Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Thông tin KT-XH


​Khối thi đua 3 vừa tổ chức giao ban các đơn vị thành viên để đánh giá kết quả công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm. Đây là khối các cơ quan hành chính, tổng hợp của tỉnh Đồng Nai, gồm 10 thành viên chia làm hai nhóm. Nhóm có đánh giá công vụ gồm Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ và Ban Dân tộc. Nhóm không có đánh giá công vụ gồm Văn phòng HĐND tỉnh, Cục Thống kê và Liên minh các Hợp tác xã tỉnh Đồng Nai. Qua kết quả giao ban cho thấy, được sự quan tâm của cấp ủy đảng, ban lãnh đạo các đơn vị thành viên, đặc biệt được sự quan tâm và hướng dẫn tận tình của Ban Thi đua khen thưởng-Sở Nội vụ, trong 6 tháng đầu năm 2018 các phong trào thi đua tại các đơn vị thành viên trong khối được thuận lợi. Việc tổ chức bình xét khen thưởng được thực hiện đúng nguyên tắc và tiêu chuẩn; phong trào thi đua trong khối không ngừng đổi mới, mỗi đơn vị đều có kế hoạch phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với mục tiêu, nhiệm vụ và đặc điểm của từng đơn vị, có nhiều sáng tạo, xuất hiện nhiều điển hình tốt, cách làm hay.
 
​Thực hi​ện Kế hoạch  số 235-KH/BCĐ ngày 17/4/2018 của Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ Tỉnh Đồng Nai về kiểm tra tình hình thực hiện Quy chế dân chủ  tại các địa phương, đơn vị, sáng ngày 13/6/2018, Đoàn kiểm tra số 1 do ông Hồ Thanh Sơn UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Ban Thường trực BCĐQCDC tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra nội dung trên đối với Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ xã Bàu Cạn huyện Long Thành  
 
​Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp vùng dân tộc thiểu số, miền núi trong những năm qua được tăng cường, củng cố cả về số lượng và chất lượng, nhất là giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục người dân tộc thiểu số.
 
​Từ năm 2010 đến 2017, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đối với trẻ em, học sinh, sinh viên ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn đạt một số kết quả đáng kể. Trong 7 năm thực hiện (2011-2016), các chính sách đã hỗ trợ cho trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số khoảng 45.676 tỷ đồng. Trong đó:
 
​Tổng kinh phí thực hiện 3 giai đoạn 2008-2012, 2014-2015 và 2017-2020 là 39.528,136 tỉ đồng, trong đó: Vốn trái phiếu Chính phủ 23.245,619 tỉ đồng; ngân sách địa phương và xã hội hóa 16.282,517 tỷ đồng.
 
​Theo báo cáo của Hội đồng dân tộc- Quốc hội khóa XIV, từ năm 2010 đến 2017 nhà nước đã có nhiều chương trình, chính sách đầu tư, hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho giáo dục vùng dân dộc thiểu số (DTTS), miền núi (MN). Cụ thể: Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng DTTS; Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên và một số chương trình, đề án khác thuộc nguồn vốn vay ODA. Qua giám sát, Hội đồng dân tộc đánh giá, các chương trình, đề án trên đã đạt được kết quả sau:
 
​Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách tiền lương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã được ban hành ngày 21/5/2018 và được công bố toàn văn trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ ngày 22/5.
 
​Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành ngày 23/5/2018
 
​Trước thực trạng lây nhiễm mã độc tại Việt Nam hiện nay đáng báo động, ngày 25/5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị 14/CT-TTg về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại.
 
​Năm 2017, mặc dù tình hình kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, song với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, bằng những giải pháp phù hợp, hiệu quả, sự nỗ lực, phấn đấu của các ban, ngành, đoàn thể, sự khắc phục khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của nhân dân, cùng vơi việc đẩy mạnh thực hiện chủ đề "Đồng Nai đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh đã đạt được thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: