Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 27-tháng 08+09.2006

Do giải phóng mặt bằng chậm - Công ty cổ phần vật tư thiết bị và xây dựng công trình 624 rút khỏi Liên danh thực hiện dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 56

Đăng ngày: 24/11/2006
Vừa qua, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cùng Thanh tra tỉnh làm việc trực tiếp với Sở Giao thông vận tải, Ban quản lý dự án giao thông vận tải và Công ty Đồng Tân làm rõ việc công ty 624 rút khỏi liên danh thi công Quốc lộ 56.
Ông Tạ Trung Hiếu ( đầu tiên, bên trái)- Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát thi công QL.56
Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 56 đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai từ km0+00 đến km 18+174 là dự án của Bộ Giao thông vận tải. Tham gia đấu thầu có 5 nhà thầu, trong đó có liên danh giữa Công ty Đồng Tân và Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và xây dựng công trình Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và xây dựng công trình 624. Ngày 23/3/2003 Công ty Đồng Tân và Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và xây dựng công trình 624 có văn bản thoả thuận liên danh số 08/TTLD về việc liên danh đấu thầu công trình “Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 56 đoạn km0+000-km18+174, thị xã Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai”. Ngày 26/3/2004 Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và xây dựng công trình 624 có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải  về việc uỷ quyền cho Công ty Đồng Tân thay mặt cho liên danh ký và sử dụng con dấu của Công ty Đồng Tân trong đơn dự thầu, các thoả thuận, hồ sơ dự thầu, hợp đồng và các hồ sơ cần thiết cho gói thầu.

Quốc lộ 56 đang thi công
Ngày 01/4/2005 Bộ Giao thông vận tải có Quyết định 853/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt kết quả trúng thầu đối với liên danh Công ty Đồng Tân và Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và xây dựng công trình Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và xây dựng công trình 624. Tại thời điểm trúng thầu, Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và xây dựng công trình 624 đang triển khai thi công rất nhiều công trình nên có văn bản số 171/KHKD ngày 22/4/2005 gửi Sở Giao thông vận tải (gửi qua Công ty Đồng Tân) uỷ quyền cho Công ty Đồng Tân thi công toàn bộ gói thầu và làm trực tiếp với chủ đầu tư. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và xây dựng công trình 624 không gửi Văn bản số 171/KHKD ngày 22/4/2005 trực tiếp cho Sở Giao thông vận tải mà gửi thông qua Công ty Đồng Tân nên Sở Giao thông vận tải không nhận được văn bản nói trên (vụ việc đã được công an xác minh là Sở Giao thông vận tải không nhận được văn bản số 171/KHKD ngày 22/4/2005).

Vì vậy, ngày 19/5/2005 Ban quản lý dự án giao thông vận tải ký hợp đồng thi công Quốc lộ 56 số 27/HĐKT với Công ty Đồng Tân (đại diện cho liên danh Công ty Đồng Tân và Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và xây dựng công trình Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và xây dựng công trình 624).

Lễ chính thức khởi công xây dựng công trình từ ngày 01/6/2005, thời gian thi công hoàn thành công trình là 417 ngày tính từ ngày khởi công. Tuy nhiên, do vướng 1.082 hộ dân chưa giải toả đền bù nên đơn vị thi công không thể tổ chức thi công. Đến ngày 20/6/2006 địa phương mới bàn giao cho Ban quản lý dự án giao thông vận tải được 12,7km/25,8km chiều dài cho cả hai bên. Công ty Đồng Tân có văn bản số 63/CV.CTY ngày 05/4/2006 và văn bản số 83/CV.Cty ngày 19/4/2006 về việc đề nghị Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và xây dựng công trình 624 nhận bàn giao mặt bằng triển khai thi công công trình Quốc lộ 56. Ngày 03/5/2006 Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và xây dựng công trình 624 có văn bản số 178/KHKD về việc xin không tham gia thi công công trình Quốc lộ  56 vì do thời gian chờ đợi quá lâu, công ty đã trúng thầu nhiều công trình và năng lực tài chính hiện nay cũng không đáp ứng được và xin uỷ quyền cho Công ty Đồng Tân thi công toàn bộ khối lượng gói thầu.

Ngày 12/6/2006 Sở Giao thông vận tải chủ trì cuộc họp gồm các bên liên quan thống nhất theo đề nghị của Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và xây dựng công trình 624 và bàn biện pháp giải quyết vấn đề tiếp theo đối với liên danh. Giao cho Công ty Đồng Tân lập và đề xuất phương án giải quyết tiếp theo phù hợp với tình hình thực tế. Ngày 23/6/2006, Sở Giao thông vận tải có văn bản số 528/GTVT.KH gửi Bộ Giao thông vận tải xin chủ trương bổ sung nhà thầu phụ thi công gói thầu xây lắp Quốc lộ 56. Ngày 24/7/2006, Bộ Giao thông vận tải có văn bản số 4381/BGTVT-CGĐ chấp thuận đề nghị của Sở Giao thông vận tải về việc bổ sung nhà thầu phụ thay Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và xây dựng công trình Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và xây dựng công trình 624.

Việc Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và xây dựng công trình 624 xin rút khỏi liên danh đã được Công ty Đồng Tân, Ban quản lý dự án giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải và Bộ Sở Giao thông vận tải chấp thuận vì lý do dự án giải phóng mặt bằng chậm nên chủ đầu tư không thể bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công theo tiến độ. Trong khoảng thời gian này Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và xây dựng công trình 624 đã đấu thầu và trúng thầu nhiều công trình khác, hiện nay năng lực thiết bị, tài chính của công ty không đảm bảo để tiếp tục tham gia liên danh thi công Quốc lộ 56.

Được sự chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải, hiện nay Công ty Đồng Tân đã đã đề nghị bổ sung nhà thầu phụ là Công ty TNHH Hồng Hà cùng thực hiện gói thầu. Ban quản lý dự án khu vực chuyên ngành giao thông vận tải đã tiến hành thẩm định và xem xét năng lực của công ty TNHH Hồng hà đủ điều kiện để tham gia liên danh thay Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và xây dựng công trình 624.

Sĩ Tiến