Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Hoạt động của HĐND


​Trong năm 2018, các hoạt động của HĐND tỉnh đảm bảo thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra; ngoài ra, đã kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh theo tình hình thực tiễn của địa phương.
 
​Năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri nơi ứng cử lồng ghép với tiếp xúc cử tri nơi cư trú 04 đợt trước, sau các kỳ họp HĐND và tiếp xúc cử tri chuyên đề với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh để thu thập ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri.
 
​Năm 2018, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát tại các kỳ họp thông qua xem xét báo cáo, chất vấn xem xét việc trả lời chất vấn và chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức 108 cuộc kiểm tra, khảo sát, giám sát về 42 nội dung giữa hai kỳ họp HĐND
 
​Kỳ họp thứ 8 – kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức vào các ngày 05,  06 và 07 tháng 12 năm 2018 tại Hội trường tầng 1 Trụ sở khối Nhà nước tỉnh đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.
 
​Ngày 07/12/2018 ông Nguyễn Phú Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh sau 03 ngày làm việc. Dưới đây là toàn văn bài phát biểu bế mạc:
 
​Ngày 07/12/2018, tại kỳ họp thứ 8 HĐND khóa IX nhiệm kỳ 206-2021, Đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết Quy định về tổ chức nhân sự và chế độ hỗ trợ đối với Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã; Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với nội dung chính của Nghị quyết như sau:
 
  ​Tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn giám đốc Công an tỉnh về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Qua đó cho thấy, Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, đáng lưu ý là hoạt động tín dụng đen.  
 
​Tại kỳ họp 8 HĐND tỉnh, Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh, thay mặt Ban VHXH HĐND tỉnh báo cáo trước đại biểu HĐND tỉnh nội dung thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ, số lượng và chế độ thù lao đối với cán bộ của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã; Nhà Văn hóa/ Khu thể thao ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, kết quả như sau:
 
​Tại Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, trên cơ sở Tờ trình của UBND tỉnh và kết quả thẩm tra của Ban KT-NS HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã nhất trí thông qua chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể:
 
Tại Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 của tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 12460/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh,trong đó tập trung một số mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp sau: ​
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: