Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Thông tin KT-XH


 ​Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1161/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025.​
 
​​Đó là mục tiêu đặt ra theo kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025
 
​Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1157/QĐ-TTg ngày 12/7/2021 về việc phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025.​
 
​UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo tại khoản 12 mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.
 
​Mặc dù, Đồng Nai không thuộc các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu (BĐKH), song theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn cho thấy, dưới tác động của biến đổi khí hậu đã làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
​Xác định ngoại giao kinh tế là một nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên trong công tác quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, trong đó bao gồm 03 trụ cột hoạt động đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, nhằm tạo dựng môi trường kinh doanh đầu tư thuận lợi, tranh thủ và huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn trên địa bàn tỉnh.
 
​Tổng số tiền đã chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất khoảng 10.000 tỷ đồng.
 
​Tỉnh Đồng Nai đã thực hiện thu hồi tổng diện tích 44.775,56ha đất với 38.364 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng
 
​Thời gian qua, công tác thu hồi đất được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện, qua đó việc thu hồi đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được thực hiện theo đúng trình tự thủ tục quy định.
 
​Từ ngày 01/7/2014 (ngày Luật đất đai 2013 có hiệu lực thi hành) đến thời điểm 31/12/2020, tổng diện tích thu hồi đất trên địa bàn toàn tỉnh là 8.407,9 ha.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: