Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Thông tin KT-XH


​Ưu tiên tổ chức thực hiện số hóa sổ hộ tịch và cung cấp thông tin hộ tịch (giai đoạn từ năm 2006 đến nay) vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc bằng Phần mềm quản lý dữ liệu hộ tịch lịch sử.
 
 
​Đã khắc phục hết ngập khoảng 84% điểm ngập nặng trong thời gian qua trên địa bàn thành phố Biên Hòa
 
​Nhằm đảm bảo cân đối cung - cầu hàng hóa, bình ổn thị trường và góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội; đồng thời, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu năm 2019 - 2020 và phục vụ Tết Nguyên đán năm 2020.
 
​Sở Nội vụ phối hợp Sở Tài chính đã có văn bản số 4067/HD-SNV-STC hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 180/2019/NQ-HĐND về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 
  ​Sở Nội vụ phối hợp Sở Tài chính đã có văn bản số 4067/HD-SNV-STC hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 180/2019/NQ-HĐND về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.  
 
 ​Ước cả năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ đạt 173.613 tỷ đồng, tăng 11,7% so cùng kỳ. Trong đó: Bán lẻ hàng hóa tăng 11,9%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 11,64%; Du lịch lữ hành, tăng 10,5%; Dịch vụ khác tăng 10,8%.​
 
​Dự ước giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (giá SS 2010) năm 2019 tăng 2,7%​
 
​Đây là quy định mới được ban hành hành tại Thông tư 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.
 
​Đây là nội dung chính theo công văn số 5898/BNV-TCBC  của Bộ Nội vụ về việc triển khai đăng ký thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: