Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 66-T7-2010

Ban Văn hóa Xã hội thẩm tra kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hoá- xã hội 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2010

Đăng ngày: 14/05/2013
 ​Ban Văn hoá- Xã hội HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với đánh giá tình hình, kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hoá- xã hội 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2010 nêu trong báo cáo số 4728/BC-UBND ngày 15/6/2010 của UBND tỉnh. Kết quả này phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 152/NQ- HĐND của HĐND tỉnh.  

​     Trong tình hình thực tế còn diễn biến phức tạp, giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng, tiền ẩn nguy cơ lạm phát cũng ảnh hưởng đến sự phát triển về kinh tế-xã hội của tỉnh, nhưng với sự nỗ lực cao của các cấp, các ngành trong chỉ đạo, điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ, kinh tế -xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan.

     Ngành Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành nhiệm vụ năm học 2009-2010, hiện đang tập trung chuẩn bị cho năm học 2010-2011. Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua có 21.091/23.088 học sinh đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 91,35% tăng 10% so với năm học 2009-2010, việc chuyển đổi các trường bán công sang trường công lập trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng kế hoạch và quy trình các văn bản chỉ đạo. Tuy nhiên chất lượng hiện nay (của  trường DL Văn Lang, trường THCS Nguyễn Công Trứ, huyện Trảng Bom, trường THPT Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa) của học sinh các trường này còn thấp so với các trường công lập trên địa bàn. Do đó, các trường cần có kế hoạch cụ thể trong công tác giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng, nâng tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT và giảm học sinh bỏ học.

     Ngành y tế cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ của ngành. Mạng lưới y tế phát triển đều khắp 171 phường, xã, thị trấn. Trong công tác kiện toàn tổ chức bộ  máy: ngành đã lập đề án thành lập mới 11 Trung tâm An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), thực hiện chuyển giao các Trạm y tế từ các Phòng y tế về các Trung tâm y tế quản lý. Tuy nhiên, trong thời gian qua, tình hình bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm còn hạn chế Công tác xây dựng các trạm y tế xã, phường đạt chuẩn Quốc gia còn thấp so với mục tiêu Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh.

     Hoạt động văn hóa thể thao diễn ra sôi nổi, rộng khắp, hình thức đa dạng, chất lượng được nâng cao, quy tụ được nhiều nguồn lực của xã hội tham gia. Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy trong công tác quy hoạch, xây dựng, tổ chức và hoạt động của các Trung tâm Văn hóa- Thể thao cơ sở vẫn còn những hạn chế: số lượng các Trung tâm văn hóa thể thao đã xây dựng là quá thấp so với mục tiêu đã đề ra tại Quyết định 271/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng chính phủ. Công tác xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch theo tinh thần Nghị quyết 05/2005/NQ-CP của Chính phủ triển khai chưa hiệu quả.

     Trong 6 tháng đầu năm 2009, đã giải quyết việc làm cho 49.560 lao động đạt 58,30% kế hoạch năm, tăng 1,1% so cùng kỳ; công tác tuyển mới đào tạo nghề là 27.458 đạt 46,9% kế hoạch năm, trong đó đăng ký học nghề tại các cơ sở dạy nghề là 16.492 người, doanh nghiệp đào tạo 10.966 người. Công tác giảm nghèo được triển khai thực hiện tốt các Chương trình theo kế hoạch: trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã huy động bổ sung nguồn quỹ cho vay hộ nghèo được 36.000 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch. Kết quả cho vay hộ nghèo đạt 44,5% kế hoạch, xây dựng 310 căn nhà tình thương (so với kế hoạch đạt 31% về số căn và đạt 30% về số tiền), cấp 203.139 thẻ bảo hiểm thẻ y tế miễn phí cho người nghèo. Với mục tiêu giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống còn 2,6 %, nâng tỷ lệ lao động ở nông thôn lên 89% vào cuối năm 2010, tỉnh cần sớm triển khai xây dựng Đề án đào tạo nghề lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh.

     Ban nhất trí với các giải pháp bổ sung của UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 19 là : Tiếp tục chỉ đạo điều hành phát triển sản xuất, kinh doanh; Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; Chú trọng công tác đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; Tăng cường công tác bảo vệ môi trường; Thực hiện chương trình cải cách hành chính. Ban đề nghị quan tâm thêm một số giải pháp, cụ thể như sau: Để thực hiện kiềm chế lạm phát, UBND tỉnh cần quyết liệt chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp triển khai giải pháp kiểm soát giá; Có biện pháp hữu hiệu tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ...; tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp nông thôn...; Tăng cường công tác tuyên truyền về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để người dân tự nguyện thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong cấp, nhận giấy, đẩy nhanh tiến độ nhận giấy, đảm bảo hoàn thành kế hoạch cấp giấy chứng nhận QSĐ năm 2010.

                                                                                         Kim Ngọc