Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Thông tin KT-XH


​Khi thực hiện mức giá theo thông tư số 37/2018/TT-BYT thì số lượng dịch vụ tăng giá nhiều hơn số lượng dịch vụ giảm giá. Tuy nhiên các dịch vụ tăng giá có mức tăng rất thấp, trong khi các dịch vụ giảm giá thì có mức giảm sâu hơn và tỉ lệ sử dụng dịch vụ nhiều hơn.
 
​Nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương, người đứng đầu các địa điểm cấm hút thuốc là, quyền của công dân trong phòng chống tác hại của thuốc lá. Phổ biến rõ về các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật, quy định cấm bán thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc, ý nghĩa của môi trường trong lành không khói thuốc lá; thông tin về tấm gương của cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các quy định về cấm thuốc lá, gương cá nhân bỏ hút thuốc lá.
 
​Giống sắn trồng phổ biến trên địa bàn tỉnh là KM94, KM98-5, KM60. KM140, KM225, KM419, HL-S11.​
 
​Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vừa ban hành Hướng dẫn số 123/HD-MTTQ-BTT về nội dung, cách thức, quy trình, phương pháp đánh giá đối với các tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Mặt trận Tổ quốc phụ trách.
 
​Ủy ban nhân dân tỉnh vừa báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đến nay như sau:
 
​UBND tỉnh vừa giao nhiệm vụ triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm theo kế hoạch số 2704/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình trong hai năm 2020, theo đó:
 
​Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 1006/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo đó, quy định về mục đích, nguyên tắc, nội dung, cơ chế phối hợp và trách nhiệm của cơ quan chức năng trong công tác đăng ký doanh nghiệp; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; phối hợp theo dõi, giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 
​Thực hiện Luật Tổ chức Quốc hội, Quy cế hoạt động của Đại biểu Quốc hội và Đoàn Đại biểu Quốc hội, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy vừa khai mạc ngày 20/5/2019, Đoàn Đại biểu Quốc hội đã tổ chức tiếp xúc cử tri  tại 11 điểm của 11 đơn vị hành chính của tỉnh. Có trên 1.450 cử tri tham dự với 121 lượt ý kiến, trong đó liên quan đến địa pương có 82 lượt ý kiến. Cụ thể như sau:
 
​Để tham dự kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Đoàn ĐBQH đã tổ chức tiếp xúc cử tri theo luật định và tổng hợp ý kiến chuyển đến Kỳ họp như sau:
 
​Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, học viên, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, học viên, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thông qua cuộc thi nhằm góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật và thói quen sống, làm việc theo pháp luật. UBND tỉnh tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2019”. Cụ thể như sau:
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: