Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 66-T7-2010

05 giải pháp trọng tâm của UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành để thực hiện các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra trong năm 2010.

Đăng ngày: 14/05/2013
 ​Đánh giá sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2010, qua báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh cho thấy: trong thời gian qua công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh đã có sự đổi mới, quyết liệt và sâu sát hơn; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

​     Tuy nhiên, tại kỳ họp này đồng chí Võ Văn Một, Chủ tịch UBND tỉnh đã nhìn nhận UBND tỉnh còn một số hạn chế như: Việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh có lúc chưa tốt; một số sở, ngành, địa phương chưa chủ động hoặc chậm đăng ký chương trình từ đầu năm làm ảnh hưởng đến kế hoạch chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; việc thực hiện ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại các cuộc họp có việc còn chậm so với yêu cầu; tình trạng gửi văn bản trái tuyến còn xảy ra, nhiều vụ việc chưa qua xử lý ở các ngành và địa phương theo thẩm quyền đã trình lên UBND tỉnh giải quyết và còn tình trạng thụ động, chờ chỉ đạo của cấp trên; công tác lập và quản lý quy hoạch còn bất cập; tiến độ thi công và việc giải ngân một số công trình XDCB còn chậm; khắc phục ô nhiễm môi trường tuy có tiến bộ nhưng chưa theo kịp yêu cầu phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở một số địa bàn còn diễn biến phức tạp; cải cách hành chính đã có chuyển biến mạnh mẽ nhưng một số thủ tục hành chính vẫn còn để người dân phải đi lại nhiều lần; việc xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao còn gặp nhiều vướng mắc; công tác xã hội hóa trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, dạy nghề chưa đạt hiệu quả cao.

     Qua đó, đồng chí Chủ tịch đã nêu 05 giải pháp trọng tâm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2010:

     Thứ nhất, tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp góp phần cùng cả nước kiềm chế lạm phát; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xuất khẩu và cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh

      Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15/01/2010, Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06/4/2010 của Chính phủ nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao.

     Trong bối cảnh nền kinh tế chưa thật sự thoát khỏi khủng hoảng, các doanh nghiệp trong tỉnh cần rút ra những điểm mạnh, yếu của mình để điều chỉnh phương án sản xuất kinh doanh. Chính quyền các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện tốt phương châm "chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp", triển khai kịp thời các chính sách, cơ chế về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng, chính sách hỗ trợ lãi suất áp dụng trong năm 2010 để người dân, doanh nghiệp của Đồng Nai đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xuất khẩu và mở rộng thị trường nội địa.

     Quản lý, kiểm soát thị trường, kiểm soát giá cả, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, thiếu hàng, sốt giá; ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, lưu thông hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm các quy định về vệ sinh ATTP; thực hiện tốt chủ trương "người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp nhằm phát triển mạnh các ngành công nghiệp chủ lực, có lợi thế so sánh của địa phương; tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài đầu tư vào địa bàn đúng định hướng;

     Thực hiện tốt các giải pháp phát triển nhanh ngành dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp của tỉnh như tài chính, viễn thông, vận tải; hỗ trợ các nhà đầu tư khai thác tốt các loại hình du lịch có tiềm năng của Đồng Nai; tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp nông thôn; chủ động chuẩn bị các dự án lớn về nông nghiệp cho giai đoạn phát triển 2011 - 2015.

     Hai là, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý tài nguyên - môi trường, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm để tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển

     Điều chỉnh nội dung các quy hoạch cho phù hợp; tăng cường công tác quản lý Nhà nước theo quy hoạch; công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương đã được phê duyệt để nhân dân an tâm đầu tư sản xuất, ổn định cuộc sống. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án sớm đưa vào sử dụng.

     Quản lý chặt chẽ việc khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về môi trường theo Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 12/6/2009 của Chính phủ; thực hiện đạt kết quả Nghị quyết số 125/NQ/HĐND ngày 19/12/2008 của HĐND tỉnh  về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

      Ba là, chỉ đạo khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo các khoản chi ngân sách Nhà nước theo kế hoạch

      Để thực hiện đạt và vượt dự toán về thu ngân sách năm 2010, tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp khai thác tốt các nguồn thu, ngành Thuế cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người nộp thuế tự giác làm tròn nghĩa vụ, nộp đúng, nộp đủ vào ngân sách nhà nước; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp gian lận thuế, nợ thuế kéo dài.

      Quản lý chặt chẽ chi ngân sách, cân đối, sắp xếp thứ tự ưu tiên trên cơ sở tính cấp thiết của từng nội dung chi, đảm bảo chi đúng chế độ, hợp lý, tránh thất thoát và triệt để tiết kiệm nhằm phát huy hiệu quả cao nhất đối với việc sử dụng ngân sách nhà nước.

     Bốn là, nâng cao chất lượng và giải quyết tốt các vấn đề về văn hóa - xã hội.

     Triển khai có hiệu quả hơn các cơ chế, chính sách về xã hội hóa lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và đề án giảm nghèo bền vững của tỉnh giai đoạn 2011- 2015; chú trọng đến các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa đối với người có công với nước và các đối tượng chính sách; thực hiện hiệu quả Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở và Đề án Phát triển quỹ nhà ở xã hội của HĐND tỉnh.

      Tăng cường công tác phòng chống các loại dịch bệnh trong mùa mưa; thực hiện tốt chính sách thu hút cán bộ y tế về công tác tại địa phương; nâng cao tinh thần phục vụ và trách nhiệm của đội ngũ y bác sỹ trong khám, chữa bệnh cho nhân dân.

      Tiếp tục triển khai chỉ đạo của Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh về biện pháp nâng cao chất lượng GD&ĐT trong năm 2010 và giai đoạn 2011 – 2015; rà soát, kiểm tra việc quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường, lớp đạt chuẩn, nhà công vụ và ký túc xá cho sinh viên. Công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp theo hướng giảm lao động thủ công, tăng lao động kỹ thuật có tay nghề; triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo đúng tiến độ.

     Có kế hoạch nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hoá, nếp sống văn hoá ở cơ sở; xây dựng quy hoạch phát triển các cơ sở vui chơi giải trí cho trẻ em; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Trung tâm Văn hóa - Thể thao, các thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở để thực hiện tốt hơn nữa việc chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa và công nhân tại các KCN.

     Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành về các hoạt động kinh doanh vũ trường, karaoke, Game Online, khám chữa bệnh, nuôi gửi trẻ; đồng thời chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc hiện nay về vệ sinh an toàn thực phẩm, tệ nạn mại dâm, ma túy, an toàn giao thông .v.v.

      Năm là, tập trung chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội và kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn.

      Chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 14/6/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. Có biện pháp để giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện phức tạp, không để phát sinh thành điểm nóng.

      Tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và các đại biểu HĐND tỉnh để giải quyết thấu đáo theo chức năng, nhiệm vụ được giao. UBND tỉnh sẽ nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện tốt trọng trách mà Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh và nhân dân trong tỉnh giao phó. Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ và giám sát của HĐND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh, các đoàn thể và nhân dân trong tỉnh, qua đó giúp cho UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra trong năm 2010, gắn với hoàn thành thực hiện kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2006 - 2010.

                                                                       Lưu Thị Hà