Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 65-T6-2010

Phường Xuân Thanh triển khai thực hiện Nghị quyết 130/2009/NQ-HĐND

Đăng ngày: 14/05/2013
  ​Trong thời gian qua, phường Xuân Thanh, thị xã Long Khánh đã triển khai thực hiện tốt nghị quyết 130/2009/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về mức phụ cấp đối với Bảo vệ dân phố.  

​     Việc chi trả chế độ phụ cấp cho các thành viên Ban bảo vệ dân phố và Tổ bảo vệ dân phố kịp thời và đúng quy định, như: Bảo vệ dân phố được nhận phụ cấp hàng tháng đầy đủ tại UBND phường theo đúng quy định tại Nghị quyết số 130/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai. Cụ thể: Trưởng ban Bảo vệ dân phố: Hệ số phụ cấp 0,7; phó ban Bảo vệ dân phố 0,6; Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố (Ủy viên Bảo vệ dân phố) 0,5; Tổ phó Tổ Bảo vệ dân phố 0,4; Tổ viên Tổ Bảo vệ dân phố 0,3  mức lương tối thiểu chung. Ngoài ra, tuần tra ban đêm, UBND phường cấp bồi dưỡng cho mỗi đồng chí 20.000 đồng/đêm tuần tra. Năm 2009, tổng kinh phí tuần tra được cấp 8.410.000 đồng; quý I năm 2010 khoảng 2.000.000 đồng.

Phuong xuan thanh.jpg

Ông Tạ Trung Hiếu – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh
​phát biểu tại buổi khảo sát

     Ban Bảo vệ dân phố đã tích cực phối hợp cùng Cảnh sát khu vực triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Luôn bảo đảm chế độ trực thường xuyên để hỗ trợ Công an phường giải quyết các vụ việc xảy ra trên địa bàn, hướng dẫn nhân dân thực hiện đăng ký khai báo tạm trú, tạm vắng. Thực hiện tốt công tác theo dõi di biến động của đối tượng, theo dõi lập danh sách thanh, thiếu niên có biểu hiện hư hỏng để Công an phường có biện pháp cảm hóa, giáo dục. Phân công lực lượng tham gia đầy đủ các đợt tuần tra do Công an phường tổ chức. Cùng Công an phường chấp hành nghiêm lệnh cắm trại theo chỉ đạo của Công an thị xã. Đã hỗ trợ Công an phường tổ chức 42 cuộc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phân công thành viên thực hiện khoảng 105 giờ phát thanh lưu động; Cấp, phát tài liệu cho 58 tổ nhân dân phục vụ cho 6 đợt  họp tổ nhân dân đồng loạt…

     Tuy nhiên, hoạt động của Bảo vệ dân phố cũng còn những khó khăn, hạn chế như: Chưa thực sự phát huy hết vai trò trách nhiệm theo quy định tại Nghị định 38/2006/NĐ-CP và Thông tư Liên tịch số 02/2007/TT-BCA-BLĐTBXH-BTC. Bảo vệ dân phố chưa được cấp trang phục, chưa trang bị công cụ hỗ trợ để phục vụ công tác, không có chế độ về bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn con người, trong khi đó công tác đảm bảo an ninh trật tự gặp không ít nguy hiểm do đối tượng chống trả. Trong thời gian qua có trường hợp khi phát hiện, truy đuổi, đối tượng trộm cắp chó đã dùng gậy, ớt bột, mã tấu để chống trả hoặc khi nghe quần chúng thông báo đối tượng nhậu say đánh nhau gây rối trật tự cộng, Cảnh sát khu vực cùng dân phố đến thì đối tượng lợi dụng rượu bia thường tấn công lực lượng dân phố…; chế độ tuần tra được quy định 20.000đ/đêm không đủ để chi phí; các thành viên Bảo vệ dân phố phải sử dụng phương tiện của cá nhân để đi tuần tra …

     Cơ sở pháp lý, thủ tục hình thành Ban bảo vệ dân phố và Tổ Bảo vệ dân phố chưa đúng quy định của pháp luật như: Theo quy định tại khoản 1 và 2, Chương IV Thông tư Liên tịch số 02/2007/TT-BCA-BLĐTBXH-BTC quy định: “Mỗi cụm dân cư (theo địa bàn công tác của Cảnh sát khu vực) thành lập một Tổ bảo vệ dân phố do tổ trưởng phụ trách. …Cảnh sát khu vực có trách nhiệm phối hợp với cấp ủy chi bộ đường phố, ban điều hành cụm dân cư lựa chọn, giới thiệu người vào Tổ dân phố, dự kiến Tổ trưởng, tổ phó và tổ chức cuộc họp gồm cán bộ cơ sở, đại diện các hộ gia đình trong khu vực để bầu bằng hình thức biểu quyết”, “Mỗi phường, thị trấn thành lập một Ban bảo vệ dân phố gồm: Trưởng Ban, từ 1 đến 2 Phó trưởng ban và các ủy viên. Thành viên Ban Bảo vệ dân phố đồng thời là tổ trưởng tổ Bảo vệ dân phố ở các cụm dân cư. Số lượng thành viên Ban Bảo vệ dân phố tùy thuộc vào số lượng Tổ bảo vệ dân phố. Trưởng ban, các Phó trưởng ban Bảo vệ dân phố do tập thể Ban Bảo vệ dân phố bầu ra bằng hình thức bỏ phiếu kín …”

     Như vậy, theo quy định thì thành viên Ban bảo vệ dân phố đồng thời và phải là Tổ trưởng tổ Bảo vệ dân phố. Số lượng thành viên Ban Bảo vệ dân phố tùy thuộc vào số lượng Tổ bảo vệ dân phố. Tuy nhiên, phường Xuân Thanh chỉ có 4 tổ bảo vệ dân phố nhưng Ban bảo vệ dân phố phường có 07 đồng chí. Đồng thời Trưởng ban, 02 phó ban và 4 thành viên không phải là Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố là không đúng quy định. Mặt khác việc tổ chức thành lập và bầu Trưởng, phó Ban bảo vệ dân phố và Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố cũng chưa đúng với quy định, như: Trưởng, phó Ban bảo vệ dân phố và Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố chủ yếu là do chỉ định, không tổ chức bầu theo quy định tại khoản 1 và 2, Chương IV Thông tư Liên tịch số 02/2007/TT-BCA-BLĐTBXH-BTC.

                                                                             Sĩ Tiến