Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 31-T4-2007


gioithieu
 
Trao đổi thông tin với cử tri
 
Tự do cư trú là một trong những quyền cơ bản của công dân được ghi nhận ngay từ Hiến pháp đầu tiên năm 1946 ( điều 10) và đến nay các quyền đó vẫn được tiếp tục khẳng định trong các Hiến pháp 1959, 1980, 1992, Bộ luật dân sự và các văn bản quy phạm pháp luật khác.
 
“TÊN” CHO VÙNG BƯỞI ĐẶC SẢN Ngày 7-2-2007, tại xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, Sở khoa học và công nghệ đã tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá cho bưởi Biên Hoà, đặc sản Tân Triều. Vậy là kể từ đây vùng bưởi đặc sản của Đồng Nai đã chính thức có tên, cái tên của riêng mình cũng đồng thời khẳng định thương hiệu của vùng đất trên 300 tuổi này.
 
Ngày 15 tháng 01 năm 2007 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 150/ QĐ- UBND thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật ( BCĐ 212) . Bà Hùynh Thị Nga – Phó chủ tịch UBND- Chủ tịch Hội đồng PHCTPBGDPL của tỉnh- Trưởng ban Chỉ đạo.
 
Chương trình 134 được tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện theo hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn, đến nay đã hơn 1 năm trôi qua nhưng tình hình triển khai thực hiện vẫn còn là vấn đề được các ngành, các cấp quan tâm.
 
Tính từ đầu năm 2007 đến nay, Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán TAND cấp tỉnh, TAND cấp huyện và Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên VKSND cấp tỉnh, VKSND cấp huyện đều do ông Huỳnh Chí Thắng, phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn đã họp xét đề nghị Chánh án TAND tối cao bổ nhiệm 13 Thẩm phán thuộc TAND hai cấp và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm 02 Kiểm sát viên thuộc VKSND cấp huyện.
 
Nghị định số 64/2007/NĐ-CP của Chính phủ ra đời ngày 10 tháng 4 năm 2007 quy định Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước, trong đó quy định việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử tại điều 8 như sau:
 
Trong năm 2006, Tổng kiểm toán Nhà nước đã ban hành quyết định số 233/QĐ-KTNN ngày 11/4/2006 thành lập Đoàn Kiểm toán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương, báo cáo tài chính năm 2005 và các thời kỳ trước, sau có liên quan của 5 cơ quan quản lý cấp tỉnh; 15 đơn vị dự toán; 8 huyện, thị xa, thành phố; 4 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản và kiểm toán doanh thu, thu nhập, chi phí, kết quả sản xuất kinh doanh và việc chấp hành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước tại 17 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 
Dự ước tháng 4 năm 2007, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt được 4.939,9 tỷ đồng, tăng 2,0% so tháng trước; 4 tháng đạt 19.349 tỷ đồng, tăng 22,6% so cùng kỳ và bằng 31,5% so KH năm, cụ thể:
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: