Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Tăng cường thực thi Luật phòng chống tác hại thuốc lá tại Đồng Nai

Đăng ngày: 23/05/2019
​Nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương, người đứng đầu các địa điểm cấm hút thuốc là, quyền của công dân trong phòng chống tác hại của thuốc lá. Phổ biến rõ về các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật, quy định cấm bán thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc, ý nghĩa của môi trường trong lành không khói thuốc lá; thông tin về tấm gương của cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các quy định về cấm thuốc lá, gương cá nhân bỏ hút thuốc lá.

Thực hiện tinh thần văn bản của Bộ Y tế về việc tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không hút thuốc là 31/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở ban ngành, đơn vị và UBND cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuộc lá thông qua việc tiếp tục tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và các quy định của điều luật, trọng tâm và các địa điểm cấm hút thuốc như nơi làm việc, trường học, cơ sở y tế, khách sạn, trong nhà hàng, bến tàu, bến xe, trên phương tiện giao thông công cộng. Bên cạnh đó nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương, người đứng đầu các địa điểm cấm hút thuốc là, quyền của công dân trong phòng chống tác hại của thuốc lá. Phổ biến rõ về các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật, quy định cấm bán thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc, ý nghĩa của môi trường trong lành không khói thuốc lá; thông tin về tấm gương của cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các quy định về cấm thuốc lá, gương cá nhân bỏ hút thuốc lá.

Để hưởng ứng ngày Thế giới không hút thuốc là 31/5 và Tuần lễ quốc gia không thuốc là từ ngày 25 đến ngày 31/5/2019, tỉnh Đồng Nai tổ chức tuyên truyền các hoạt động như treo băng rôn, khẩu hiệu, diễu hành, mít tinh. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các sở ban ngành, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan truyền thông đại chúng tổ chức mít tinh, diễu hành, treo khẩu hiệu hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc là và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá. Giao Sở Thông tin và truyền thông chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông đại chúng thường xuyên đăng tải các thông tin về tác hại của thuốc lá/thuốc lào/thuốc lá điện tử/các sản phẩm thuốc lá mới; các cơ quan báo chí xây dựng tin, bài về tác hại của thuốc lá, các tấm gương điển hình bỏ hút thuốc là và vận động mọi người bỏ thuốc lá tại cộng đồng; lợi ích của môi trường không thuốc lá.

Kim Chung