Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Thông tin KT-XH


​Trong các năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của đảng, chính quyền các cấp, đến nay, ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn tỉnh được thực hiện trong tất cả các lĩnh vực và có trọng tâm, trọng điểm.
 
​Ngày 14/6/2019, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 733/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025.
 
​Tăng cường  bố trí nguồn lực cho công tác cai nghiện ma túy 
 
​Thời gian gần đây, tình hình cháy, nổ diễn biến phức tạp, đã xảy ra nhiều vụ cháy lớn, nhất là tại các đô thị, địa bàn tập trung đông dân cư,khu công nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ, giải trí, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng đến an ninh trật tự,hoạt động sản xuất kinh doanh, môi trường đầu tư và cuộc sống của nhân dân.
 
​Tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt đề án “Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2035”. Theo đó:
 
​Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa góp phần đảm bảo an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng- hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năn glực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.
 
​Trong giai đoạn 2011-2015, tỉnh Đồng Nai triển khai 4 chương trình Mục tiêu quốc gia về ý tế gồm: Chương trình Mục tiêu quốc gia về y tế, Chương trình MTQG phòng, chống HIV/AIDS, Chương trình MTQG an toàn vệ sinh thực phẩm và Chương trình MTQG Dân số- Kế hoạch hóa gia đình. Với nguồn kinh phí từ chương trình MTQG, các chương trình được triển khai có hiệu quả, kiểm soát tốt các bệnh dịch, không để các dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn, các chỉ số sức khỏe có sự chuyển biến theo chiều hướng tích cực, hầu hết các chương trình đều đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Kết quả cụ thể theo từng chương trình như sau:
 
​   Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2019, Lãnh đạo các cấp, các ngành của tỉnh đã quan tâm thực hiện việc trực tiếp tiếp công dân theo quy định, từ đó giải quyết kịp thời các bức xúc của công dân. Công tác tiếp dân thường xuyên có nhiều chuyển biến tích cực. Việc tiếp nhận và xử lý, giải quyết đơn thư được thực hiện đúng theo quy định.
 
​Nhiệm vụ công tác phòng chống AIDS, tội phạm và TNXH trên địa bàn tỉnh trong sáu tháng cuối năm 2019 còn nhiều khó khăn vất vả.
 
​Mục tiêu phấn đấu năm 2019 các hoạt động an sinh xã hội đạt trên 300 tỷ đồng (trong đó vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” toàn tỉnh đạt trên 10 tỷ đồng; phối hợp với các đoàn thể, tổ chức thành viên vận động đoàn viên,hội viên và các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh tham gia hưởng ứng, vận động ủng hộ trực tiếp tại cộng đồng dân cư đạt trên 290 tỷ đồng góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: