Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 66-T7-2010


​Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH: Đồng Nai hiện đang quản lý trên 48.868 đối tượng gồm thương, bệnh binh, liệt sỹ, cán bộ lão thành cách mạng; tiền khởi nghĩa, các bà mẹ Việt Nam anh hùng và các đối tượng có công khác.   
 
​Trong 6 tháng đầu năm 2010, các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng. UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và thực thi pháp luật trên địa bàn, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc liên quan đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.  
 
​Đồng Nai là một trong những tỉnh hiện đang dẫn đầu cả nước về phát triển công nghiệp với 21/29 khu công nghiệp (KCN) tập trung đã đi vào hoạt động (chưa kể các cụm công nghiệp địa phương). Công nghiệp phát triển, các hoạt động bảo vệ môi trường tuy đã được tỉnh quan tâm từ khâu kêu gọi, tiếp nhận đến triển khai các dự án đầu tư trong các KCN, nhưng vấn đề thu gom và xử lý các chất thải phát sinh như: nước thải, khí thải và đặc biệt là chất thải rắn (sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại) đang là vấn đề đặt ra khá cấp bách...  
 
​Trong quá trình triển khai thu phí xây dựng theo Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của HĐND tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 của UBND tỉnh (từ tháng 4/2009 đến nay), thực tế đã phát sinh những khó khăn vướng mắc như: một số nội dung về thu phí xây dựng không còn phù hợp với các chế độ chính sách mới do Trung ương ban hành; một số loại hình công trình xây dựng nằm trong diện được ưu đãi, khuyến khích đầu tư nhằm đảm bảo các chính sách an sinh xã hội của Nhà nước chưa được đề cập trong việc miễn giảm thu phí xây dựng; nhiều chủ đầu tư và đơn vị có phản ánh về mức thu phí theo quy định hiện nay là rất cao.  
 
​Để giám sát kết quả triển khai thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT), Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức đợt tái giám sát các nhà máy xử lý nước thải tập trung (XLNTTT) ở 6 khu công nghiệp là KCN Tam Phước, KCN Long Thành (huyện Long Thành); Vinatex-Tân Tạo (huyện Nhơn Trạch); KCN Sông Mây, KCN Hố Nai và KCN Bàu Xéo (huyện Trảng Bom).
 
​Bức xúc việc 80 hộ dân làng cá bè phường Tân Mai, Thống Nhất, An Bình và xã Hiệp Hòa thành phố Biên Hòa bị thiệt hại nặng nề do cá chết hàng loạt, đại biểu Huỳnh Hữu Nghĩa đã chất vấn về trách nhiệm các cơ quan quản lý nhà nước về việc để các nguồn thải gây ô nhiễm nước sông. Tuy nhiên, đằng sau việc cá chết đó đã nói lên điều gì?
 
 Việc xây dựng Chuẩn nghèo mới và Chương trình giảm nghèo bền vững của tỉnh Đồng Nai cho giai đoạn 2011-2015: nhằm tạo điều kiện hỗ trợ về sản xuất và dịch vụ, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn, thực hiện có hiệu quả hơn chính sách giảm nghèo, đảm bảo giảm nghèo bền vững là phù hợp với cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của Đồng Nai.​
 
 ​Từ khi được chọn thực hiện đề án số 24/ĐA-HĐND ngày 31/01/2008 của Thường trực HĐND tỉnh về thí điểm “Nâng cao chất lượng hoạt động và hoạt động giám sát của tổ đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai”, đến nay, Tổ đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị Xuân Lộc) đã nâng cao trách nhiệm, bám sát vào Nghị quyết của HĐND tỉnh, tổ chức được 12 Đoàn khảo sát, giám sát về các nội dung:  
 
 ​Sáu tháng đầu năm 2010 đã đi qua và ghi lại nhiều dấu ấn nổi bật của hoạt động của HĐND tỉnh. Hoạt động kỳ họp được đánh dấu với kết quả tổ chức kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh để xem xét, đánh giá tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm, bổ sung các giải pháp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng còn lại của năm 2010; miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên UBND tỉnh với tổng số Nghị quyết đã ban hành là 16 trong đó có 02 Nghị quyết về công tác nhân sự; 05 nghị quyết thường xuyên và 09 Nghị quyết chuyên đề do yêu cầu của thực tiễn đặt ra.
 
 ​Trên địa bàn huyện Nhơn Trạch hiện có rất nhiều dự án mở đường, chỉnh trang đô thị cần giải phóng mặt bằng thu hồi đất và tái định cư theo quy hoạch. Trong quá trình thực hiện, UBND huyện, Hội đồng bồi thường huyện và các ngành chức năng đã cố gắng thực hiện tốt công tác bồi thường, giải tỏa, hỗ trợ tái định cư và thu hồi đất trên địa bàn.  
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: