Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 26-tháng 7.2006


giới thiệu
 
GDP bình quân đầu người theo giá thực tế năm 2010 là 59,6 triệu đồng, năm 2020 là 227,2 triệu đồng. Dân số trung bình năm 2010 là 613 ngàn người, năm 2015 là 693 ngàn người, năm 2020 là 783 ngàn người. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2010 và các năm tiếp theo duy trì ở mức 1%. Tập trung phát triển các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, ít ô nhiễm và các ngành nghề truyền thống. Di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu dân cư tập trung. Xây dựng cầu Hóa An mới khác mức với đường ĐT760 và đường CMT8, xây dựng cầu Đồng Nai mới song song với cầu hiện hữu. Ga Biên Hòa sẽ được xây dựng lại tại Long Bình Tân, Tuyến đường sắt hiện hữu sẽ được quy hoạch thành đường tàu điện.
 
Ngày 14/7/2006, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cùng Thanh tra Sở Tài nguyên - Môi trường; HĐND, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Định Quán, Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn đi khảo sát thực tế hoạt động khai thác cát của Công ty Đồng Trường. Tại thời điểm Đoàn đi khảo sát, có 03 chiếc ghe được trang bị 02máy/ghe (có 05 máy D24, 01 máy KIA Hàn Quốc), đang khai thác tại toạ độ 12.52.900 – 7.57.370; cách bờ sông phía xã Thanh Sơn khoảng 30m; cách trạm bơm ấp 6, 8 xã Thanh Sơn về phía hạ nguồn khoảng 150m; trên mỗi ghe có khoảng 15m3 cát và số cát tồn tại bãi cát xã Phú Thịnh huyện Tân Phú khoảng 3.500m3 cát.
 
Liên ngành tư pháp tỉnh tổ chức kiểm tra công tác giải quyết đơn thư KN-TC của công dân
 
Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 56 đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai từ km0+00 đến km 18+174 là dự án của Bộ Giao thông vận tải , do Bộ Giao thông vận tải đầu tư kinh phí phần xây lắp, còn các chi phí khác do ngân sách của tỉnh Đồng Nai đảm nhiệm. Hợp đồng thi công gói thầu xây lắp Quốc lộ 56 đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai được ký kết vào ngày 19/5/2005 giữa Ban quản lý dự án khu vực chuyên ngành Giao thông vận tải và Công ty Đồng Tân (đại diện Công ty Đồng Tân và công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và xây dựng công trình 624). Lễ chính thức khởi công xây dựng công trình từ ngày 01/6/2005, thời gian thi công hoàn thành công trình là 417 ngày tính từ ngày khởi công. Đến nay dự án đã thực hiện được 420 ngày/471 ngày, đã thực hiện được một số khối lượng công việc, giá trị thực hiện khoảng 8 tỷ đồng, đạt khoảng 19,5%.
 
Với mục đích ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường của quân dân miền Đông Nam Bộ, Biên Hòa-Đồng Nai trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, nêu bật những thành tựu, đổi mới toàn diện về kinh tế, văn hóa-xã hội của các địa phương thuộc vùng chiến khu Đ trong 30 năm qua; phát huy truyền thống “ miền Đông gian lao mà anh dũng” trong chiến tranh giải phóng dân tộc vào công cuộc xây dựng tỉnh nhà phát triển theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần VIII, Đài PTTH Đồng Nai đã xây dựng kế hoạch chương trình tuyên truyền 6 tháng cuối năm2006 như sau:
 
Trao đổi thông tin với cử tri
 
Tin HĐND cấp huyện
 
Nhân sự mới của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2009
 
Theo Nghị quyết số 74/2006/NQ-HĐND được HĐND tỉnh thông qua ngày 19/7/2006 về việc thông qua biên chế hành chính và quyết định biên chế sự nghiệp tỉnh đồng nai năm 2007, biên chế tỉnh Đồng Nai năm 2007 là 36.665 người trong đó biên chế hành chính là 3.186 người, biên chế sự nghiệp là 33.479 người trong đó sự nghiệp giáo dục&đào tạo dẫn đầu với số lượng 27.662 người, đứng thứ hai là sự nghiệp y tế với 4.189 người.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: