Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 66-T7-2010

Thường trực HĐND tỉnh giám sát về tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện Nhơn Trạch

Đăng ngày: 14/05/2013
 ​Trên địa bàn huyện Nhơn Trạch hiện có rất nhiều dự án mở đường, chỉnh trang đô thị cần giải phóng mặt bằng thu hồi đất và tái định cư theo quy hoạch. Trong quá trình thực hiện, UBND huyện, Hội đồng bồi thường huyện và các ngành chức năng đã cố gắng thực hiện tốt công tác bồi thường, giải tỏa, hỗ trợ tái định cư và thu hồi đất trên địa bàn.  

​     ​Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số nội dung như giá cả bồi thường chưa thỏa đáng, quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư còn nhiều vướng mắc dẫn đến việc người dân khiếu nại kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng của nhà đầu tư cũng như gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng khi phải liên tục nhận đơn thư khiếu nại, khiếu kiện đông người. Trong đó có một số dự án như: dự án Chợ Đại Phước và khu thương mại trong khu dân cư Đại Lộc tại xã Đại Phước; dự án Khu tái định cư Đại Lộc; dự án đường Phú Tân-Phú Đông,...

     Ngày 11/01/2006, UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai dự án Chợ Đại Phước và khu thương mại trong khu dân cư Đại Lộc tại xã Đại Phước với tổng diện tích thu hồi là 32.372,8m2. Đến ngày 17/03/2006, UBND huyện Nhơn Trạch ban hành các quyết định thu hồi đất cá nhân trong phạm vi dự án. Tuy nhiên, do có sự thay đổi về chính sách thu hồi đất của nhà nước, từ áp dụng chính sách thu hồi đất theo Nghị định 22/1998/NĐ-CP sang các nghị định 181/2004/NĐ-CP, Nghị định 197/2007/NĐ-CP, Nghị định 84/2004/NĐ-CP nên các chính sách thu hồi đất của UBND tỉnh cũng thay đổi theo từng thời điểm dẫn đến việc thực hiện quy trình bồi thường dự án không đúng quy định; mặc dù được UBND tỉnh phê duyệt từ năm 2005 nhưng đến năm 2009 Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh mới tổ chức cuộc họp giải quyết vướng mắc hồ sơ dự án và có kết luận cụ thể. Trên cơ sở đó Hội đồng bồi thường huyện mới tiến hành thực hiện lại quy trình bồi thường đối với dự án trên tổng số diện tích thu hồi là 4.084,2m2 và có 07 hộ dân.

     Ngày 20/11/2006, UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Khu tái định cư Đại Lộc gồm 51 hộ (01 trường hợp đất công) với tổng diện tích thu hồi là 121.769.7m2 đất với số tiền  7.428.822.000đ. Dự án này đã được thực hiện theo đúng trình tự thủ tục theo quy định của nhà nước nhưng trong quá trình thực hiện còn 02 hộ chưa nhận tiền mặc dù đã hoàn tất việc bàn giao mặt bằng.

     Ngày 27/08/2009, UBND tỉnh ban hành Quyết định thu hồi đất để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường Phú Tân-Phú Đông. Trên cơ sở đó, ngày 10/02/2010, UBND huyện đã ban hành 99 Quyết định thu hồi đất cho các hộ dân bị thu hồi. Đa số người dân rất đồng tình ủng hộ dự án này vì mở đường đồng nghĩa với việc phát triển kinh tế, tạo được nhiều điều kiện thuận lợi cho người dân trong giao thông. Tuy nhiên, dự án này còn đang trong quá trình triển khai thực hiện ở giai đoạn kiểm kê chưa áp giá bồi thường.

     Qua buổi giám sát, đoàn đã có một số kiến nghị đối với UBND tỉnh, UBND huyện Nhơn Trạch nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng giao đất cho nhà đầu tư đúng luật định; phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng tại địa phương. Đồng thời tránh phát sinh tình trạng khiếu nại kéo dài, vượt cấp, đông người làm ảnh hưởng đến tình hình đầu tư và an ninh trật tự tại địa phương.

                                                                                        Ngọc Hiền