Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Quy định mới về mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ

Đăng ngày: 11/08/2020
​Ngày 10/8/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 74/2020/TT-BTC Bộ quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ. ​

​    Theo đó, quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô kinh doanh vận tải từ nay hết ngày 31/12/2020 như sau:

    - Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách (xe ô tô chở người, các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng): Giảm 30% mức thu quy định tại điểm 1, điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5 Mục 1 Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư 293/2016 của Bộ Tài chính

 - Giảm 10% phí sử dụng đường bộ quy định tại điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5, điểm 6, điểm 7, điểm 8 Mục 1 Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư 293/2016/TT-BTC  đối với xe tải, ô tô chuyên dùng, xe đầu kéo.

   Thông tư có  hiệu lực ngày 10/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020.​

Nguyễn Bình