Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 66-T7-2010

Kể từ ngày 12/7/2010, phí xây dựng trên địa tỉnh được áp dụng với mức thu giảm theo Nghị quyết số 172/2010/NQ-HĐND.

Đăng ngày: 14/05/2013
​Trong quá trình triển khai thu phí xây dựng theo Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của HĐND tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 của UBND tỉnh (từ tháng 4/2009 đến nay), thực tế đã phát sinh những khó khăn vướng mắc như: một số nội dung về thu phí xây dựng không còn phù hợp với các chế độ chính sách mới do Trung ương ban hành; một số loại hình công trình xây dựng nằm trong diện được ưu đãi, khuyến khích đầu tư nhằm đảm bảo các chính sách an sinh xã hội của Nhà nước chưa được đề cập trong việc miễn giảm thu phí xây dựng; nhiều chủ đầu tư và đơn vị có phản ánh về mức thu phí theo quy định hiện nay là rất cao.  

​     Để thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh, nhằm giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là trong tình hình kinh tế còn đang chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, đồng thời để đảm bảo các chính sách an sinh xã hội của Nhà nước được thực thi một cách hiệu quả. Do vậy kỳ họp thứ 19 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII đã thông qua Nghị quyết số 172/2010/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2010 về điều chỉnh, bổ sung thu phí xây dựng trên địa bàn.

Phi xay dung 1.jpg
Ông Tạ Huy Hoàng Giám đốc Sở Xây dựng
báo về việc điều chỉnh giảm mức thu phí xây dựng

     Cụ thể về những nội dung điều chỉnh, bổ sung bao gồm:

     1- Bổ sung thêm đối tượng được miễn thu phí xây dựng là: Nhà ở của gia đình bệnh binh; các công trình nhà ở tái định cư, nhà ở tạm cư; các công trình nhà ở xã hội, nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo, nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị; các công trình xây dựng cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ngoài công lập; các công trình tải điện phục vụ nông nghiệp, nông thôn.

     2- Bổ sung đơn vị tổ chức thu phí là: Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thu phí xây dựng các công trình thuộc phạm vi và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

     3- Điều chỉnh giảm mức thu phí, cụ thể như sau:

     - Nhà ở riêng lẻ: xây dựng tại thành phố Biên Hòa và thị xã Long Khánh từ mức thu 0, 5%, giảm xuống còn 0,35%; xây dựng tại thị trấn từ mức thu 0,3% giảm xuống còn 0,21%; xây dựng tại các khu vực còn lại (ngoài hai khu vực trên) từ mức thu 0,2% giảm xuống còn 0,14%.

    - Nhà ở thuộc dự án: Xây dựng tại thành phố Biên Hòa, các huyện Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch, đối với công trình thuộc dự án nhóm A  từ mức thu  0,4% giảm xuống còn 0,12%; công trình thuộc dự án nhóm B từ mức thu 0,7% giảm xuống còn 0,35%; công trình thuộc dự án nhóm C từ mức thu 1,5% giảm xuống còn 1,05%.

      - Các công trình kinh doanh dịch vụ: Xây dựng tại thành phố Biên Hòa, các huyện Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch gồm: xây dựng hạ tầng kỹ thuật, Khách sạn, nhà hàng, văn phòng cho thuê, cửa hàng mua bán vật tư và hàng hóa phục vụ sản xuất, tiêu dùng…, đối với công trình thuộc dự án nhóm A  từ mức thu 0,4% giảm xuống còn 0,12%; công trình thuộc dự án nhóm B từ mức thu 0,8% giảm xuống còn 0,4%;  công trình thuộc dự án nhóm C từ mức 1,7% giảm xuống còn 1,19%.

     - Các công trình sản xuất: Xây dựng tại thành phố Biên Hòa, các huyện Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch, đối với công trình thuộc dự án nhóm A từ mức thu 0,4% giảm xuống còn 0,12%; công trình thuộc dự án nhóm B từ mức 0,7% giảm xuống còn 0,35%; công trình thuộc dự án nhóm C từ mức 1,5% giảm xuống còn 1,05%.

     4. Bổ sung thêm nội dung phân kỳ thu phí xây dựng: Đối với các dự án có mức thu từ 500 triệu đồng trở lên được thu theo phân kỳ, cho phép chia thành 03 kỳ thu, thời gian không quá một năm; giao cho đơn vị thu phí quyết định trong việc cho phép thu theo phân kỳ và chịu trách nhiệm theo dõi đôn đốc chủ đầu tư thực hiện nộp phí theo đúng lộ trình phân kỳ đã quy định.

Phi xay dung 2.jpg
Bà Hoàng Thị Bích Hằng- Phó Ban KTNS HĐND tỉnh
 trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp 19

     Ngoài ra, Nghị quyết còn quy định việc chuyển tiếp thu phí xây dựng trên địa bàn tỉnh đối với các công trình đã thu phí xây dựng, công trình đã thu phí một phần, công trình chưa thu phí. Cụ thể là các Công trình đã thu không điều chỉnh theo quy định mới; công trình đang thu thì phần chưa thu được tính theo quy định mới; công trình chưa thu thì áp dụng theo quy định mới tại Nghị quyết này.

                                                                            Nguyễn Thị Phi