Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 65-T6-2010

Để Luật Trọng tài Thương mại được thông qua: sao còn quá gian nan

Đăng ngày: 14/05/2013
  ​Riêng tên gọi của Luật đã gây nhiều tranh cãi. Có ý kiến cho rằng việc mở rộng thẩm quyền của trọng tài phù hợp với tính chất của các quan hệ kinh tế-xã hội hiện nay là rất cần thiết để trọng tài thực sự phát huy được vai trò và khẳng định được tiếng nói của mình trong quá trình giải quyết các tranh chấp, góp phần đưa nền kinh tế của đất nước hội nhập với thế giới.  

​     ​Theo đó, ngoài thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại, trọng tài cần được mở rộng thẩm quyền ra nhiều lĩnh vực theo yêu cầu của các bên và các bên tranh chấp không chỉ là tổ chức mà còn có cá nhân đăng ký kinh doanh. Với tính chất là hình thức “tài phán tư”, trọng tài cần được tạo điều kiện để có thể giải quyết tất cả các tranh chấp tư, bao gồm cả tranh chấp trong hợp đồng và ngoài hợp đồng, trừ những quan hệ liên quan đến lợi ích công và trật tự công cộng. Như vậy, tên gọi của Luật nên là Luật Trọng tài. Tuy nhiên, một số ý kiến rằng nội hàm trọng tài rất rộng, tuy nhiên mục tiêu và nội hàm của Luật hướng tới điều chỉnh hoạt động trọng tài trong giải quyết tranh chấp thương mại. Nếu cho rằng đặt tên Luật Trọng tài là nhằm mở rộng phạm vi quyền hạn của trọng tài là chưa thuyết phục. Mặt khác, khái niệm thương mại hiện nay đã được mở rộng trên 4 lĩnh vực: hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và sở hữu trí tuệ và đã được luật hóa trên phạm vi toàn cầu. Vì vậy, không nhất thiết phải đổi tên Luật, bởi trong thực tiễn không chỉ có trọng tài thương mại mà còn trọng tài thể thao và nhiều lĩnh vực khác, việc đổi tên dễ gây hiểu lầm.

     Về mối quan hệ giữa trọng tài và Tòa án, có ý kiến cho rằng Dự thảo Luật đã đưa ra một số các quy định mới nhằm xác định mối quan hệ pháp lý quan trọng giữa Tòa án và trọng tài, theo đó trọng tài sẽ nhận được sự hỗ trợ kịp thời của tòa án nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc trọng tài độc lập với tòa án trong việc giải quyết tranh chấp. Dự thảo quy định “trong trường hợp tranh chấp đã có thỏa thuận trọng tài, nếu một bên khởi kiện tại tòa án thì tòa án phải từ chối thụ lý, trừ trường hợp thỏa thuận trọng tài được Tòa án xác định là vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được”. Ngoài ra, dự thảo đã quy định các trường hợp tòa án hỗ trợ trọng tài như: tuyên thỏa thuận trọng tài vô hiệu; xác định thẩm quyền của Hội đồng trọng tài; chỉ định, thay đổi trọng tài viên; hỗ trợ thu thập chứng cứ, lưu giữ chứng cứ; bảo đảm sự có mặt của người làm chứng; áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; giải quyết yêu cầu hủy phán quyết trọng tài; đăng ký phán quyết trọng tài. Các quy định này phù hợp với pháp luật và thực tiễn trọng tài thương mại quốc tế, đảm bảo quá trình trọng tài được diễn ra thuận lợi, không bì trì hoãn, đây chính là điều kiện thuận lợi để trọng tài hoạt động có hiệu quả. Tuy nhiên, dự thảo Luật cần quy định cụ thể hơn nữa Tòa án sẽ hỗ trợ như thế nào trong việc thu thập chứng cứ, lưu giữ chứng cứ, lập văn bản theo yêu cầu của các bên tranh chấp theo quy định trong pháp luật về thừa phát lại vì đây là những hoạt động hỗ trợ rất quan trọng của Tòa án cho hoạt động của trọng tài.

     Về tiêu chí công nhận Trọng tài viên, một số ý kiến đồng ý với dự thảo Luật đã không yêu cầu trọng tài viên phải là người có quốc tịch Việt Nam, có nghĩa là người nước ngoài cũng có thể được chỉ định làm trọng tài viên ở Việt Nam nếu các bên tranh chấp hoặc được tổ chức trọng tài tín nhiệm. Với việc mở cửa cho  trọng tài viên nước ngoài đã tạo điều kiện cho những vụ tranh chấp mà các bên muốn có trọng tài viên nước ngoài tham gia nhưng do luật hiện nay không cho phép nên đành phải đưa ra nước ngoài giải quyết. Quy định này sẽ đáp ứng nhu cầu thực tế trong giai đoạn Việt Nam tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế. Nhóm ý kiến này cũng cho rằng dự thảo Luật đã quy định tổ chức trọng tài được miễn thuế đối với các khoản thu từ hoặt động phù hợp với chức năng nhiệm vụ, giúp cho trọng tài và trọng tài viên có điều kiện tích lũy để phát triển. Tuy nhiên, nghề trọng tài cũng như một số nghề khác, cũng phải có trách nhiệm đóng thuế cho nhà nước. Vì vậy, dự thảo luật chỉ nên quy định miễn thuế trong một thời gian nhất định như 05 năm để đảm bảo sự công bằng, bình đẳng.

     Cũng liên quan đến tiêu chuẩn Trọng tài viên, hầu hết các ý kiến đồng ý với quan điểm thứ 2 của Tờ trình, cho rằng thực chất trọng tài là tài phán tư khi thẩm quyền của trọng tài viên phải được đặc biệt quan tâm nhất là xuất phát từ điều kiện kinh tế xã hội đặc thù của Việt Nam. Vì vậy, cần thiết có tiêu chuẩn để lực chọn trọng tài viên để tranh khỏi những sai sót về thủ tục tố tụng trọng tài khi giải quyết tranh chấp. Có ý kiến cho rằng các quy định về tiêu chuẩn của trọng tài viên tại Điều 17 dự thảo Luật chưa đầy đủ vì trên thực tế khi các Trọng tài viên là các chuyên gia về chuyên môn tham gia xét hỏi vụ việc liên quan đến pháp luật tố tụng không chính xác, thậm chí hỏi những nội dung mà Hội đồng trọng tài không nên hỏi. Vì vậy, đề nghị bổ sung thêm tiêu chuẩn “được bồi dưỡng kiến thức về tổ tụng trọng tài giải quyết tranh chấp” . Theo đó, cũng cần bổ sung vào điều 26 dự thảo Luật quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm trọng tài phải “bồi dưỡng kiến thức về tố tụng trọng tài và kỹ năng viết phán quyết giải quyết tranh chấp cho trọng tài viên”. Cũng có ý kiến khác cho rằng không nên có quy định riêng về tiêu chuẩn trọng tài viên,  hoạt động của trọng tài viên trên cơ sở tự nguyên và giải quyết tranh chấp bằng sự thân thiện, bằng lòng tin. Vì vậy, không nên quy định tiêu chuẩn cứng, nên mở rộng, không phải chỉ có người có tên trong danh sách trọng viên viên mới là trọng tài viên mà bất kỳ chuyên gia nào có uy tín có đạo đức được tin cậy trở thành trọng tài.

     Bên cạnh những nội dung đã được nhiều ý kiến thống nhất, thì vẫn còn những vấn đề còn có nhiều luồng ý kiến khác nhau, trong đó có đề cập đến phạm vi thẩm quyền của Trọng tài. Hầu hết các ý kiến cho rằng cần mở rộng thẩm quyền của Trọng tài cho tất cả các tranh chấp liên quan đến quyền và lợi ích của các bên phát sinh từ nghĩa vụ hợp đồng hoặc nghĩa vụ ngoài hợp đồng giữa các chủ thể dân sự, không phân biệt tranh chấp thưong mại với dân sự. Đồng thời nếu hoạt động của trọng tài được mở rộng thì việc xã hội hóa hoạt động giải quyết tranh chấp sẽ góp phần giảm tải cho hoạt động xét xử của Tòa án đây cũng chính là mục tiêu khi xây dựng và cho thực hiện việc xã hội hóa hoạt động giải quyết tranh chấp thương mại. Nhưng, nhiều ý kiến khác lại đề nghị cân nhắc lại các quy định về việc liệt kê một số tranh chấp mà trọng tài không có thẩm quyền xét xử như tranh chấp liên quan đến hôn nhân, gia đình, thừa kế; phá sản; tranh chấp bất động sản...  Các ý kiến này cho rằng hiện nay có rất nhiều tranh chấp liên quan đến các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản mang tính chất thương mại, vì vậy nếu cứ quy định chung chung liên quan đến bất động sản là gạt ra ngoài thì sẽ gây khó khăn, giới hạn thẩm quyền của trọng tài.

     Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời cũng là một nội dung được nhiều người quan tâm. Có ý kiến cho rằng việc mở rộng thẩm quyền của Hội đồng trọng tài áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời rất khó đảm bảo được thực thi trong quá trình tố tụng vì bản thân trọng tài không phải là cơ quan quyền lực nhà nước mà chỉ là một hình thức tài phán tư, phi chính phủ và thông lệ quốc tế đó không phải là thẩm quyền của trọng tài. Nhóm ý kiến này đề nghị dự thảo Luật quy quy định theo hướng Hội đồng trọng tài có thẩm quyền đưa ra yêu cầu; Tòa án là cơ quan thực hiện các thủ tục về mặt tố tụng, ban hành quyết định và thực hiện áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Ý kiến khác lại cho rằng ngoài thẩm quyền Tòa án hỗ trợ Trọng tài bằng cách áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, Hội đồng trọng tài cũng có quyền áp dụng một số biện pháp khẩn cấp tạm thời nhằm để duy trì, khôi phục hiện trạng tranh chấp, tiến hành các biện pháp bảo quản tài sản cần thiết đảm bảo cho việc thi hành phán quyết, bảo quản chứng cứ liên quan hay bảo quản tài sản liên quan đến tranh chấp. Đặc biệt, đối với một số loại tranh chấp có liên quan đến tài sản, hàng hóa mau bị hư hỏng, nếu chờ các thủ tục của Tòa án thì sẽ không kịp thời, có thể dẫn đến những tổn thất không đáng có. Ngoài việc bảo đảm kịp thời giải quyết tranh chấp và thi hành phán quyết trọng tài, việc Hội đồng trọng tài có thẩm quyền áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trực tiếp còn có ý nghĩa nâng cao vai trò hoạt động tài phán tư của trọng tài một cách độc lập với Tòa án cũng với tư cách là một tổ chức tài phán công. 

     Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc cho phép Hội đồng trọng tài có quyền áp dụng những biện pháp khẩn cấp tạm thời là cần thiết nhưng quy định như dự thảo Luật thì khó thực hiện trong thực tế và không phù hợp với Điều 102 Bộ luật tố tụng dân sự và khoản 1 Điều 2, khoản 3 Điều 66 Luật thi hành án dân sự. Vì vậy, để việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời của Hội đồng trọng tài được khả thi, đề nghị dự thảo Luật cần tham chiếu các quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự và Luật thi hành án dân sự. Theo đó, quy định nghĩa vụ phối hợp của các cơ quan công an địa phương; công chứng; đăng ký giao dịch bảo đảm; tài nguyên môi trường; thuế, ngân hàng; các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Có ý kiến lại cho rằng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 48 chưa rõ, đề nghị sửa như sau: “Trước khi áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Hội đồng trọng tài có thể yêu cầu bên có yêu cầu và bất kỳ bên nào khác thực hiện các biện pháp bảo đảm cần thiết như là một điều kiện đối với việc chấp nhận một biện pháp bảo đảm tạm thời”.

     Ngoài ra, có ý kiến đề nghị dự thảo Luật cần quy định rõ trách nhiệm của các trọng tài viên theo hướng trọng tài viên phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các bên đương sự bởi các hành vi cố ý vi phạm các quy định của pháp luật.

                                                                            Như Ý