Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 27-tháng 08+09.2006

Đoàn giám sát của UBTVQH giám sát tình hình KTXH và thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp tại Đồng Nai

Đăng ngày: 24/11/2006
Vừa qua, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Ông Đặng Văn Thanh- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã thực hiện giám sát tình hình kinh tế xã hội năm 2006, việc xây dựng kế hoạch KTXH năm 2007 và kết quả thực hiện Cổ phần hóa doanh nghiệp của tỉnh Đồng Nai. Tham gia đoàn còn có Bà Bùi Thị Bình- Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, ông Nguyễn Xuân Thiết - Ủy viên thường vụ Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội và các ông, bà đại biểu Quốc hội đơn vị các tỉnh phía Nam, lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Quốc hội.
Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát, về phía Đồng Nai có ông Võ Văn Một- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Lê Hồng Phương- Phó Bí thư, Thường trực  Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Nai, ông Huỳnh Chí Thắng- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, bà Huỳnh Thị Nga- đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan, Trưởng hoặc Phó các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đoàn đã nghe bà Bồ Ngọc Thu, Giám đốc Sở Kế họach Đầu tư báo cáo về tình hình thực hiện KTXH năm 2006 và việc xây dựng Kế họach KTXH năm 2007; bà Nguyễn Thị Hoa-Giám đốc Sở Tài chính báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2006 và xây dựng dự toán ngân sách năm 2007; ông Huỳnh Văn Huệ- Phó Giám đốc Sở Tài chính, Thường trực Ban Đổi mới doanh nghiệp của tỉnh báo kết kết quả thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đoàn cũng đã nghe lãnh đạo tỉnh kiến nghị về cơ chế chính sách vốn đầu tư và tiêu chí phân bổ vốn đầu tư của tỉnh, trong đó đề nghị Trung ương cho phép tỉnh để lại phần dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm sau cao hơn năm trước và được thưởng 100% phần vượt dự toán thu ngân sách nhà nước hàng năm để phát triển cơ sở hạ tầng. Để đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 14-14,5%/năm trong nhiệm vụ phát triển kinh tế 5 năm (2006-2010), Đồng Nai cần hơn 30.000 tỷ đồng để đầu tư cho các dự án cấp bách.

NGUYỄN THỊ PHI