhà nước đi vào cuộc sống và trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại kỳ họp thứ 21, Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành một ngày để thảo luận tổ, một buổi để thảo luận tại hội trường về những vấn đề do đại biểu HĐND nêu ra; tiến hành chất vấn 4 vị Giám đốc Sở; nghe Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát thực hiện lời hứa của thủ trưởng cơ quan chuyên môn UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ 19; đã nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giải trình những vấn đề mà kỳ họp đặt ra và làm rõ thêm một số vấn đề lớn nhất là giải pháp về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong năm 2010. 

      Trong phiên thảo luận tại hội trường, đại biểu HĐND tỉnh đề nghị thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, Viện KSND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh trả lời và giải trình những vấn đề hoặc nhóm vấn đề cụ thể, như: Công tác đào tạ​o nghề nói chung và đào tạo nghề cho lao động ở nông thôn nói riêng; công tác giảm nghèo; công tác xã hội hóa giáo dục; việc quản lý nhóm trẻ gia đình; chính sách đào tạo và thu hút bác sĩ về công tác tại Đồng Nai; báo cáo cụ thể về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận cho cán bộ, công chức và đội ngũ Luật sư; về phân bổ ngân sách; việc triển khai dự án giao thông; về phân bổ nguồn vốn đầu tư XDCB; vấn đề xây dựng phát triển nhà ở xã hội; vấn đề xây dựng nông thôn mới; về thực trạng và khả năng xử lý rác thải sinh hoạt và rác thải nguy hại theo nhiệm vụ mục tiêu mà Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra; công tác xử lý môi trường trên địa bàn tỉnh nói chung và trên địa bàn thành phố Biên Hòa nói riêng; việc xử lý khai thác cát trên sông Đồng Nai và các mỏ khoáng sản trên địa bàn thành phố Biên Hòa; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; công tác đảm bảo an toàn giao thông khu vực trạm cân Dầu Giây; tình hình xét xử tội phạm cố ý gây thương tích còn nhẹ và có biểu hiện tiêu cực trong xét xử đối với loại tội danh này; về mối quan hệ giữa cơ quan điều tra và Viện KSND trong việc trả hồ sơ để yêu cầu cơ quan điều tra để điều tra bổ sung; về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2011….

      Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đại biểu HĐND tỉnh đề nghị Giám đốc Sở GD&ĐT trả lời tại sao chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ của giáo viên giai đoạn 2008-2012 thực hiện chậm?; đề nghị Giám đốc Sở NN&PTNT trả lời tại sao dự án mở rộng, nạo vét suối Săn Máu trên địa bàn thành phố Biên Hòa đã triển khai gần 10 năm nay nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành công trình; đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh trả lời về việc thụ lý, giải quyết các loại án trong năm 2010, số án tồn quá hạn luật định toàn ngành chưa xét xử là 149 vụ, tăng hơn năm 2009 là 100 vụ; …

      Nhìn chung, trong các phiên thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường và phiên chất vấn  tại kỳ họp này hết sức sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng; nhiều vị giải trình và trả lời chất vấn đã thấy rõ hơn trách nhiệm cá nhân. Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu các vị đã trả lời chất vấn cần có biện pháp cụ thể khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm và thực hiện những điều đã báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời, giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục đôn đốc, giám sát việc thực hiện lời hứa của lãnh đạo, thủ trưởng các Sở, ngành.

      Nhìn lại diễn biến của toàn bộ kỳ họp, có thể khẳng định, đây là một trong những Kỳ họp sôi động, hấp dẫn với nhiều nội dung quan trọng, đạt chất lượng tốt. Hội đồng nhân dân đánh giá cao sự tham gia tích cực, tâm huyết của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân; sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của UBND tỉnh; tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm cao của các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tỉnh Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan trong việc chuẩn bị về mọi mặt, bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho kỳ họp. 

      Năm 2011 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 – 2015, cùng nhiều chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước được triển khai thực hiện, vì vậy nhiệm vụ năm 2011 rất nặng nề. Để nghị quyết của Hội đồng nhân dân và các chủ trương của Đảng, luật pháp của nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực, Chủ tọa kỳ họp đề nghị các cơ quan, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ngay sau kỳ họp này quan tâm thực hiện tốt một số công việc sau đây: 

      - Tập trung chỉ đạo công tác bình ổn giá, nhất là trong dịp Tết, đảm bảo nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

       - Chỉ đạo điều hành thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ người dân đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát huy lợi thế cạnh tranh của tỉnh; phấn đấu đạt mức tăng trưởng năm 2011 toàn diện để làm tiền đề thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội những năm tiếp theo, phấn đấu đến năm 2015 đưa Đồng Nai trở thành tỉnh cơ bản công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

       - Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư xây dựng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hệ thống điện, nước, trong đó chú trọng hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi trên địa bàn.

      - Thực hiện rà soát, điều chỉnh các quy hoạch trên địa bàn, đảm bảo quy hoạch đồng bộ, có chất lượng, ưu tiên quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải. 

       - Nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ để hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến và bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

      - Triển khai thực hiện tốt các biện pháp chống dịch trên cây trồng, vật nuôi; triển khai các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; chú trọng công tác bảo vệ rừng và phòng chống thiên tai.

     - Thực hiện đồng bộ các giải pháp, chính sách tạo việc làm, giảm nghèo; xã hội hóa lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục; thực hiện tốt các chính sách đối với các gia đình có công, gia đình chính sách…

      - Tập trung chỉ đạo, đảm bảo vững chắc an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm; chú trọng phòng ngừa các vi phạm pháp luật về kinh tế, tội phạm băng nhóm, tội phạm ma túy và an toàn giao thông, tội phạm về môi trường.

     - Tăng cường chỉ đạo cải cách hành chính, củng cố bộ máy quản lý hành chính nhà nước của các ngành, các cấp gắn với nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

                                                                          Thái Doãn Mười