Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Thông tin KT-XH


​Chuẩn bị cho hội nghị đối thoại giữa bí thư Tỉnh ủy và thanh niên, đại biểu thanh niên nông thôn trên địa bàn tỉnh đã phản ánh thanh niên nông thôn gặp khó khăn do không có nguồn vốn vay phát triển kinh tế. Trong khi đó thì diện tích đất sản xuất không có, trình độ học vấn thấp nên thanh niên bỏ địa phương đi làm ăn ở các khu công nghiệp rất nhiều. Thanh niên có nguyện vọng được tạo điều kiện bổ sung nguồn vốn vay cho thanh niên nông thôn phát triển kinh tế. Đặc biệt, kiến nghị cấp vốn qua quỹ “Đồng hành cùng thanh niên” do Tỉnh đoàn quản lý vì thanh niên dễ tiếp cận thông qua đoàn cấp xã.
 
​Theo Quyết định 1629/QĐ-TTg ngày 23/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán, thu chi ngân sách năm 2019, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có một số nhiệm vụ sau:
 
​Năm 2019, là năm thứ ba của thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 nên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn 2016-2020 và các mục tiêu chiến lược tài chính đến năm 2020.​ 
 
​Năm 2018, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp nhận 173 lượt công dân, trong đó tiếp và hướng dẫn cho 137 trường hợp; tiếp và nhận đơn của công dân chuyển cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết đối với 36 trường hợp; Đại biểu Quốc hội tiếp, nhận đơn trực tiếp xử lý qua tiếp công dân đối với 04 trường hợp. Đối với việc tiếp nhận, xử lý, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân của cơ quan thẩm quyền trung ương và địa phương cụ thể như sau:​
 
​Năm 2018, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai tổ chức 03 cuộc giám sát chuyên đề, ngoài ra giám sát thường xuyên đối với các nội dung theo quy định của pháp luật và phối hợp với các đoàn giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, HĐND và cơ quan hữu quan ở địa phương trong các hoạt động giám sát của địa phương. Cụ thể:
 
​Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ-TU ngày 10/01/2018 của Tỉnh ủy về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, trên cơ sở các nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh năm 2018, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã phân công đại biểu Quốc hội phối hợp với các cơ quan  hữu quan của tỉnh tổ chức lấy ý kiến góp ý các dự án luật thông qua, cho ý kiến tại các kỳ họp thứ năm và thứ sáu Quốc hội khóa XIV. Cụ thể:
 
​Trong năm 2018, tỉnh Đồng Nai tổ chức thành lập thêm 11 đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã với 55 thành viên, nâng tổng số đội công tác xã hội trên địa bàn tỉnh lên 83 đội với 473 tình nguyện viên. Đối với cộng tác viên truyền thông phòng, chống mại dâm và tệ nạn xã hội xã phường thị trấn, hiện nay tỉnh Đồng Nai đã thay đổi 13 cộng tác viên, tổng số cộng tác viên hiện nay là 88 người.
 
​Các doanh nghiệp tiếp tục rà soát, chỉnh sửa các quy định, quy chế của công ty cho phù hợp với nội dung đã quy định tại Nghị định 60/2013/NĐ-CP đồng thời công khai cho người lao động biết và tạo điều kiện cho người lao động tham gia ý kiến và giám sát các kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tiềnl ương,thưởng, chế độ bảo hộ lao động và các vấn đề có liên quan trực tiếp đến người lao động.
 
​Ban Thường trực UBMTTQVN xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Kỷ Hợi 2019 như sau:
 
​Các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP, Thông tư số 01/2016/TT-BNV gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nghiêm túc thực hiện các quy định thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan và quan hệ với các cơ quan, tổ chức và công dân theo quy định. Đến nay, có 1.470/1.470 cơ quan, đơn vị đã tổ chức Hội nghị CBCC, đạt tỉ lệ 100%, trong đó khối xã, phường, thị trân đạt 171/171 đơn vị, khối trường học đạt 799/799 đơn vị, khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đạt 500/500 đơn vị.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: