Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 41-T4.2008


gioithieu
 
Căn cứ vào chương trình kế hoạch đã đề ra hàng năm của HĐND huyện. Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND đã tổ chức các cuộc giám sát khảo sát tình hình thực thi pháp luật trên địa bàn huyện.
 
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 10 cuộc , các Ban, các tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức thực hiện 22 cuộc khảo sát, giám sát trên các lĩnh vực.
 
Xuất phát từ thực tế chất lượng hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh trong thời gian vừa qua chưa cao, chưa phát huy hết vai trò của Tổ đại biểu và đại biểu trong chức năng giám sát, quyết định và chất vấn giữa hai kỳ họp; mối quan hệ giữa các thành viên trong Tổ đại biểu còn mờ nhạt; chất lượng họp Tổ đai biểu phần lớn chưa đạt yêu cầu nên Thường trực HĐND tỉnh đã xây dựng Đề án thí điểm: “Nâng cao chất lượng hoạt động và tổ chức giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh”.
 
Trong Quý I/2008, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động, hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra. Một số hoạt động trọng tâm của quý I là:
 
Tình hình đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp và việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải (XLNT) cục bộ tại các doanh nghiệp trong và ngòai khu công nghiệp trong thời gian qua (tính đến tháng 1 năm 2008) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu và chưa thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Bảo vệ Môi trường.
 
Trong quý I năm 2008, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh có những thuận lợi song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến sản xuất như: tình trạng đình công của một số doanh nghiệp, giá cả xăng dầu, vật tư tăng cao. Song với sự nỗ lực phấn đấu tích cực của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh làm cho kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng: ước thực hiện tổng sản phẩm (GDP) trên địa bàn quý I là 6.172 tỷ đồng, đạt 21,2% kế hoạch, tăng 15,08% so với cùng kỳ và tăng xấp xỉ so với quý I năm 2007.
 
Trong thời gian qua, công tác phục vụ kỳ họp của HĐND các cấp đã từng bước được cải thiện. Đối với HĐND tỉnh, tại kỳ họp gần đây nhất-Kỳ họp thư 12, Thường trực HĐND tỉnh đã lần đầu tiên thử nghiệm ứng dụng mô hình HĐND điện tử vào công tác điều hành kỳ họp, đạt một số kết quả khả quan. Tuy nhiên, các file trình chiếu tại kỳ họp còn sơ sài, kỹ thuật chưa cao. Để khắc phục tồn tại trên, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức “Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng sử dụng phần mềm ứng dụng Microsoft Powerpoint”, mục đích để công tác phục vụ kỳ họp được tốt hơn, giúp đại biểu dễ theo dõi, nắm bắt các thông tin để có cơ sở thảo luận, đóng góp ý kiến cho kỳ họp.
 
Chương trình khảo sát, giám sát quý II-2008 của Thường trực, các Ban, các tổ đại biểu HĐND tỉnh
 
Qua khảo sát kết quả triển khai thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí ở một số xã thuộc huyện Xuân Lộc và Thống Nhất của Ban Pháp chế HĐND tỉnh cho thấy công tác triển khai thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí được triển khai thưc hiện ở các xã, thị trấn nghiêm túc, trong quá trình triển khai thực hiện đều gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: