Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Triển khai tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với tất cả thủ tục hành chính về thi đua, khen thưởng cấp tỉnh và cấp Nhà nước

Đăng ngày: 07/08/2019
​Nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tỉnh Đồng Nai đã thực hiện quy trình tiếp nhận hồ sơ khen thưởng tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh, đồng thòi bắt đầu triển khai tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với tất cả thủ tục hành chính về thi đua, khen thưởng cấp tỉnh và cấp Nhà nước. 
 

​Thời gian xử lý hồ sơ đề nghị khen thưởng được thực hiện đúng theo quy định, khắc phục được tình trạng xử lý trễ hạn hồ sơ. Trong 6 tháng đầu năm 2019, đã xử lý đúng và trước hạn 100% hồ sơ đề nghị khen thưởng, không có hồ sơ trễ hạn do xử lý chậm. Bên cạnh đó, việc áp dụng phần mềm quản lý hồ sơ một cửa điện tử Egov đã nâng cao tính năng quản lý, theo dõi và tra cứu hồ sơ, hỗ trợ rất nhiều trong nghiệp vụ thi đua, khen thưởng.

Tỉnh Đồng Nai đã chú trọng việc tăng tỷ lệ khen thưởng đối với nông dân, công nhân, chiến sỹ, người lao động trực tiếp. Tiếp tục triển khai thực hiện quy chế phối họp giữa Ban Thi đua - Khen thưởng và Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động. Trong các phong trào thi đua chuyên đề đều được ưu tiên xét chọn khen thưởng cho các đối tượng là người lao động trực tiếp và tập thể nhỏ. Nhiều đơn vị sản xuất, kinh doanh đã xây dựng được tiêu chí bình xét khen thưởng cho đối tượng là người lao động trực tiếp như Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai có tiêu chí xét chọn “Người lao động Dofico tiêu biểu”, Công ty cổ phần Đồng Tiến tổ chức tốt phong trào thi đua ’’Doanh nghiệp thân thiện với môi trường”, thực hiện phong trào ’’Xanh, sạch, đẹp” góp phần tham gia bảo vệ môi trường và sức khỏe cho người lao động…

Về xử lý hồ sơ khen thưởng thành tích kháng chiến, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về xử lý dứt điểm khen thưởng cho các đối tượng có thành tích trong hai cuộc kháng chiến, Ban Thi đua - Khen thưởng đã hướng dẫn các địa phương cấp huyện rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ và trình theo quy định.

Kiếm Long