Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 90-T11-2012


​Giới thiệu​.
 
Điều 31 Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 quy định: Chậm nhất là bốn mươi lăm ngày trước ngày tiến hành kỳ họp thường lệ, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp để dự kiến nội dung, những vấn đề khác có liên quan đến kỳ họp và giao cho các cơ quan hữu quan chuẩn bị. Thực hiện quy định trên, ngày 19 tháng 10 năm 2012, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất về nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII. 
 
​Căn cứ các quy định hiện hành, ngoài nhiệm vụ tiếp xúc cử tri ở đơn vị bầu ra mình, đại biểu HĐND có thể tiếp xúc cử tri nơi cư trú, nơi làm việc hoặc theo chuyên đề. Vừa qua, để tạo điều kiện tổ chức tiếp xúc cử tri nơi cư trú được đảm bảo thống nhất, khoa học, hợp lý, tránh trùng lắp về thời gian tiếp xúc cử tri của đại biểu tại địa bàn ứng cử và nơi cư trú, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành hướng dẫn tổ chức thực hiện cho nhiệm kỳ 2011-2016. Theo đó, mỗi đại biểu sắp xếp thời gian tiếp xúc cử tri nơi cư trú ít nhất một lần trong năm.
 
​Đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIII tại 12 điểm của 11 đơn vị huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, đã có khoảng 2.000 cử tri tham dự và với 119 lượt ý kiến cử tri phản ánh, kiến nghị, trong đó nội dung liên quan đến các cơ quan Trung ương có 69 lượt ý kiến, địa phương có 50 lượt ý kiến. 
 
​Trong tháng 10 vừa qua, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do Phó chủ tịch Huỳnh Thị Nga làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh và Cục thuế tỉnh về  tình hình triển khai thực hiện một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường trên địa bàn  tỉnh theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ. Tham dự cùng Đoàn giám sát có Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Phúc; Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quách Ngọc Lan cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành.
 
​Tổng số đại biểu HĐND huyện đầu nhiệm kỳ là 37 đại biểu (tăng 2 đại biểu so nhiệm kỳ trước), chia làm 8 tổ ở 8 đơn vị bầu cử; trong tổng số 37 đại biểu có 19 đại biểu tái cử, 04 đại biểu đại diện cho các tôn giáo, doanh nghiệp và nông dân sản xuất giỏi. Thường trực HĐND huyện có 03 đồng chí, trong đó đồng chí Phó Bí thư kiêm chủ tịch HĐND, hai đồng chí hoạt động chuyên trách, tình hình nhân sự Thường trực từ đầu nhiệm kỳ đến nay có sự thay đổi đối với chức danh Chủ tịch HĐND. HĐND huyện thành lập hai Ban, mỗi gồm 5 thành viên, có 01 Phó Ban hoạt động chuyên trách. ​
 
​Khi đề cập đến nhiệm vụ giữ mối liên hệ với cử tri của đại biểu HĐND, Luật Tổ chức HĐND và UBND, Quy chế hoạt động của HĐND, quy định: “Đại biểu Hội đồng nhân dân phải liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri với HĐND và cơ quan nhà nước hữu quan ở địa phương.”, “Đại biểu Hội đồng nhân dân có thể tiếp xúc cử tri nơi cư trú, nơi làm việc hoặc theo chuyên đề” hoặc “có thể trực tiếp gặp gỡ cử tri để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri và những vấn đề mà đại biểu quan tâm”
 
​Nhiệm kỳ 2011-2016, Hội đồng nhân dân huyện Thống Nhất thành lập 08 tổ đại biểu; các tổ được phân chia địa bàn, đảm bảo hoạt động đều khắp trên 10 xã thuộc huyện. Trong năm 2012 này, Thường trực HĐND huyện Thống Nhất lựa chọn tổ đại biểu số 3 (đơn vị bầu cử xã Quang Trung) để triển khai việc cải tiến trong tiếp xúc cử tri. 
 
​Để đánh giá việc thực hiện phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, vừa qua, Ban VH-XH HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát đối với Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
​Qua giám sát kết quả thực hiện Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn huyện Thống Nhất và Vĩnh Cửu cho thấy, trong thời gian qua UBND huyện, xã đã tích cực, chủ động trong việc triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính theo quy định; đã xác định được những nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện, đảm bảo công tác cải cách hành chính được khai đồng bộ, thống nhất, đạt hiệu quả thiết thực... Nhiều thủ tục hành chính đã được đơn giản, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh hơn trước, những thủ tục không còn phù hợp đã được điều chỉnh bãi bỏ, cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được áp dụng rộng rãi tại các xã, đơn vị đã giảm bớt đi lại nhiều lần, nhiều nơi, hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà trong nhân dân. 
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: