Liên kết website


Thăm dò ý kiến

Đợt lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang:
  • Phát huy được trí tuệ và quyền làm chủ của nhân dân.
  • Là cơ chế thực hiện quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân.
  • Là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Thông tin KT-XH


Đó là nội dung đã xác định trong phương hướng, nhiệm vụ thực hiện chính sách xã hội của tỉnh Đồng Nai. ​
 
Địa bàn triên khai rộng, hộ nghèo nằm rải rác, cách xa nhau, đường giao thông đi lại khó khăn nên công tác tập huấn, triển khai sản xuất và thăm đồng gặp nhiêu khó khăn ​
 
Do giá cả các mặt hàng thiêt yếu tăng ảnh hưởng tới đời sống người lao động, vì vậy người lao động có xu hướng muốn chuyển đổi chỗ làm việc để tìm nơi có thu nhập cao hơn. ​
 
Triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch số 63-KH/TU ngày 10/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị vê phô cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi ​
 
Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ mồ côi. ​
 
Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 1.904.080 lao động, trong đó có 995.965 lao động đang làm việc tại 16.000 doanh nghiệp và 908.115 lao động ở các lĩnh vực khác. ​
 
Giai đoạn 2012-2016 đã giải quyết việc làm cho 462.365 lượt lao động, bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 92.473 lượt người. ​
 
Toàn tỉnh có 52.575 đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng và 4.160 đối tượng hưởng trợ cấp theo quyết định của Chính phủ. ​
 
  ​Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTG ngày 05/7/2017 của TTCP, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và doanh nghiệp có vốn nhà nước tập trung triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (KTXH) và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018 với các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu sau:
 
​Kho bạc nhà nước (KBNN) tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, Hải quan, Tài chính thực hiện các giải pháp tích cực trong công tác tổ chức thu ngân sách nhà nước (NSNN), tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng nộp thuế, tập trung đầy đủ kịp thời, đảm bảo nhiệm vụ chi của các cấp NSNN trên địa bàn tỉnh.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: