Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 70-T11-2010


​Khái niệm “Lý lịch tư pháp” được sử dụng khác nhau theo cách gọi của mỗi nước nhưng đều hàm chứa những nội dung tương tự là ghi nhận thông tin về các chế tài, hình phạt mà do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước đã tuyên xử đối với một cá nhân. 
 
​Theo báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh (NHNo&PTNT), sau khi Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg ngày 30/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được ban hành, Chi nhánh đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ngân hàng Nhà nước và NHNo&PTNT Việt Nam xây dựng các giải pháp thực hiện phù hợp, mang lại kết quả cao cho hoạt động ngân hàng và góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế địa phương.
 
 
​Công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sau 10 năm thực hiện trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả khả quan. Phần lớn các doanh nghiệp (DN) sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, tỷ lệ chia cổ tức năm sau cao hơn năm trước; cơ cấu lao động phù hợp với tình hình mới, số lượng lao động không tăng nhưng trình độ chuyên môn, tay nghề được DN quan tâm đào tạo…
 
​Văn phòng HĐND tỉnh Đồng Nai được thành lập từ đầu năm 2005 trên cơ sở tách ra từ Văn phòng HĐND&UBND tỉnh theo tinh thần Nghị định số 133/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ. Sau đó, đến tháng 2 năm 2008, thực hiện nghị quyết số 545/2007/UBTVQH12 ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng HĐND tỉnh lại tiếp tục sáp nhập với Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh để trở thành Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tỉnh Đồng Nai (Văn phòng) cho đến nay.
 
​Hội nghị toàn quốc về Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân diễn ra trong bối cảnh năm 2010 là năm cuối thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2001-2010 và kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm 2006-2010; nhiệm kỳ HĐND các cấp kéo dài thêm hai năm để thống nhất với nhiệm kỳ của Đảng và Quốc hội; triển khai thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường tại 10 tỉnh, thành phố đồng thời cũng là năm các địa phương tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX.
 
​Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020 đến nay đã qua 5 năm triển khai thực hiện. Nghị quyết đề cập đến tám nhóm nội dung chính, trong đó các cơ quan Tư pháp là đối tượng chính nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo từ tinh thần Nghị quyết này.
 
​Trong năm 2010, mặc dù gặp nhiều khó khăn như: Đội ngũ kiểm sát viên còn thiếu, cơ sở vật chất hạn chế; các văn bản quy phạm pháp luật áp dụng thiếu hoặc không thống nhất nhưng VKSND huyện đã theo sát kế hoạch công tác, khắc phục khó khăn, tạo được những chuyển biến rõ nét trong hoạt động và thực hiện tốt nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động Tư pháp cũng như công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. Hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân đã góp phần tích cực đối với công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
​Theo Quyết định phê duyệt Dự án phát triển các loại cây trồng chủ lực trên địa bàn các huyện giai đoạn 2008-2010 của UBND tỉnh Đồng Nai, huyện Tân Phú có 4 loại cây trồng chủ lực được Dự án hỗ trợ phát triển, gồm: Cây tiêu 32 ha, cà phê 30 ha, sầu riêng 33 ha, bưởi 42 ha, được hỗ trợ trồng mới có lắp đặt hệ thống nước tiết kiệm cho tổng diện tích thực hiện 137 ha; hỗ trợ 40% giống, 20% phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và 20% hệ thống tưới nước tiết kiệm. Bên cạnh đó, hỗ trợ diện tích thâm canh cho tổng diện tích 365 ha với tổng vốn đầu tư thực hiện dự án trên 14,3 tỷ đồng, trong đó kinh phí tỉnh hỗ trợ 3,1 tỷ đồng.
 
​Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh là kỳ họp chuyên đề được tổ chức vào thời điểm sau Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ Đồng Nai lần thứ IX và là Đại hội quyết định nhiều mục tiêu KTXH – QPAN, các chủ trương quan trọng thời kỳ 2011 – 2015 của tỉnh nhà. Đây cũng là thời gian gần cuối năm, thời gian mà Đảng bộ, chính quyền cùng nhân dân tỉnh nhà đang ra sức phấn đấu, nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2010 và lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: