Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Tăng cường bố trí nguồn lực cho công tác cai nghiện ma túy

Đăng ngày: 14/06/2019
​Tăng cường  bố trí nguồn lực cho công tác cai nghiện ma túy 

​    Trước tình hình lạm dụng ma túy diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng, tỉnh Đồng Nai đã ban hành nhiều quy định để hướng dẫn, hỗ trợ triển khai thực hiện công tác cai nghiện ma túy. Trong 03 năm (2016 - 2018) đã thực hiện cai nghiện cho 4.779 lượt người, trong đó cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh là 2.975 lượt người, cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện (công lập và ngoài công lập) là 699 lượt người, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng lả 1.105 lượt người. Ngoài ra, hiện nay toàn tỉnh có 07 cơ sở điều trị nghiện ma túy bằng thuốc thay thế Methadone đang tổ chức điều trị cho 1.315 người.

    Bên cạnh việc tăng cường triển khai công tác cai nghiện thì công tác quản lý sau cai, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cũng được các địa phương thực hiện, trong 03 năm có 560 lượt người được quản lý sau cai tại địa phương nơi cư trú, có 506 người được dạy nghề, hỗ trợ vay vốn tạo việc làm cho 45 người đã hoàn thành cai nghiện với số tiền 602 triệu đồng. Hằng năm tỉnh đã bố trí nguồn lực kịp thời cho công tác tổ chức cai nghiện ma túy: Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh được bố trí 110 biên chế với kinh phí được cấp hàng năm khoảng 35 tỷ đồng (chi hoạt động và chi cho đối tượng cai nghiện); 07 cơ sở điều trị bằng thuốc thay thế Methadone cũng được bố trí về nhân lực và cơ sở vật chất đầy đủ đảm bảo theo yêu cầu công việc.

    Đề tăng cường công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, tỉnh đã bố trí kinh phí để thành lập 06 cơ sở cai nghiện cộng đồng (cắt cơn) cấp huyện tại: Định Quán, Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Xuân Lộc, Nhơn Trạch, Biên Hòa, dự kiến trong quý II các cơ sở sẽ đi vào hoạt động.

    Bên cạnh đó, để hỗ trợ công tác quản lý cai nghiện ma túy, hiện nay toàn tỉnh đã thành lập dược 83 đội công tác xã hội tình nguyện với 473 thành viên, có 88 cộng tác viên truyền thông phòng chống mại dâm và tệ nạn xã hội tại các xã, phường, thị trấn (dược hưởng chế độ thù lao theo Nghị quyết 127/2014/NQ-HĐND ngày 26/9/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh). Đội tình nguyện và cộng tác viên đã phối hợp với các ban, ngành rà soát, lập danh sách người nghiện ma túy, người sử dụng ma túy trên địa bàn; phối hợp tham mưu UBND cấp xã áp dụng các biện pháp xử lý đưa người đi cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú bằng các hình thức phù hợp.

Trương Thị Hộp