Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Phối hợp quản lý đối với ngành nghề đầu tư có điều kiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 21/05/2019
​Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 1006/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo đó, quy định về mục đích, nguyên tắc, nội dung, cơ chế phối hợp và trách nhiệm của cơ quan chức năng trong công tác đăng ký doanh nghiệp; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; phối hợp theo dõi, giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Mục đích của phối hợp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước đối với cơ sở kinh doanh trên địa bàn theo hướng tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan QLNN đối với các cơ sở kinh doanh, đồng thời phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong công tác QLNN, tăng cường vai trò giám sát của xã hội đối với cơ sở kinh doanh; phát hiện và xử lý kịp thời đối với những cơ sở kinh doanh lợi dụng hoạt động kinh doanh để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, ngăn chặn và hạn chế những tác động tiêu cực do hoạt động kinh doanh của cơ sở kinh doanh gây ra cho xã hội. Qua đó, đề xuất ban hành cơ chế chính sách để khuyến khích các các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh phát triển phù hợp với quy định của pháp luật.

Nội dung phối hợp gồm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện cho các cơ sở kinh doanh liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Phối hợp, tham mưu xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm đảm bảo có hiệu quả trong công tác QLNN đối với ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện; Trao đổi thôngtin có liên quan; Quản lý cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho các cơ sở; Công tác thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm; Công tác sơ, tổng kết, đánh giá kết quả phối hợp, rút kinh nghiệm và đề xuất giải pháp quản lý nhà nước đối với ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện.

Các cơ quan có liên quan gồm Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Lao động TB&XH, Sở Y tế, Sở Công Thương, UBND cấp huyện, UBND xã phường thị trấn.

Kim Chung​