Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Thông tin KT-XH


​Căn cứ Quyết định số 414/QĐ-UBDT ngày 11/4/2017 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc về Phê duyệt danh sách thôn đạc biệt khó khăn vào diện Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020, tỉnh Đồng Nai có 03 ấp đặc biệt khó khăn là ấp Bon Gõ xã Thanh Sơn và ấp 4, ấp 7 xã Tà Lài huyện Tân Phú.
 
​Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh vừa có văn bản đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN các huyện, thành phố thực hiện các hoạt động tiến tới ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019. Cụ thể như sau:
 
​Từ năm 2009 đến năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã phối hợp mở các lớp tập huấn, tọa đàm, lồng ghép nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, cụ thể:
 
​Chính phủ đã ban hành Nghị định 44/2019/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng ngày 20/05/2019.
 
​Khi thực hiện mức giá theo thông tư số 37/2018/TT-BYT thì số lượng dịch vụ tăng giá nhiều hơn số lượng dịch vụ giảm giá. Tuy nhiên các dịch vụ tăng giá có mức tăng rất thấp, trong khi các dịch vụ giảm giá thì có mức giảm sâu hơn và tỉ lệ sử dụng dịch vụ nhiều hơn.
 
​Nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương, người đứng đầu các địa điểm cấm hút thuốc là, quyền của công dân trong phòng chống tác hại của thuốc lá. Phổ biến rõ về các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật, quy định cấm bán thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc, ý nghĩa của môi trường trong lành không khói thuốc lá; thông tin về tấm gương của cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các quy định về cấm thuốc lá, gương cá nhân bỏ hút thuốc lá.
 
​Giống sắn trồng phổ biến trên địa bàn tỉnh là KM94, KM98-5, KM60. KM140, KM225, KM419, HL-S11.​
 
​Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vừa ban hành Hướng dẫn số 123/HD-MTTQ-BTT về nội dung, cách thức, quy trình, phương pháp đánh giá đối với các tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Mặt trận Tổ quốc phụ trách.
 
​Ủy ban nhân dân tỉnh vừa báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đến nay như sau:
 
​UBND tỉnh vừa giao nhiệm vụ triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm theo kế hoạch số 2704/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình trong hai năm 2020, theo đó:
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: