Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Hoạt động của HĐND


​Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trên lĩnh vực văn hóa -xã hội
 
​Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Cẩm Mỹ phối hợp với Thường trực HĐND huyện, UBMTTQVN huyện Cẩm Mỹ đã xây dựng kế hoạch, phân công các đại biểu thuộc tổ tiến hành tiếp xúc cử tri huyện Cẩm Mỹ
 
​Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện Thống Nhất 
 
​   Thực hiện Kế hoạch số 270/KH-HĐND ngày 07/5/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh và Thông báo số 28/TB-HĐND ngày 23/5/2019 của HĐND huyện Định Quán, ngày 11/6/2019, Ông Nguyễn Trung Thành Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, ông Đào Văn Phước, Tổ trưởng tổ  đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Định Quán, đã thực hiện tiếp xúc cử tri tại xã Phú Tân và thị trấn Định Quán.
 
Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, ngày 11/6/2019, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Nhơn Trạch đã phối hợp với Thường trực HĐND huyện, UBMTTQVN huyện Nhơn Trạch tổ chức cho đại biểu tiếp xúc với cử tri huyện Nhơn Trạch. ​
 
Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Xuân Lộc phối hợp với Thường trực HĐND huyện, UBMTTQVN huyện Xuân Lộc đã xây dựng kế hoạch, phân công các đại biểu thuộc tổ tiến hành tiếp xúc cử tri huyện Xuân Lộc trong ngày 07/6/2019. ​
 
​Thực hiện Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, ngày 23/5/2019, Thường trực HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành họp phiên thường kỳ lần thứ 21 tại Trụ sở khối nhà nước tỉnh để xem xét, đánh gia kết quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh trong 5 tháng đầu năm 2019; xem xét một số nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 10 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2019. 
 
​Ngày 06/6/2019, tại phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn tiếp xúc với cử tri trên địa bàn cư trú.
 
​Thực hiện Kế hoạch số 270/KH-HĐND ngày 07/5/2019 của Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
​  Thực hiện Kế hoạch số 270/KH-HĐND ngày 07/5/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh và Thông báo số 173/TB-HĐND ngày 15/5/2019 của HĐND huyện Trảng Bom, ngày 30/10/2019, Ông Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch HĐND huyện Trảng Bom - đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Trảng Bom đã thực hiện tiếp xúc cử tri tại xã Hưng Thịnh và xã Đông Hòa.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: