Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Thông tin KT-XH


​Qua 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh, Đồng Nai đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện và đồng bộ. 
 
 ​Đây là nội dung quan trọng tại Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14, theo đó, mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012) được điều chỉnh như sau:​
 
​Sau hơn 9 năm triển khai, Chương trình MTQG xây dựng NTM đã đạt và vượt các mục tiêu đề ra trước gần 2 năm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 
​Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới nội dung, phưong thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội”
 
​​Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 42/2020/NĐ-CP quy định về Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa.​
 
 ​ Ngày 22/5/2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định 643/QĐ-TLĐ về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 
 
​Ngày 25/5/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
 
​Ngày 27/5, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV tiếp tục chương trình làm việc, thảo luận về vấn đề phòng, chống xâm hại trẻ em. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga đã trình bày Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội, sau đó các đại biểu thảo luận trực tuyến về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.  
 
​Trong phiên làm việc chiều 26.5, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).
 
​Trung tuần tháng 5-2020, HĐND huyện Long Thành đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 17 (kỳ họp bất thường), HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kỳ họp đã xem xét, quyết định quy hoạch xây dựng vùng của huyện đến năm 2040, tầm nhìn 2050 và một số nội dung quan trọng khác.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: