Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Bản tin HĐND số 76-T7-2011


​Kế thừa các quy định của luật Thanh tra năm 2004, đồng thời khắc phục các hạn chế, bất cập đang đặt ra trong công tác Thanh tra, Luật Thanh tra năm 2010 gồm 7 chương, 78 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011 và thay thế Luật thanh tra số 22/2004/QH11. 
 
​Thời gian qua, trong bối cảnh Việt Nam đã hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, việc xác lập mối quan hệ hôn nhân và gia đình giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài đã có nhiều chuyển biến tích cực so với trước đây. Công tác quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài đã từng bước được nâng cao hiệu lực, hiệu quả. 
 
​Từ năm 2010 đến đầu năm nay, tai nạn giao thông (TNGT) ở huyện Định Quán thường xuyên được kéo giảm. Thế nhưng, những tháng gần đây, TNGT gây chết người trên địa bàn huyện có chiều hướng tăng. Riêng trong tháng 5-2011, ở Định Quán xảy ra 5 vụ TNGT làm chết 5 người (tăng 2 vụ và tăng 2 người chết so với tháng trước).
 
​Thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 06/01/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa IX) và Nghị quyết số 187/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2011, trong 6 tháng đầu năm 2011, mặc dù tình hình lạm phát trong nước tăng cao gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh, song Chính phủ đã có những giải pháp chỉ đạo kịp thời cùng với sự tập trung điều hành của lãnh đạo tỉnh nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển. 
 
​Tại kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII, Kỳ họp đã thực hiện một nội dung hết sức quan trọng, đó là bầu ra Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016. Kết quả ông Đinh Quốc Thái, đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII thuộc đơn vị bầu cử số 3, đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khóa VIII với 80 phiếu tán thành/80 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 100% (so với tổng số đại biểu HĐND tỉnh). Sau khi đắc cử, ông Đinh Quốc Thái đã có bài phát biểu trước kỳ họp. Dưới đây, chúng tôi xin đăng tải những nội dung chính của bài phát biểu nói trên.
 
​Trong 5 năm qua, việc triển khai luật ban hành văn bản QPPL được HĐND tỉnh thực hiện đúng theo quy trình và các bước sọan thảo văn bản QPPL.
 
​Đây chính là một trong những nội dung báo cáo tham luận của Công an tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác bầu cử do UBBC tỉnh tổ chức vào ngày 14/6/2011 vừa qua. ​
 
​Trong bối cảnh nước ta đang tăng cường dân chủ cơ sở, phân cấp nhiều hơn cho các địa phương thì vai trò của các cơ quan dân cử và các đại biểu dân cử ngày càng trở nên quan trọng.
 
​Sáu tháng đầu năm 2011 là khoảng thời gian hoạt động sau cùng của HĐND tỉnh khóa VII và cũng là thời gian đầu HĐND tỉnh khóa VIII đi vào hoạt động. Mặc dù có sự chuyển giao nhiệm vụ giữa hai khóa nhưng hoạt động HĐND vẫn đảm bảo sự xuyên suốt, liên tục và thực hiện đúng chương trình hoạt động, chương trình giám sát đã đề ra. Trong 6 tháng,  HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nhiệm kỳ và đối với tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. 
 
​Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa VIII, cùng với công tác xây dựng bộ máy chính quyền thông qua bầu cử các chức danh của HĐND, UBND, HĐND tỉnh cũng đã quyết nghị một nội dung quan trọng, đó là Chương trình hoạt động 5 năm 2011-2016 của HĐND tỉnh. Chương trình do Thường trực HĐND trình ra kỳ họp và xoay quanh việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND có xem xét đến tình hình thực tế của địa phương.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: