Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý I/2019 đạt 23% so với dự toán

Đăng ngày: 01/04/2019
​Trong những tháng đầu năm 2019, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có phần khởi sắc, hoạt động tích cực đầu tư mở rộng của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh đã mang lại hiệu quả, dẫn đến số nộp ngân sách trong quý 1/2019 tăng cao. 

​    Bên cạnh đó, các Chi Cục thuế đóng trên địa bàn huyện, thị xã và thành phố đều tích cực thực hiện trong công tác thu ngân sách nhà nước như trong lĩnh vực thu từ đất thực hiện trong dân tăng, dẫn đến thuế trước bạ nhà đất và thuế thu nhập các nhân cũng tăng. Tính đến ngày 25/3/2019, tổng thu NSNN trên địa bàn là 10.024 tỷ đồng, đạt 18% so với dự toán. Ước thực hiện quý I/2019: 12.710 tỷ đồng, đạt 23% so với dự toán, tăng 23% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa là 6.368 tỷ đồng, đạt 17% so với dự toán; ước thực hiện quý I/2019 là 8.650 tỷ đồng, đạt 23% so với dự toán và tăng 38% so cùng kỳ. Thu xuất nhậ​p khẩu là 3.656 tỷ đồng, đạt 21% so với dự toán; ước thực hiện quý I/2019 là 4.060 tỷ đồng, đạt 24% so với dự toán và tăng 01% so cùng kỳ. Thu nội địa ngân sách địa phương đến ngày 25/3/2019 khối tỉnh là 2.587 tỷ đồng, đạt 17% so với dự toán, khối huyện là 1.124 tỷ đồng, đạt 21% so với dự toán. Nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết thì thu ngân sách địa phương khối tỉnh là 1.876 tỷ đồng, đạt 14% so với dự toán, khối huyện là 890 tỷ đồng, đạt 20% so với dự toán.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được còn một số khó khăn như: một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mới thành lập nên hầu hết là nhập khẩu thiết bị máy móc, nguyên liệu từ công ty mẹ ở nước ngoài. Việc nộp thuế giá trị gia tăng nhập khẩu sau đó lại được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào cũng đã làm giảm thuế giá trị gia tăng phải nộp nội địa. Đây có thể coi là một trong những yếu tố giúp tăng trưởng kinh tế của tỉnh, nhưng cũng là nguyên nhân chưa khai thác được nguồn thu từ các doanh nghiệp này trong thời gian đầu thực hiện. Việc các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã lấp đầy, diện tích đất cho thuê không còn nhiều điều này đã khiến cho nhiều doanh nghiệp FDI đóng trên địa bàn tỉnh muốn mở rộng sản xuất kinh doanh cũng khó khăn, do đó việc phải tìm đến các địa bàn tỉnh khác để đầu tư là đều tất yếu. Đây có thể coi là nguyên nhân làm giảm việc tận dụng khai thác các nguồn thu ngân sách của tỉnh. Bên cạnh đó, do những tháng đầu năm công tác thanh tra, kiểm tra, thu nợ chưa triển khai thực hiện theo kế hoạch năm, chủ yếu là giải quyết những tồn tại của năm trước chuyển sang nên số thu ngân sách cũng chưa được cao. Ngoài ra, một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh tiếp tục giảm doanh thu do phải thực hiện di dời địa điểm sản xuất chính theo lộ trình nên đã ảnh hưởng đến số thu nộp ngấn sách nhà nước.

Để thu ngân sách nhà nước đạt dự toán đề ra, trong quý 2, tập trung một số giải pháp nhiệm vụ như rà soát các doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty trên địa bàn có phát sinh GTGT nhưng chưa phát sinh thuế TNDN được phân bổ trên địa bàn để tăng cường khai thác nguồn thu; tăng cường khai thác các khoản thu từ đất, từ đấu giá, từ chuyển nhượng bất động sản vãng lai trên địa bàn tỉnh; rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế; phân loại các nhóm nợ, tình trạng nợ thuế của doanh nghiệp, đưa ra biện pháp xử lý theo đúng quy định; kiên quyết xử lý, cưỡng chế thu hồi nợ thuế theo quy định của pháp luật, giảm nợ đọng thuế, không để phát sinh nợ thuế khó thu mới.

Lê Lài