Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 59-T11.2009


gioithieu
 
MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ KT-XH TRONG THÁNG 10/2009
 
Lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản quy phạm pháp luật nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân.
 
Trong năm 2009, Toà án nhân dân huyện Tân Phú đã giải quyết 229 vụ/ 248 vụ án dân sự, chiếm tỷ lệ 92,3%. Trong đó, hòa giải thành 106 vụ, xét xử 20 vụ, đình chỉ và tạm đình chỉ 31 vụ; số vụ án dân sự còn tồn đọng trong thời hạn quy định 19 vụ, có 12 vụ tồn quá thời hạn quy định.
 
Nghị định 69/2009/NĐ-CP có 3 chương, 41 điều. Trong đó 5 nội dung cơ bản được nêu khá chi tiết. Đó là: Kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất (SDĐ); về giá đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 
Thẩm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng của cơ quan HĐND, chất lượng cuộc giám sát, thẩm tra phụ thuộc nhiều vào năng lực, trình độ chuyên môn của thành viên đoàn giám sát, thẩm tra của cơ quan HĐND; qua các hội nghị trao đổi hoạt động giữa HĐND các cấp trên địa bàn trong thời gian qua cho thấy, công tác thẩm tra, giám sát về lĩnh vực tài chính, ngân sách ở cấp xã luôn là vấn đề khó và phức tạp, cán bộ thay đổi nhiều, trình độ, năng lực hạn chế, đại biểu chưa tiếp cận được quy định về tài chính, ngân sách của Nhà nước…
 
Cuối năm 2007, UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp phụ trợ (CNPT) giai đoạn 2007-2015 và tầm nhìn đến năm 2020 đối với các ngành công nghiệp cơ khí, điện - điện tử và dệt may. Qua gần 2 năm, xem ra ngành CNPT vẫn còn phát triển chậm.
 
Theo Nghị quyết số 135/NQ-HĐND về điều chỉnh chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2009 đã được HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VII kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 14/7/2009 thì trong năm 2009 này, HĐND tỉnh sẽ xem xét ban hành Nghị quyết mở rộng địa giới hành chính thành phố Biên Hòa trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Thành để đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội…. của tỉnh.
 
Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VIII tổ chức họp trong tháng 10/2009 đã bàn và thống nhất thông qua một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, đoàn thể năm 2010 như sau:
 
Giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn là một nhiệm vụ phức tạp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Yêu cầu của công tác giải quyết khiếu nại tố cáo là đúng pháp luật, tuy nhiên trong thực tế hiện nay thì chính việc một số quy định của pháp không hoàn chỉnh hoặc không thống nhất như hiện nay đã gây không ít khó khăn cho công tác này.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: