Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Hoạt động của HĐND


​Trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh bằng văn bản, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Việc ngành giáo dục sử dụng 207 y sĩ chưa có chứng chỉ hành nghề và sử dụng 305 điều dưỡng, dược sĩ trung học vốn không có chức năng khám chữa bệnh làm nhân viên y tế trường học là không đúng với quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/52016 của liên Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo. ​
 
​Được UBND tỉnh giao, Sở Xây dựng tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các đơn vị được giao trách nhiệm khắc phục các điểm ngập trên địa bàn thành phố Biên Hòa​
 
  ​Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, ngày 09/8/2019, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Nhơn Trạch đã phối hợp với Thường trực HĐND huyện, UBMTTQVN huyện Nhơn Trạch tổ chức cho đại biểu tiếp xúc với cử tri huyện Nhơn Trạch.
 
  ​Vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác phối hợp 6 tháng đầu năm 2019 giữa Thường trực, các Ban, các Tổ Đại biểu HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện.
 
​Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác phối hợp giữa HĐND hai cấp và giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND, UBMTTQVN tỉnh được triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo theo chương trình, kế hoạch và quy chế đề ra, qua đó, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.
 
​Nhu cầu xây dựng pháp luật giai đoạn 10 năm, định hướng đến năm 2045 theo dự báo của Đảng đoàn HĐND tỉnh sẽ rất lớn. 
 
​Thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ chính trị và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã xác định rõ và thực hiện đầy đủ vai trò của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo HĐNDthực hiện thẩm quyền ban hành văn bản QPPL cấp tỉnh.
 
​Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, thi hành và kiểm tra các Nghị quyết, thực hiện các giải pháp về thi hành pháp luật được quan tâm thực hiện
 
​Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Pháp chế trong việc là đầu mối giúp Hội đồng nhân dân thực hiện việc tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do HĐND ban hành quy định tại Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.
 
​Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 của tỉnh Đồng Nai, HĐND tỉnh đã đánh giá về công tác ban hành văn bản QPPL 
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: