Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 25-Tháng 6/2006


gioithieu
 
Vừa qua, ba đoàn kiểm tra theo Quyết định số 218/QĐ-BTNMT, 219/QĐ-BTNMT, 220/QĐ-BTNMT NGÀY 01/3/2006 đã tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất và KCN đang hoạt động trên lưu vực sông Thị Vải để có đánh giá toàn diện về hiện trạng môi trường nước sông Thị Vải và xác định mức độ ô nhiễm của các cơ sở sản xuất và KCN đang hoạt động trên khu vực. Sau đợt kiểm tra, Cục Bảo vệ môi trường đã có Báo cáo số 644/BVMT ngày 18/5/2006 về kết quả kiểm tra các cơ sở sản xuất và KCN đang hoạt động trên lưu vực sông Thị Vải.
 
Tính đến 31/5/2006, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 712 giấy phép đầu tư nước ngoài còn hiệu lực, với số vốn đăng ký là 8.258.471.232 USD. Trong đó:
 
Trao đổi thông tin với cử tri
 
Tin HĐND cấp huyện
 
Tin trong tỉnh
 
Bắt đầu từ 1/7/2006 Luật doanh nghiệp năm 2005 có hiệu lực, Luật này gồm 10 chương với 172 điều, xin được giới thiệu về một số nội dung mới trong Luật doanh nghiệp năm 2005:
 
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2006-2007
 
Năm 2006 là năm đầu tiên thực hiện chương trình giảm nghèo giai đạon 3 ( 2006-2010). Do đó nhu cầu vay vốn của hộ nghèo còn rất lớn, căn cứ vào chỉ tiêu của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam ( NHCSXH) giao và gắn với mục tiêu về xóa đói giảm nghèo- việc làm của tỉnh, dự kiến năm nay NHCSXH chi nhánh tỉnh Đồng Nai cho vay từ 12.000-14.000 hộ với số tiền 110 tỷ đồng. Riêng trong 6 tháng đầu năm nay NHCSXH tỉnh đã phối hợp cùng với các tổ chức chính trị- xã hội ( TC CTXH) nhận uỷ thác đã tiến hành cho vay 5.800 hộ nghèo với tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 137% về số hộ và tăng 140% về số tiền. Dư nợ cho vay tính đến ngày 30.6.2006 là 33.000 hộ với tổng số tiền hơn 152 tỷ đồng, tăng hơn 30 tỷ đồng so với đầu năm và đạt hơn 43% so với chỉ tiêu được giao. Đánh giá về tình hình thực hiện cho vay hộ nghèo trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2006, ông Huỳnh Công Nam- giám đốc NHCSXH Chi nhánh Đồng Nai cho biết:
 
Vào ngày 18 tháng 5 năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 112/2005/QĐ-TTg về phê duyệt đề án “ Xây dựng xã hội học tập ”, giai đoạn 2005 – 2010. Trong Quyết định chỉ rõ “ Xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập với tiêu chí cơ bản là tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi để mọi người, ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ được học tập thường xuyên, học liên tục, học suốt đời ở mọi nơi, mọi lúc” ....
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: