Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 27-tháng 08+09.2006

Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện các khoản thu trong năm học 2006-2007 của ngành Giáo dục-Đào tạo tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 24/11/2006
Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện các khoản thu trong năm học 2006-2007 của ngành Giáo dục-Đào tạo tỉnh Đồng Nai
Ông Nguyễn Văn Hùng-Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp
Tại buổi giám sát, các đại biểu đã phân tích những văn bản quy phạm pháp luật không còn hiệu lực và không phù hợp với Luật Giáo dục mới, đồng thời đề nghị Sở GD-ĐT và Sở Tài chính nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn để xây dựng khung học phí hợp lý. Theo công văn số 1345/SGD&ĐT-KHTC có 07 khoản thu khác ngoài học phí. Tuy nhiên, trong số này có những khoản thu không đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ sở giáo dục được quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT-BGD&ĐT-BNV ngày 23/7/2004 và quy định của Luật Giáo dục tại khoản 01, điều 105: “Ngoài học phí và lệ phí tuyển sinh, người học hoặc gia đình người học không phải đóng góp khoản tiền nào khác”.

 Kết luận buổi giám sát, ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh  đề nghị Sở GD-ĐT và Sở Tài chính tiếp tục rà soát các văn bản hướng dẫn, có tờ trình UBND tỉnh nhằm tháo gỡ những khó khăn cho các trường, đồng thời tách bạch việc thu học phí ra khỏi các khoản thu dịch vu; khẩn trương xem xét và xử lý theo đúng quy định hiện hành đối với văn bản số 1345/SGD&ĐT-KHTC ngày 07/8/2006 về việc thực hiện các khoản thu năm học 2006-2007 và Tờ trình số 1501/TTr-LSGD&ĐT-TC ngày 24/8/2006 về việc xin điều chỉnh mức thu học phí đối với các cơ sở Giáo dục-Đào tạo ngoài công lập; nhanh chóng thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở được quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT/BGD&ĐT-BNV ngày 23/7/2004 và Quyết định số 2278/2005/QĐ-UBND ngày 27/6/2005 cụ thể là: “ Trình UBND tỉnh mức thu học phí cụ thể trên địa bàn tỉnh để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm kiểm tra việc thu, chi học phí của các trường và cơ sở giáo dục trên địa bàn theo sự phân cấp của UBND tỉnh”; đồng thời tổ chức chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm về việc thực hiện của cơ sở giáo dục dân lập, tư thục được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh đúng quy định.

KIM NGỌC