Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủĐại hội Đảng các cấp

Cần phân tích, đánh giá sâu hơn về những hạn chế trong báo cáo trình Đại hội

Đăng ngày: 10/06/2020
​Tiếp thu ý kiến góp ý của các ban đảng và Văn phòng Trung ương Đảng; bộ, ngành Trung ương; các cấp ủy trực thuộc tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh các khóa; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các hội quần chúng và các tầng lớp nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tổ biên tập văn kiện Đại hội đang hoàn thiện báo cáo.

​    Đánh giá về những hạn chế, nhiều có nhiều ý kiến góp ý cho dự thảo văn kiện. Có đề nghị cần phân tích và đánh giá sâu hơn về những hạn chế và tính chưa bền vững trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua như:
               DSC08209.JPG
              Có ý kiến cho rằng 
 công nghiệp và xuất khẩu đang phụ thuộc                                                 rất lớn vào doanh nghiệp FDI


   (1) Tăng trưởng, đặc biệt là của công nghiệp và xuất khẩu đang phụ thuộc rất lớn vào doanh nghiệp FDI; (2) Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tương đối chậm khi tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GRDP chưa có sự cải thiện nhiều trong giai đoạn vừa qua; (3) Tỷ trọng thu ngân sách/GRDP đang có xu hướng giảm dần và không đạt mục tiêu đặt ra; (4) Cải cách hành chính và quản trị công chưa thực sự hiệu quả; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) chưa có nhiều cải thiện; hiệu quả quản trị công và hành chính công tỉnh (PAPI) từ nhóm trung bình cao xuống nhóm trung bình thấp; (5) Tỷ trọng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội/GRDP có xu hướng giảm dần, tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công, nhất là những dự án hạ tầng kỷ thuật, chậm kéo theo tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách nhà nước thấp, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư công, đội vốn công trình, dự án, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách địa phương; (6) Vấn đề giải quyết việc làm chưa có nhiều cải thiện khi tỷ lệ lao động không có việc làm ở khu vực đô thị luôn duy trì mức 2,4% giai đoạn 2016-2020; (7) Tình trạng ô nhiễm đất, ô nhiễm nguồn nước hệ thống sông Đồng Nai, sông La Ngà, sông Thị Vải ngày càng gia tăng do việc xả thải từ các khu công nghiệp, khu chế xuất...(8) Hệ thống kết cấu hạ tầng chưa theo kịp tốc độ phát triển, dẫn đến tình trạng quá tải...

  sanxuatnongnghiep.JPG
                Tự phát trong sản xuất nông nghiệp là vấn đề đại biểu quan tâm


  
Có ý kiến đề nghị bổ sung đánh giá về thu ngân sách chưa đạt mục tiêu nghị quyết đề ra. Có ý kiến đề nghị bổ sung đánh giá: “Nền kinh tế nội tại của tỉnh chưa xây dựng được bản sắc riêng, chưa chú trọng phát triển những ngành nghề, sản phẩm đặc trưng của tỉnh”. Có ý kiến đề nghị đánh giá thêm hạn chế trong lĩnh vực nông nghiệp: tình hình sản xuất tự phát trên một số cây trồng, vật nuôi như cây tiêu, cà phê, con heo... Tình hình dịch bệnh trên một một số cây trồng, vật nuôi không quản lý được, thiếu nước tưới trên một số cây trồng không khắc phục được. Vì vậy ảnh hưởng đến đời sống người dân.
   Về kinh tế tập thể, có ý kiến cho rằng hợp tác xã nông nghiệp còn nhiều hạn chế và yếu kém, chưa thể hiện được vai trò “bà đỡ” cho các thành viên HTX, có nhiều HTX hoạt động cầm chừng do thua lỗ nhiều năm. Một số HTX chủ yếu kinh doanh một vài ngành nghề, do đó khó cạnh tranh với thành phần kinh tế khác. Có một số địa phương thành lập HTX cho đủ số lượng để đạt chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Nhiều HTX thiếu vốn, thiếu liên kết với doanh nghiệp nên đầu ra sản phẩm còn gặp khó khăn. Giám đốc HTX nông nghiệp hiện nay còn yếu, hầu hết từ nông dân sản xuất giỏi lên làm nên chưa có đủ trình độ để quản lý kinh doanh.  Có ý kiến đề nghị đánh những tồn tại trong quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
    Bên cạnh đó, có ý kiến nhận định, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đô thị tuy có bước phát triển nhưng chưa đáp ứng yêu cầu do đó đề nghị bổ sung đánh giá: “Hệ thống cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng còn chưa tương xứng với sự phát triển của tỉnh. Những khu đô thị trọng tâm, trọng điểm chưa được chú trọng phát triển”; “Chưa có chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp mới, các doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư sản xuất sản phẩm mới..., đặc biệt là những ngành nghề, sản phẩm đặc thù của tỉnh”.
    Tổ biên tập văn kiện có trách nhiệm tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý để hoàn thiện.

Nguyễn Thị Oanh