Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Thông tin KT-XH


​Đó là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước
 
​Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 10/2019/TT-BNV hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư ngày 02/8/2019, có hiệu lực từ ngày 20/9/2019.
 
​Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 10/2019/TT-BGDĐT về việc quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương ngày 09/8/2019, có hiệu lực từ ngày 30/9/2019.
 
​Ngày 05/9/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
 
  ​Ngày 21/8/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 1042/CĐ-TTg về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.
 
  Theo báo cáo của Sở Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tiếp tục diễn biễn phức tạp và có nguy cơ bùng phát diện rộng; số trường hợp mắc bệnh cộng dồn đến tháng 8 năm 2019 là 8.008 trường hợp, tăng 2,74 lần so với cùng kỳ năm 2018 (2.142 trường hợp); có một trường hợp tử vong. ​
 
​Vùng kinh té trọng điểm phía Nam là vùng kinh tế phát triển năng động và có tỷ trọng đóng góp lớn nhất cả nước (năm 2018 đóng góp 45,4% GDP cả nước, tồng thu ngân sách chiếm 42,6% tỗng số thu của cả nước); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tập trung vào các ngành công nghiệp dịch vụ có lợi thế tạo ra giá trị gia tăng cao.
 
​ Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 894/QĐ-TTG ngày 17/7/2019 về phê duyệt Đề án “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 – 2022”
 
​Tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triến kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019, tỉnh đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm như sau
 
​Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng được ban hành tại Chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND tỉnh, phát huy những thành tựu đã đạt được và tiếp tục gặt hái nhiều kết quả đáng khích lệ.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: