Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủĐại hội Đảng các cấp

Những ý kiến góp ý với Văn kiện Đại hội về hoạt động khoa học và công nghệ

Đăng ngày: 09/06/2020
​Hoạt động khoa học và công nghệ, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và những vấn đề được thảo luận và đề nghị bổ sung vào văn kiện.

​   Lĩnh vực Khoa học công nghệ không thu nhận được nhiều ý kiến góp ý như các lĩnh vực khác. Có thể nêu một số ý kiến như:  ý kiến đề nghị đánh giá kết quả thực hiện các dự án Khu công nghệ cao chuyên ngành công nghệ sinh học, Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học tỉnh, Trung tâm chiếu xạ, trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường tỉnh, Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, Trung tâm tin học và thông tin, khoa học và công nghệ tỉnh.
   cha va con 3.jpg
     DN Cacao Trọng Đức trao đổi về ứng dụng KHCN với đoàn HĐND tỉnh Khánh Hòa


  Có ý kiến đề nghị cần bổ sung số liệu cụ thể minh chứng cho hoạt động khoa học công nghệ, như: số liệu đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ mà kinh phí thực hiện có nguồn từ ngân sách Nhà nước; số đề tài được ứng dụng trong thực tế mang lại hiệu quả phát triển kinh tế xã hội của địa phương; số lượng đề tài, dự án liên quan chuyển đổi cơ cấu, nâng cao năng suất; số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ về nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ; số lượt kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên khoáng sản trái phép; số lượt kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý tình trạng lấn chiếm, sang nhượng, phân lô bán nền, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; số lượng những dự án sản xuất sạch, thân thiện môi trường; số lượng hệ thống xử lý nước thải, hệ thống quan trắc môi trường ở các khu công nghiệp và doanh nghiệp được đầu tư thực hiện; số liệu kết quả thực hiện nghị quyết về chỉ tiêu tỷ lệ che phủ cây xanh, tỷ lệ che phủ rừng.
   Những ý kiến trên đã được tiếp thu để hoàn thiện trong báo cáo.

 Nguyễn Thị Oanh