Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Thông tin KT-XH


  ​Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 154/NQ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
 
​Ngày 30/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 130/2020/NĐ-CP về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 
​Ngày 19/10/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 
 
​Ngày 03/10/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1499/QĐ-TTg về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2021
 
  ​Theo báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh của ngành Y tế, tính đến ngày 02/10/2020, Đồng Nai hiện còn 268 người đang thực hiện cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19
 
​Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp phát triển nông thôn 05 năm giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh
 
​Tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp chính tiêu thụ thông qua hình thức hợp tác, liên kết đạt 40,85%, vượt chỉ tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp (mục tiêu 2020: tối thiểu 20%).​
 
 ​Tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn ước đến 30/8/2020 đạt 222.816 tỷ đồng, tăng 12,40% so đầu năm. Trong đó: Phát hành giấy tờ có giá ước đạt: 1.578 tỷ đồng; tiền gửi ước đạt: 221.238 tỷ đồng. ​
 
 ​Từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình dịch bệnh Covid -19 đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp, có nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng được phát hiện có nguy cơ lây lan nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước. Trong đó, tỉnh Đồng Nai ghi nhận thêm 02 ca nhiễm Covid-19 và ảnh hưởng của dịch bệnh tiếp tục tác động tiêu cực đến đời sống của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. ​
 
​Ngày 28/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: