Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 27-tháng 08+09.2006

Huyện Long Thành hướng dẫn hoạt động Ban HĐND cấp xã ( thí điểm)
 
Trong thời gian qua, rất nhiều khu dân cư đã và đang bị ảnh hưởng trực tiếp của việc ô nhiễm môi trường do nước xả thải từ các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trước nỗi bức xúc của nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại các Khu công nghiệp, trong đó có Khu công nghiệp Sông Mây.
 
Trong tháng 8/2006, Ban KT-NS HĐND tỉnh tổ chức Đoàn giám sát việc thực hiện Nghị Quyết số 60/2003/NQ.HĐND ngày 10/12/2003 và Nghị Quyết số 19/2004/NQ.HĐND7 về định mức phân bổ chi ngân sách địa phương từ năm 2004 đến năm 2006. Cuộc giám sát do bà Nguyễn Thị Tuyết Nga-Trưởng Ban KT-NS Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Đồng Nai làm trưởng đoàn với nội dung chủ yếu xoay quanh tình hình mức phân bổ về chi phí quản lý Nhà nước và chi sự nghiệp, mức độ phù hợp của định mức đối với yêu cầu hoạt động, định mức chi quản lý Nhà nước và chi sự nghiệp năm 2007 - giai đoạn 2007-2010.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: