Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Hoạt động của HĐND


​  Thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư và Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ đến nay, với chức năng nhiệm vụ của mình, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh đạo Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ theo thẩm quyền.
 
​Thực hiện văn bản 231/HĐND-VP ngày 13/5/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh (lần 2), Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Long Thành báo cáo kết quả cụ thể như sau:​​​
 
 ​Thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản số 226/HĐND-VP ngày 12/5/2020 về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 13 (lần 2), Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát như sau:​
 
 ​Thực hiện chương trình hoạt động năm 2020, vừa qua Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Long Thành đã tổ chức giám sát kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo  trên địa bàn Long Thành năm 2019 và quý I năm 2020​
 
​Thực hiện văn bản số 53/HĐND-VP ngày 13/02/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về việc phối hợp giám sát công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm trong 06 tháng đầu năm 2020 và văn bản số 20/HĐND-VP ngày 20/3/2020, Thường trực HĐND huyện Trảng Bom đề nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện phối hợp với Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện tổng hợp báo cáo về nội dung tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm từ năm 2019 đến nay trên địa bàn huyện
 
  ​ Thực hiện văn bản số 178/HĐND-VP ngày 17/4/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh. Qua xem xét nội dung trả lời ý kiến cử tri của UBND tỉnh tại Báo cáo số 3284/BC-UBND ngày 27/3/2020; báo cáo kết quả giám sát ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh của Thường trực HĐND huyện Tân Phú, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã có báo cáo kết quả giám sát gửi Thường trực HĐND tỉnh như sau​  
 
  ​Theo kết quả giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh vừa qua cho thấy, từ năm 2009 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện hoàn thành trùng tu 10 di tích, danh thắng với kinh phí hơn 101 tỷ đồng. Tuy nhiên, do khó khăn về kinh phí ngân sách và xã hội hóa, nên hiện vẫn còn 10 di tích, danh thắng đã xuống cấp nhưng chưa được trùng tu, tôn tạo.
 
​Thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản số 178/HĐND-VP ngày 17/4/2020 về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 13 (lần 1), Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát như sau:
 
​Thực hiện văn bản 178/HĐND-VP ngày 17/4/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh (lần 1), Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Long Thành báo cáo kết quả cụ thể như sau:​
 
​Thực hiện Chương trình giám sát năm 2020, sáng nay tại Trụ sở HĐND-UBND huyện Cẩm Mỹ, Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 116/Nq-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh về chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2030.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: