Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Hoạt động của HĐND


  ​Kết quả thẩm tra tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội
 
​Sau các đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp và chuyển 70 ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh (34 ý kiến trước kỳ họp 8 và 36 ý kiến sau kỳ họp 8) để chỉ đạo giải quyết và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định, trong đó có 11 ý kiến, kiến nghị chuyển Đoàn ĐBQH. 
 
​Thẩm tra các tờ trình lĩnh vực văn hóa – xã hội
 
  ​Tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn Giám đốc Công an tỉnh về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nội dung này đã được HĐND tỉnh đưa vào Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh. Ngày 26/6/2019, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp để đánh giá kết quả thực hiện nội dung chất vấn nêu trên
 
  ​Vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi giám sát đối với UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, trong đó có nội dung về quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm
 
  ​Ngày 25/6/2019, tại Trụ sở Khối nhà nước tỉnh Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, do ông Phạm Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Vĩnh Cửu về giải quyết đơn của Nguyễn Ngọc Tấn liên quan việc quản lý và sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Tân Thuyết tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu.  
 
​ Thực hiện Kế hoạch số 270/KH-HĐND ngày 07/5/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Đồng Nai, khóa IX và Thông báo số 173/TB-HĐND ngày 15/5/2019 của HĐND huyện Trảng Bom, các đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trảng Bom đã thực hiện tiếp xúc cử tri tại 05 điểm với 210 cử tri tham dự.
 
  ​  Thực hiện văn bản số 332/HĐND-VP ngày 27/5/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về việc giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trảng Bom đã phối hợp với Thường trực HĐND huyện Trảng Bom có văn bản số 593/HĐND-VP ngày 31/5/2019 đề nghị Thường trực HĐND các xã phối hợp giám sát nội dung kiến nghị của cử tri, thông tin nội dung trả lời của UBND tỉnh đến cử tri được biết; đồng thời báo cáo kết quả phản hồi của cử tri đối với nội dung trả lời ý kiến cử tri.  
 
  ​  Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo yêu cầu và tiến độ đề ra.  
 
​Trong 6 tháng đầu năm 2019, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình hoạt động đề ra. Thường trực HĐND tỉnh phát huy vai trò trách nhiệm trong điều hòa, phối hợp và đôn đốc hoạt động của các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: