Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Thu, hủy Chứng minh nhân dân bị hỏng, bong tróc

Đăng ngày: 18/11/2019
  ​Ngày 15/10/2019, Bộ Công an ban hành Thông tư 48/2019/TT-BCA về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2016/TT-BCA ngày 04/03/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.  
 

​Theo đó, sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân, cán bộ ngoài việc thu Chứng minh nhân dân, cắt góc và trả lại cho công dân (nếu có), thu thẻ Căn cước công dân đối với trường hợp đổi thẻ Căn cước công dân còn phải: Gửi lại thẻ Căn cước công dân qua đường chuyển phát nhanh, nếu có yêu cầu; Thu, hủy Chứng minh nhân dân bị hỏng, bong tróc, không rõ nét.

Bên cạnh đó, cán bộ thu thập thông tin cũng cần nhập thông tin về cấp thẻ Căn cước công dân, thông tin nhân thân của công dân từ Tờ khai căn cước công dân hoặc thông qua thiết bị thu nhận thông tin (khi công dân đăng ký trực tuyến); tả và nhập thông tin về đặc điểm nhận dạng của công dân, sau khi tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp công dân làm thủ lục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân tại cơ quan quản lý căn cước công dân cấp huyện cần điều chỉnh những thay đổi trong Sổ hộ khẩu mà việc điều chỉnh này thuộc thẩm quyền của Công an cấp huyện và công dân xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo quy định của pháp luật về cư trú thì tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh những thay đổi trong Sổ hộ khẩu của công dân đồng thời với việc tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Khi trả thẻ Căn cước công dân và kết quả giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân, Trung tâm căn cước công dân quốc gia có trách nhiệm Trả thẻ Căn cước công dân cho đơn vị tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân ban đầu; Trả dữ liệu kết quả giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nơi đã chuyển dữ liệu; Cập nhật dữ liệu của công dân cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và kiến nghị hủy số định danh cá nhân (nếu có) theo quy định. Đối với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nhận dữ liệu kết quả phê duyệt cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân được trả về để quản lý theo quy định và trả dữ liệu kết quả phê duyệt cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho nơi đã chuyển dữ liệu. 

Đơn vị tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân ban đầu có trách nhiệm: Tiếp nhận, cập nhật dữ liệu kết quả, trả thẻ Căn cước công dân, thu, cắt góc và trả lại Chứng minh nhân dân cho công dân theo quy định (nếu có). Đối với công dân có đăng ký trả kết quả tại địa chỉ theo yêu cầu thì bàn giao cho đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển phát để trả cho công dân.

Kiếm Long