Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 27-tháng 08+09.2006


gioithieu
 
Vừa qua, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cùng Thanh tra tỉnh làm việc trực tiếp với Sở Giao thông vận tải, Ban quản lý dự án giao thông vận tải và Công ty Đồng Tân làm rõ việc công ty 624 rút khỏi liên danh thi công Quốc lộ 56.
 
Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện các khoản thu trong năm học 2006-2007 của ngành Giáo dục-Đào tạo tỉnh Đồng Nai
 
Vừa qua, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi kết quả hoạt động giám sát 7 tháng đầu năm 2006 và thống nhất chương trình phối hợp hoạt động 5 tháng cuối năm 2006 giữa Ban Pháp chế HĐND tỉnh với Ban Pháp chế HĐND cấp huyện.
 
Sau gần 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã về “ xây dựng và phát triển văn hóa trên địa bàn thị xã giai đoạn 2005 – 2010“, thị xã Long Khánh đã đạt được một số tiến bộ trong xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa.
 
CHÍNH SÁCH MỚI
 
Vừa qua, ông Ao Văn Thinh- PCT.UBND, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch hại vật nuôi tỉnh đã chủ trì cuộc họp đánh giá công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm thời gian qua và triển khai các giải pháp cụ thể phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Trong thời gian qua, kinh tế huyện cũng đã gặp nhiều khó khăn về giá cả vật tư nông nghiệp, thời tiết diễn biến thất thường đã ảnh hưởng không nhỏ đến diện tích gieo trồng cũng như nước phục vụ tưới tiêu cho các vụ mùa do đó mà nhiệm vụ tăng cường kiên cố hoá kênh mương và quản lý các đập thủy lợi nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ tưới tiêu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết HĐND huyện kỳ họp thứ 5 đã đề ra. Để nắm bắt cụ thể về tình hình cung ứng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện, vừa qua Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã tổ chức giám sát công tác kiên cố hoá kênh mương và quản lý sử dụng các công trình thuỷ lợi đối với Phòng Kinh tế huyện và đi khảo sát thực tế tại 3 xã Xuân Thiện, Gia Tân 3 và xã Hưng Lộc.
 
Ý tưởng về một mô hình mới giúp nâng cao năng lực hoạt động cho HĐND cấp xã đặc biệt là trong hoạt động giám sát là một vấn đề được Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo các ban HĐND đặc biệt quan tâm và đã tổ chức bàn bạc, thảo luận nhiều lần.
 
Hồ Chủ tịch là người cha già của dân tộc Việt Nam. Ngót ba mươi năm bôn ba bốn phương trời, Người vẫn giữ thuần túy phong độ, ngôn ngữ, tính tình của một người Việt Nam. Ngôn ngữ của Người phong phú, ý nhị như ngôn ngữ dân quê Việt Nam; Người khéo dùng tục ngữ, hay nói ví, thường có lối châm biếm kín đáo và thú vị. Làm thơ, Người thích lối ca dao vì ca dao là Việt Nam cũng như núi Trường Sơn, hồ Hoàn Kiếm hay Đồng Tháp Mười vậy. Mấy mươi năm xa cách quê hương, Người không quên mùi vị những thức ăn đặc biệt Việt Nam như cà muối, dưa chua, tương ớt, và ngày thường bây giờ, Người vẫn ưa thích những thứ ấy. Ngay sau khi về nước, gặp Tết, Người không quên mừng tuổi đồng bào hàng xóm và quà bánh cho trẻ em, tuy chỉ có mấy đồng xu, nhưng cũng bọc giấy hồng đơn cẩn thận, tươm tất. Bình sinh như thế, đứng địa vị Chủ tịch Chính phủ kháng chiến kêu gọi quốc dân, Người dùng những lời nói thống thiết đi sâu vào tâm hồn Việt Nam: "Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước thì thương nhau cùng".
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: