Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 66-T7-2010

Công tác thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2010

Đăng ngày: 14/05/2013
​Trong 6 tháng đầu năm 2010, các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng. UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và thực thi pháp luật trên địa bàn, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc liên quan đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.  

​     ​Công tác cải cách thủ tục hành chính đã có những chuyển biến, qua thực hiện đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, thủ tục hành chính đã được đơn giản, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh hơn trước, nhiều thủ tục không còn phù hợp đã được điều chỉnh bãi bỏ, cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục áp dụng rộng rãi tại các cơ quan, đơn vị đã giúp người dân bớt đi lại nhiều lần, nhiều nơi, hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà. Thực hiện đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 Công tác cải cách thủ tục hành chính đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, nhiều thủ tục hành chính được đơn giản hóa hoặc kiến nghị đơn giản hóa, cụ thể như: bãi bỏ, thay thế hoặc giảm bớt các loại giấy tờ, các yêu cầu, điều kiện không cần thiết, giảm thời gian giải quyết hồ sơ, phân cấp thẩm quyền giải quyết, quy định rõ ràng về trình tự, thủ tục thực hiện … giúp người dân, tổ chức, doanh nghiệp giảm bớt thời gian đi lại, giảm phiền hà khi có yêu cầu giải quyết công việc.

     UBND tỉnh đã chỉ đạo thống kê, rà soát cụ thể từng nội dung, xây dựng phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và của Trung ương. Cụ thể: có 1.407 thủ tục hành chính, 1083 mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, 554 yêu cầu, qua điều kiện thực hiện thủ tục hành chính đã đề nghị giữ nguyên 905 thủ tục hành chính, kiến nghị sửa đổi, bổ sung 653 thủ tục hành chính, thay thế 502 thủ tục hành chính, bãi bỏ 210 thủ tục hành chính. Tỷ lệ kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính đạt 64,32% (905/1.407) vượt 34,32% so với chỉ tiêu đơn giản tối thiểu 30% theo quy định của Chính phủ. Qua kết quả tổ chức khảo sát, lấy ý kiến nhân dân và doanh nghiệp về tính minh bạch, công khai thủ tục hành chính, tinh thần, thái độ phục vụ, đạo đức cán bộ công chức tại 6 đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế họach và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Cục thuế, Cục Hải quan Đồng Nai. Qua khảo sát cho thấy việc niêm yết, công khai giải quyết thủ tục hành chính, thái độ, tác phong làm việc của cán bộ, công chức có chuyển biến tích cực, không có hiện tượng vòi vĩnh, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức (94,43%), có đơn vị được người dân, doanh nghiệp đánh giá rất cao như Sở Kế hoạch và Đầu tư (100%).

     Hoạt động thanh tra, kiểm tra có nhiều tiến bộ, đã tập trung thanh tra kịp thời những vấn đề được dư luận xã hội và cử tri quan tâm. Qua thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm, kiến nghị chấn chỉnh, xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân có sai phạm, thu hồi số tiền sai phạm 5,7 tỷ đồng. Các kết luận, kiến nghị của các đòan thanh tra đều được UBND tỉnh, UBND huyện chấp thuận, các sai phạm của cá nhân, tổ chức bị phát hiện sau thanh tra đều được UBND các cấp chỉ đạo kiểm tra làm rõ. Công tác quản lý thị trường có nhiều chuyển biến tích cực, đã chủ động chỉ đạo toàn lực lượng tổ chức nắm sát diễn biến giá cả thị trường hàng ngày, tuần, theo dõi biến động các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng, triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp kềm chế lạm pháp theo Nghị quyết số 18/2010/NQ-CP ngày 06/4/2010 của Chính phủ. Công tác điều tra, truy tố, xét xử có nhiều chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm 2009. Công tác tuyển chọn gọi thanh niên nhập ngũ đợi I năm 2010 được thực hiện công khai, dân chủ đúng trình tự quy định, hoàn thành chỉ tiêu giao quân đợt I cả 3 cấp,…

     Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2010 đã được các cấp, các ngành quan tâm. UBND tỉnh đã chỉ đạo kịp thời, đảm bảo giải quyết các vụ việc đúng pháp luật, không để phát sinh thành điểm nóng. Trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân cơ bản được thực hiện đúng trình tự quy định của pháp luật, chú trọng việc đối thoại trực tiếp với công dân trước khi ban hành giải quyết khiếu nại lần đầu. Có sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các đoàn thể trong giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết đơn được tổ chức theo dõi, đôn đốc thực hiện. Công tác tập huấn nghiệp vụ, thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo được chú trọng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và chấn chỉnh việc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm toàn tỉnh đã tiếp nhận 1034 đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai, giảm 386 đơn so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh 375 đơn, đã giải quyết 140, đạt 37,3 %; Thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện 484 đơn, đã giải quyết 337, đạt 69,6 %; Thẩm quyền của Giám đốc các sở, ban ngành 69 đơn, đã giải quyết 69; đạt 100%; Thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã 32 đơn, đã giải quyết 30, đạt 94 %...

     Tuy nhiên tình hình an ninh trật tự xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp, tình hình khiếu kiện tuy có giảm so với cùng kỳ năm 2009 nhưng còn diễn biến phức tạp, tình hình đình công trái pháp luật của công nhân có chiều hướng gia tăng (5 tháng xảy ra 92 vụ đình công), tình hình vi phạm trong lĩnh vực quản lý thị trường khá phổ biến, qua kiểm tra 1239 vụ có 1223 vụ vi phạm, chiếm tỷ lệ 97,14% số vụ vi phạm trên số vụ kiểm tra. Nội dung vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại của cơ sở, hộ kinh doanh, doanh nghiệp chủ yếu là vi phạm trong lĩnh vực niêm yết giá, ghi nhãn hàng hóa, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, không thực hiện việc sử dụng hóa đơn chứng từ nhằm mục đích trốn thuế.

     Tình hình tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội: cụ thể phạm pháp hình sự xảy ra 549 vụ giảm 64 vụ so với cùng kỳ, tuy nhiên tình hình hoạt động tội phạm còn diễn biến phức tạp nhất là tình hình hoạt động của các băng nhóm mang tính chất lưu manh, côn đồ, tình hình trộm cắp tài sản mặc dù đã được kiềm chế nhưng trong những thời điểm cụ thể ở một số địa bàn vẫn diễn ra phức tạp, khá phổ biến ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Tệ nạn đánh bạc đã được đấu tranh mạnh nhưng vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi. Phong trào toàn dân tham gia tấn công trấn áp tội phạm không đồng đều, có nơi còn hình thức, phương pháp, nội dung tuyên truyền chưa sát với từng đối tượng tuyên truyền.

     Việc công khai thủ tục hành chính chưa đầy đủ và chưa dễ hiểu. Quy trình giải quyết hồ sơ hiện nay tương đối dễ thực hiện nhưng người dân vẫn còn phải đi lại nhiều lần để nộp hồ sơ; thông thường là từ 2 đến 3 lần, có đơn vị người dân đi lại trên 5 lần mới hoàn chỉnh hồ sơ.

     Việc xây dựng kế hoạch triển khai công tác Phòng chống tham nhũng năm 2010 được lãnh đạo các đơn vị, địa phương quan tâm hơn trước, nhưng vẫn còn một số địa phương xây dựng kế họach không kịp thời, có địa phương đến cuối tháng 5/2010 mới xây dựng kế họach. Do tính chất phức tạp, nên một số vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng thực hiện còn chậm.

                                                                        Sĩ Tiến