Liên kết website


Thăm dò ý kiến

Đợt lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang:
  • Phát huy được trí tuệ và quyền làm chủ của nhân dân.
  • Là cơ chế thực hiện quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân.
  • Là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Thông tin KT-XH


Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, để triển khai áp dụng giá đất trên địa bàn tỉnh, từ năm 2014 tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo xây đựng và ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn 2015-2019 áp dụng từ ngày 01/01/2015 ​
 
Toàn tỉnh đã giao đất, cho thuế đất đối với 440 dự án với tổng diện tích là 2.673,72 ha ​
 
​Tỉnh Đồng Nai có số lượng dân số là nữ chiếm hơn 50% dân số toàn tỉnh. Hiện nay, Hội  liên hiệp phụ nữ tỉnh quản lý 714.437 nữ, trong đó nữ công nhân lao động chiếm 49,25%; nữ cán bộ, công chức, viên chức chiếm 5,59%; nữ doanh nhân và tiểu thương chiếm 2,79%; nữ tín đồ các tôn giáo chiếm 40,4%; nữ người dân tộc thiểu số chiếm 13,13%. 
 
​Để khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm 2017, Tại Hội nghị  trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đâu năm 2017 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính trung ương Trương Hòa Bình đã chỉ đạo  các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau đây trong 6 tháng cuối năm 2017:
 
​Vừa qua, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2017 và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương.
 
​Để thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tạo điều kiện tối đa hỗ trợ tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đến giao dịch tại Trung tâm hành chính công của tỉnh, qua thực tế phát sinh và ghi nhận phản ánh của các đơn vị, địa phương, Sở Nội vụ hướng dẫn các đơn vị xử lý các trường hợp cá nhân, tổ chức mất biên nhận hồ sơ, phần mềm gặp sự cố, ký nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, bổ sung hồ sơ, rút hồ sơ như sau:
 
​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 5522/UBND-HCTC ngày 09 tháng 6 năm 2017chỉ đạo xử lý vướng mắc trong 3 tuần làm việc tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh qua nghe Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tình hình công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, các khó khăn, vướng mắc tại Trung tâm trong 3 tuần lễ đầu tiên, đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:
 
​Để đảm bảo công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng cuối năm 2017 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong ngành tài chính tổ chức thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong nhiệm vụ chi ngân sách với mục tiêu thực hiện quản lý, điều hành, kiểm soát chi tiết kiệm, hiệu quả. Cụ thể:
 
​Theo báo cáo số 5504/BC-UBNC của UBND tỉnh ngày 09 tháng 6 năm 2017, trong 6 tháng đầu năm 2017, các sở, ban ngành, hội đoàn thể, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa đã chủ động lập chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 của đơn vị mình, bằng cách cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí của cấp mình, ngành mình, xác định rõ trọng tâm cũng như các giải pháp, biện pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức và hành động trong công tác thực hành tiết kiệm,chống lãng phí hàng năm, tạo chuyển biến tích cực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và của công dân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
​Ngày 3062017, Bộ Nội vụ công bố chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2016, theo đó chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Đồng Nai đạt 85,12 điểm, xếp hạng thứ 04/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, sau hai thành phố trực thuộc trung ương gồm Đà Nẵng (90,32 điểm), Hải Phòng (87,24 điểm) và thủ đô Hà Nội (85,24 điểm).
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: