Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Tự ý cho thuê xe ô tô công, phạt đến 20 triệu đồng

Đăng ngày: 27/09/2019
​Đây là mức xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) đối với tài sản công được Chính phủ ban hành tại Nghị định 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước.
 

​Nghị định quy định thời hiệu xử phạt VPHC đối với các lĩnh vực trên là 01 năm. Riêng các hành vi VPHC đối với tài sản công là nhà, đất và tài sản có kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thì thời hiệu xử phạt là 02 năm.
Hình thức xử phạt VPHC quy định tại Nghị định bao gồm: Cảnh cáo và phạt tiền. Mức phạt tiền tối đa trong quản lý, sử dụng tài sản công, dự trữ quốc gia, kho bạc Nhà nước là 50 triệu đồng với cá nhân và 100 triệu đồng với tổ chức. Mức phạt tiền tăng gấp đôi lên 100 triệu đồng với cá nhân và 200 triệu đồng với tổ chức trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Với hành vi sử dụng điện, xăng, dầu, điện thoại, văn phòng phẩm, tổ chức hội nghị….bằng kinh phí Nhà nước vượt tiêu chuẩn, định mức sẽ bị phạt tiền từ 01 - 02 triệu đồng.
Trường hợp cho thuê trụ sở làm việc, xe ô tô công khi không có quyết định phê duyệt, mức xử phạt từ 15 - 20 triệu đồng. Trường hợp tự ý bán thanh lý xe ô tô khi dự án kết thúc, chưa có quyết định phê duyệt cũng bị phạt tới 20 triệu đồng.
Trường hợp cá nhân có cùng những hành vi nêu trên thì mức phạt bằng ½ mức phạt đối với tổ chức.
Tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 63/2019/NĐ-CP không được sử dụng tiền ngân sách nhà nước hoặc tiền có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để nộp phạt và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra. Trường hợp xử phạt tổ chức thì sau khi chấp hành quyết định xử phạt, tổ chức bị xử phạt xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý, bao gồm cả việc nộp lại khoản tiền phạt và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra tương ứng với mức độ vi phạm của cá nhân đó theo quy định của pháp luật và Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của tổ chức.
Nghị định có hiệu lực thi hành từ 01/9/2019.


Kiếm Long