Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Thông tin KT-XH


​Ngày 28/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.
 
​Ngày 10/8/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 74/2020/TT-BTC Bộ quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ. ​
 
​Đây là nội dung được đề cập tại Công văn 771/TLĐ năm 2020 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về việc miễn đóng đoàn phí công đoàn.
 
​Cục An toàn thông tin đã phát hiện nhiều hệ thống thông tin sử dụng thiết bị F5 có khả năng bị tấn công thông qua lỗ hổng trong thiết bị F5 BIG-IP Traffic Management User Interface (TMUI) (CVE-2020-5902). 
 
​Đồng Nai là một trong số ít địa phương đầu tiên trên toàn quốc triển khai chương trình “Sữa học đường” từ năm 2014. Đến nay hơn 6 năm thực hiện, chương trình “Sữa học đường” của Tỉnh đã thu được nhiều thành quả tốt đẹp, góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng. 
 
​Đây là nội dung tại Luật Đầu tư 2020 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020.
 
​Ngày 10/6/2020, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 107/2020/QH14 về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến 05 năm.
 
​Theo đó, sửa đổi quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai khi đầu tư xây dựng (ĐTXD) một số dự án, công trình.​
 
​Đây là nội dung đáng chú ý trong Nghị quyết 116/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.​
 
​       Trên tinh thần khắc phục những khó khăn để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 184/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 và Thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ kép vừa quyết liệt phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế hiệu quả, tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác chỉ đạo điều hành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020, gồm các nội dung sau:  
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: