Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Thông tin KT-XH


​Tỷ lệ giải quyết việc làm sau đào tạo đạt 76%. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề từ 56,78% năm 2017 lên 59.09% năm 2018, đạt chỉ tiêu đề ra.
 
​Các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động gia đình hội viên và người dân tích cực tham gia hoạt động an toàn vệ sinh thực phẩm; ý thức sử dụng các sản phẩm an toàn, có nguồn gốc.
 
​Các đối tượng áp dụng phải công tác tại cơ quan, đơn vị thực hiện sắp xếp, tổ chức lại bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII. Đồng thời, phải tự nguyện xin thôi việc và được cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức xem xét thống nhất trên tinh thần khách quan, công khai, minh bạch.
 
​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 56/2018/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 quy định một số mức chi cụ thể và việc lập, sử dụng, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.
 
​Năm 2018, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã ban hành 13 kháng nghị phúc thẩm án hình sự, 14 báo cáo đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm án hình sự, 33 kháng nghị phúc thẩm án dân sự - hành chính, 06 báo cáo đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm án dân sự - hành chính, 20 kiến nghị đối với cơ quan Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân và 175 kiến nghị trong hoạt động tư pháp khác. Các kiến nghị đều trả lời chấp nhận, chấn chỉnh khắc phục theo kiến nghị của Viện Kiểm sát.​
 
  ​Năm 2018, Tòa án nhân dân tỉnh đả chủ động đề ra nhiều giải pháp cụ thể và tổ chức thực hiện quyết liệt nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án, cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức Tòa án hai cấp.
 
​Trong năm 2018, toàn ngành thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đạt 04 chỉ tiêu do cấp trên đề ra; trong đó, đã giải quyết xong đạt tỷ lệ 76,07% tổng số việc và 38,85% số tiền thụ lý. Cụ thể:
 
​Ngày 22/3/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1037/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an, thanh niên tình nguyện xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020; trong đó, tỉnh sẽ tổ chức hỗ trợ học nghề cho đối tượng thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp được vay vốn ưu đãi. Cụ thể:
 
​Đồng Nai là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về việc thực hiện chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, được xem là điểm sáng của cả nước trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Đó la thành quả của quá trình nỗ lực phấn đấu, thể hiện ý chí quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai.
 
​   Để tiếp tục nâng cao công tác, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh năm 2019, UBND tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để làm cơ sở triển khai thực hiện.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: