Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủĐại hội Đảng các cấp

Về các số liệu liên quan đến hoạt động HĐND trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa X

Đăng ngày: 09/06/2020
​Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã tổ chức 18 kỳ họp, ban hành 250 Nghị quyết tạo cơ sở pháp lý cho UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước

     ​Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã tổ chức 18 kỳ họp, ban hành 250 Nghị quyết tạo cơ sở pháp lý cho UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước, đồng thời xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy ở địa phương. Tại các kỳ họp thường kỳ đều tổ chức hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn và truyền hình trực tiếp để cử tri và Nhân dân cùng theo dõi, giám sát hoạt động HĐND. Đã tổ chức chất vấn 57 lượt tại 8 kỳ họp thường kỳ; sau chất vấn, đã ban hành 08 Nghị quyết để làm cơ sở triển khai thực hiện.
    IMG_0565.JPG
                       Giám sát công tác quản lý di tích của Ban Văn hóa xã hội


    Tổ chức 458 cuộc giám sát, qua đó có 700 kiến nghị đối với UBND tỉnh, các ngành, địa phương và theo dõi việc thực hiện các kiến nghị đó; nội dung giám sát thuộc tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương và giám sát kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND đã ban hành như: công tác bồi thường, tái định cư; đảm bảo môi trường; quản lý bảo vệ rừng, khai thác khoáng sản; đảm bảo an ninh trật tự; hoạt động Tư pháp, công tác khám chữa bệnh, cấp thẻ bảo hiểm y tế trong nhân dân, giám sát các vụ việc khiếu nại cụ thể của công dân….
     Đã xử lý theo thẩm quyền 2.085 đơn thư khiếu nại, tố cáo và phản ánh, kiến nghị của nhân dân, đạt 100% số đơn, thư chuyển đến HĐND. Tổ chức tiếp 377 lượt công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng thời mỗi đại biểu HĐND thực hiện tiếp công dân 1 lần/1 tháng tại địa bàn ứng cử. Hoạt động tiếp xúc cử tri được tiến hành với nhiều hình thức: Tiếp xúc tại địa bàn ứng cử, nơi cư trú và tiếp xúc chuyên đề, thông qua đó đã ghi nhận và xử lý 9.398 lượt ý kiến, trong đó có 778 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, 122 ý kiến tại các buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề.
    Các số liệu báo cáo trên đã được gửi đến Tổ biên tập để phục vụ việc hoàn thiện văn kiện Đại hội.

Nguyễn Thị Oanh