Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Thông tin KT-XH


​Theo phản ánh của Cảng vụ hàng không Miền Nam, trong những năm qua tình trạng uy hiếp an toàn bay trên địa phận tỉnh Đồng nai có chiều hướng diễn ra ngày càng phức tạp: Năm 2017, có 06 lần bị chiếu đèn laze vào buồng lái, 01 lần phát hiện vật thể bay, nghi tàu bay không người lái; năm 2018 có 06 lần bị chiếu đèn laze vào buồng lái khi tàu bay đang nằm trong vùng phễu bay cất, hạ cánh hoặc tiếp cận vào vùng phễu bay gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc kiểm soát tàu bay của phi công, uy hiếp an toàn bay.
 
​Nhằm kiểm soát chặt chẽ nợ của chính quyền địa phương từ lập kế hoạch vay nợ và việc huy động các nguồn vốn vay; phân bổ và sử dụng vốn vay và bố trí nguồn lực tài chính của địa phương để hoàn trả các khoản vay; Đẩy mạnh cải cách hành chính,thực hiện cơ chế công khai, minh bạch các khoản vay và trả nợ các khoản vay; tăng cương, nâng cao kỷ luật kỷ cương trong quản lý nợ của Chính quyền địa phương; Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan trong công tác quản lý nợ của chính quyền địa phương, gắn trách nhiệm giải trình với chức năng nhiệm vụ được giao trong tất cả các khâu từ nộp kế hoạch, phân bổ, quản lý, sử dụng các khoản vay.
 
​Cùng với việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 tỉnh Đồng Nai đã đạt được các kết quả khá toàn diện cả 3 phòng trào thi đua chuyên đề lớn của tỉnh.
 
​Trong năm 2018, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay và nhiều điển hình tiên tiến cần được phổ biến, nhân rộng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.
 
​Hoạt động cụm, khối thi đua đã đi vào nề nếp, khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi giữa các đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, qua đó góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.
 
​ Công tác kiểm dịch và tiêm phòng được thực hiện thường xuyên, đúng quy trình, dịch bệnh được kiểm soát​.
 
  ​ Theo báo cáo của Sở Giao thông - Vận tải, hiện trên địa bàn tỉnh có 25 tuyến xe buýt hoạt động cố định, trong đó có 14 tuyến xe buýt nội tỉnh (6 tuyến được trợ giá và 11 tuyến xe buýt lân cận; với tổng số phương tiện tham gia hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh là 452 xe. Mạng lưới VTHKCC đã phủ khắp địa bàn tỉnh, tại các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa đều có ít nhất 01 tuyến xe buýt đi qua để có thể đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, nhất là những khu vực vùng sâu, vùng xa.
 
​ Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2019, cho thấy kết quả thực hiện các chỉ tiêu về môi trường theo Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh, cụ thể như sau:
 
​UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình quản lý nợ 3 năm của tỉnh Đồng Nai.
 
​    Nhìn chung, trong thời gian qua việc tiếp công dân của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm hơn và xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng.  
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: